header.home link

Pluimveesector steekt tandje bij inzake antibioticareductie

Met een tienpuntenplan wil pluimveehouders het antibioticagebruik in hun sector verder aanpakken. Dat heeft het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen (VEPEK) bekendgemaakt. “De sector heeft de afgelopen jaren mooie resultaten kunnen voorleggen op vlak van antibioticareductie, maar we zien dat deze positieve trend zich niet meer doorzet. Daarom steken we een tandje bij”, klinkt het.

17 november 2020  – Laatste update 17 november 2020 17:30
Lees meer over:

Volgens VEPEK heeft de pluimveesector al heel wat inspanningen geleverd om te komen tot een lager en oordeelkundig gebruik van antibiotica. Zo werd ingezet op een doorgedreven monitoring, op het benchmarken van zowel veehouders als dierenartsen en op een verhoogde bewustwording rond antibiotica. Dat is nodig ook, want het gebruik van antibiotica in de veehouderij is een belangrijk maatschappelijk topic”, zegt de sectorfederatie.

Positieve trend stokt

De inspanningen van de afgelopen jaren leverden het nodige resultaat op, maar de laatste maanden stelt VEPEK vast dat de positieve trend zich niet meer doorzet en er zelfs een lichte stijging in het gebruik is waar te nemen. “Daarom hebben we met alle schakels van de pluimveekolom stappen ondernomen en een actieplan opgesteld om terug aan te knopen met een verdere daling”, benadrukt de organisatie.

Daarvoor werd binnen VEPEK een werkgroep opgericht die zich specifiek focust op het antibioticagebruik in de pluimveehouderij. In de werkgroep zijn zowel broeierijen, pluimveehouders, mengvoederfabrikanten, pluimveeslachthuizen als dierenartsen vertegenwoordigd. Zij hebben samen een reeks actiepunten en bijkomende maatregelen gedefinieerd zodat de doelstellingen voor 2024 die vooropgesteld zijn door AMCRA, kunnen behaald worden.

10-puntenplan

Al die actiepunten en maatregelen zijn ondergebracht in een 10-puntenplan dat vanaf 2021 via concrete acties door het Belplume-lastenboek in de markt zullen gezet worden: 

  1. Een nog betere informatiedoorstroming doorheen de keten;

  2. Aandacht voor het verminderen van de antibioticaresistentie door een betere opvolging van de waterkwaliteit bij de medicatie via drinkwater en het vermijden dat er residuen achterblijven in de drinkwaterleidingen.

  3. Extra aandacht voor de opstart van de eendagskuikens in de stal

  4. Focus op darmgezondheid waarbij een ondersteunende tool uitgewerkt wordt om te beslissen of er al dan niet moet behandeld worden.

  5. Opmaak van uniforme slachtrapporten die inzicht geven in de gezondheidstoestand van het pluimveebedrijf

  6. Invoering van een kuikenpaspoort met relevantie informatie over herkomst van de eendagskuikens, zodat de pluimveehouder en de bedrijfsdierenarts de kuikens met de juiste zorg kunnen omringen.

  7. Strikte opvolging van de grootverbruikers met verplichte inventarisatie van de pijnpunten en overkoepelende betrokkenheid van veehouder, dierenarts, broeier en voederfabrikant;

  8. Inzetten op aandachtgebruikers via de invoering van een opvolgingsplan dat samen met de bedrijfsdierenarts wordt opgemaakt

  9. Inschakelen van coach voor probleembedrijven die herhaaldelijk te veel antibioticum verbruiken;

  10. Sensibilisering en opleiding voor verschillende schakels.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de implementatie van dit actieplan zal bijdragen tot een verdere daling en het oordeelkundig gebruik van antibiotica in de pluimveesector”, zo laat VEPEK weten in een persbericht.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Hooikbeekhoeve

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek