header.home link

Pleitbezorgers voor boerenlandbouw ver en dichtbij huis

4 april 2018
In Rome heeft Wereldvoedselorganisatie FAO opgeroepen voor een gezonder en meer duurzaam voedselsysteem, en directeur-generaal José Graziano da Silva zei er bij dat agro-ecologie kan bijdragen aan die transformatie. Tijdens het driedaags symposium stelde Frans landbouwminister Stéphane Le Foll een “dubbele groene revolutie” in het vooruitzicht, gebaseerd op natuur, boerenkennis en wetenschap. Dichter bij huis worden agro-ecologie en boerenlandbouw aanstaande zaterdag gepredikt tijdens een boerenforum in Heverlee, waar de bekende Nederlandse wetenschapper Jan Douwe van der Ploeg (WUR) naar toe komt.
Lees meer over:

In Rome heeft Wereldvoedselorganisatie FAO opgeroepen voor een gezonder en meer duurzaam voedselsysteem, en directeur-generaal José Graziano da Silva zei er bij dat agro-ecologie kan bijdragen aan die transformatie. Tijdens het driedaags symposium stelde Frans landbouwminister Stéphane Le Foll een “dubbele groene revolutie” in het vooruitzicht, gebaseerd op natuur, boerenkennis en wetenschap. Dichter bij huis worden agro-ecologie en boerenlandbouw aanstaande zaterdag gepredikt tijdens een boerenforum in Heverlee, waar de bekende Nederlandse wetenschapper Jan Douwe van der Ploeg (WUR) naar toe komt.

Landbouw is in de toekomst niet inputintensief, maar kennisintensief. Dat is de zienswijze van FAO-topman José Graziano da Silva. Daarmee zit hij volledig op het spoor van agro-ecologie, naar verluidt een “unieke benadering om de noden van toekomstige generaties in te vullen”. Het huidige landbouw- en voedselsysteem slaagt erin grote volumes voedsel te produceren en aan te bieden op de wereldmarkt, maar het is niet duurzaam voor iedereen. FAO struikelt over de nadelen die het intensief gebruik van hulpbronnen heeft: ontbossing, waterschaarste, verlies aan biodiversiteit, bodemonvruchtbaarheid en emissies. Ondanks de vooruitgang in de strijd tegen honger blijft een derde van de wereldbevolking kampen met een tekort aan nutriënten, of omgekeerd met overgewicht.

Vier jaar na het eerste symposium vindt momenteel het tweede internationaal symposium over agro-ecologie plaats, in het hoofdkantoor van de FAO in Rome. De Wereldvoedsel- en landbouworganisatie trekt de kaart van agro-ecologie om het voedselsysteem te verduurzamen. Het is daarmee niet alleen. Wereldwijd wint het concept aan belangstelling, en wordt het gezien als een effectief antwoord op de klimaatverandering en andere uitdagingen voor het voedselsysteem. In eigen regio ijveren onder meer BioForum en Boerenforum voor agro-ecologie. Boerenforum presenteert zich als een producentenbeweging die opkomt voor de eerlijke, autonome en solidaire praktijken van de boerenlandbouw. Dat soort landbouw gaat voor een co-productie met de natuur, en stelt zich zodoende tegenover de ondernemers- en grootschalige landbouw “die de natuur onderdrukt via standaardisatie van productieprocessen en schaalvergroting”.

Op zaterdag 7 april organiseert Boerenforum een bijzondere boerenbijeenkomst in en rond de tiendenschuur van de Abdij van Park van Heverlee. Boerenforum-woordvoerder Tijs Boelens kijkt uit naar de komst van Jan Douwe van der Ploeg van Wageningen Universiteit. Zijn boek ‘The New Peasantries’ bestaat al lang, maar het effect is er nog altijd. Aan een universiteit waar veel professoren intensieve landbouw bepleiten, is de rurale socioloog een dissonante stem. “Van der Ploeg werkt veel rond agro-ecologie en bottom-up leerscholen van boeren. Hij zal zijn licht laten schijnen op ons Leuvens verhaal”, zegt Boelens. Daarmee verwijst hij onder meer naar de tiendenschuur van de abdij waar landbouw opnieuw een plaats krijgt na de restauratie. Opleidingscentrum Landwijzer trekt er in, maar dat is niet alles. “In grote delen van onze maatschappij (erfgoed, natuur, …) wordt landbouw geweerd. Wij geloven in een landbouwmodel dat plekken zoals de abdijschuur op een respectvolle manier weer in gebruik kan nemen.”

Het is aan drie Leuvense boeren, onder wie CSA-boegbeeld Tom Troonbeeckx, om dat waar te maken. Samen vormen ze het gemengde landbouwbedrijf Boerencompagnie, dat in de schaduw van de abdij biologische groenten maar onder meer ook granen teelt, en een kleine veestapel heeft om de kringloop te sluiten. Bioboeren hebben zich tot dusver meestal toegelegd op groenten en fruit, maar graanteelt wint aan belangstelling. Boelens: “Zaterdag zullen we daarom aandacht hebben voor het uitbouwen van lokale netwerken ter ondersteuning van de teelt van biologisch bak- en brouwgraan. In het Pajottenland en in Wallonië zijn er al twee sterke netwerken. De Siciliaanse graanboer Guiseppe Il Rosi komt vertellen over de 400 hectare biograanteelt in zijn thuisregio, en hoe dat de plaatselijke tradities op het eiland helpt verankeren.”

Tijdens de bijeenkomst wordt ook officieel bekendgemaakt dat Boerenforum toetreedt tot de internationale boerenbeweging Via Campesina. De Vlaamse boerenbeweging vindt sinds zijn ontstaan in 2014 regelmatig aansluiting bij evenementen van Via Campesina. “We erkennen samen de rol van boeren en boerinnen en regionale voedselculturen als primaire innovatoren en onderzoekers in de landbouw. Gedeelde thema’s zijn boerenrechten, agro-ecologie, toegang tot grond, seizoenmigraties, recht op water, voedselsoevereiniteit, verder ontwikkelen van de korte keten, ...”

Meer info: Boerenforum op 7 april

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek