header.home link

Pcfruit breidt bemestingstool uit naar andere teelten

6 maart 2018
Op vraag van fruittelers die ook aan akkerbouw of groenteteelt doen, breidt het Proefcentrum Fruitteelt de EVA-app uit. In eerste instantie maakte deze applicatie het mogelijk om via smartphone, tablet of pc teeltgegevens te registreren en een bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen correct uit te voeren. Sinds kort kan elke gebruiker per perceel en op bedrijfsniveau zien hoeveel hij reeds heeft bemest en hoeveel stikstof en fosfor hij wettelijk nog mag toedienen. Dankzij twee Leader-projecten vond pcfruit tientallen pilootbedrijven die de nieuwe bemestingsmodule testen en geschikt maken voor andere teelten dan fruit. Op termijn kan dit uitkomst bieden voor landbouwers die de balanssimulator van de Mestbank missen.
Lees meer over:

Op vraag van fruittelers die ook aan akkerbouw of groenteteelt doen, breidt het Proefcentrum Fruitteelt de EVA-app uit. In eerste instantie maakte deze applicatie het mogelijk om via smartphone, tablet of pc teeltgegevens te registreren en een bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen correct uit te voeren. Sinds kort kan elke gebruiker per perceel en op bedrijfsniveau zien hoeveel hij reeds heeft bemest en hoeveel stikstof en fosfor hij wettelijk nog mag toedienen. Dankzij twee Leader-projecten vond pcfruit tientallen pilootbedrijven die de nieuwe bemestingsmodule testen en geschikt maken voor andere teelten dan fruit. Op termijn kan dit uitkomst bieden voor landbouwers die de balanssimulator van de Mestbank missen.

Voor veel fruittelers is de webapplicatie EVA – wat staat voor ‘Eindelijk Vereenvoudigde Administratie’ – niet meer weg te denken. Het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) riep deze slimme applicatie eind 2015 in het leven op vraag van een tiental fruittelers die actief meewerkten aan de ontwikkeling. Het programmeerwerk gebeurde door het Limburgse bedrijf Crossroad Communications. Eenmalig geeft een fruitteler zijn percelen en fruitsoorten in. Daarna doet EVA het grote werk. Zo berekent de applicatie de benodigde hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel, rekening houdend met de markttoelating van middelen en het advies van pcfruit. Richtlijnen voor een correct gebruik worden digitaal weergegeven.

Spuitwerk kan dankzij de app met minder kopzorgen uitbesteed worden aan personeel. Gedaan met uitgebreide briefings wat waar te spuiten, of lijstjes opmaken die verloren kunnen gaan. Een teler die controle van de overheid of een certificeringsinstelling krijgt, kan snel een overzichtelijk rapport van de bespuitingen afdrukken. Ook rapporten maken voor de veiling kan in een handomdraai. Per perceel is eenvoudig te registreren hoeveel gevulde paloxen er naar welke koelcel vertrekken na de pluk. Het telwerk doet EVA. De applicatie geeft ook snel een evaluatie van de opbrengst per perceel en per fruitras.

Telers die lid zijn van pcfruit betalen op jaarbasis 180 euro exclusief BTW voor EVA. Het proefcentrum ontwikkelt deze app steeds verder. Nu houdt EVA ook al de toegediende hoeveelheden stikstof en fosfor per perceel bij zodat een teler eenvoudig kan aflezen welke bemesting hij nog kan uitvoeren met respect voor het milieu en de wettelijke bepalingen. “De grootste nieuwigheid die eraan komt, is dat deze module ook toegepast zal kunnen worden in andere teelten dan fruit”, zegt pcfruit-directeur Dany Bylemans.

Na een proefperiode in 2018 zullen vanaf volgend jaar telers van zowel fruit als groenten, granen en voedergewassen hun voordeel kunnen halen uit de nieuwigheden van de EVA-app op het vlak van bemesting. EVA heeft vandaag 150 gebruikers, allen fruittelers, maar het proefcentrum ziet binnen en buiten de fruitteelt een nog veel groter doelpubliek. “De bemestingsmodule is vrij eenvoudig uit te breiden naar andere teelten dan fruit. Dezelfde meststoffen kunnen immers toegepast worden in alle teelten”, zegt Kim Koopmans (pcfruit/CVBB). Zij coördineert in Limburg de inspanningen die CVBB doet voor een beredeneerde en milieukundig verantwoorde bemesting. Een online tool die landbouwers helpt om bij het bemesten het overzicht te bewaren op perceel- en bedrijfsniveau past daarin.

Op termijn kunnen landbouwers ook toegang krijgen tot de EVA-gewasbeschermingsmodule, maar dat vergt meer voorbereidend werk. “Alle producttoelatingen moeten eerst manueel ingegeven worden in de applicatie, en nadien up-to-date gehouden worden op basis van de wijzigingen die de FOD Volksgezondheid meldt via www.fytoweb.be. Zo gebeurt het vandaag reeds voor fruitteelt, en dat zijn veelal andere gewasbeschermingsmiddelen dan degene die akkerbouwers en groentetelers toepassen. Een automatische koppeling met de overheidsdatabase is een toekomstdroom, maar Koopmans beseft dat daarvoor het aantal gebruikers van de eigen applicatie eerst moet groeien.

Ook met de Mestbank zou er op termijn gepraat kunnen worden over een uitwisseling van data mits de privacywetgeving geen roet in het eten gooit. Vandaag dienen fruittelers de stikstofnormen en fosfaatklassen voor de verschillende percelen eerst in te voeren in EVA vooraleer de applicatie hen kan alarmeren omtrent een overschrijding. “Als het goed werkt, kan de bemestingsmodule uitgroeien tot een alternatief voor de stopgezette balanssimulator van de Mestbank, maar laat ons eerst de testfase met pilootbedrijven tot een goed einde brengen”, zegt Koopmans. De applicatie zit nu al zo vernuftig in elkaar dat telers er de meest voorkomende meststoffen in terugvinden, maar de berekening ook kunnen maken voor op maat gemaakte kunstmest of dierlijke meststoffen waarvoor een mestanalyse beschikbaar is.

De internetapplicatie EVA werd ontwikkeld als deel van het innovatieproject uit het strategisch actieplan voor Limburg (SALK). Vlaanderen en de provincie Limburg maken in de periode 2014-2018 1,2 miljoen euro vrij om het innovatiepotentieel van de fruitteelt te versterken. “IT-oplossingen zoals apps zullen helpen om het het management van een landbouwbedrijf beheersbaar te houden,” meent Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw en voorzitter van pcfruit. De nieuwe bemestingsmodule is een onderdeel van het vorig jaar binnen Kempen en Maasland goedgekeurde project ‘Aanpak van nitraatproblematiek’. Naast de 150 EVA-gebruikers zullen ook 45 pilootbedrijven, met andere teelten dan (alleen) fruit, de module testen. In ruil voor hun feedback krijgen zij in de testfase gratis toegang tot de EVA-bemestingsmodule. De pilootbedrijven zijn gespreid over Limburg actief want ze zijn gezocht binnen twee goedgekeurde Leader-project, één voor Haspengouw en één voor Kempen en Maasland.

Meer info: EVA-app

Beeld: pcfruit

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek