header.home link

Oxfam: kwart miljard mensen in extreme armoede door Covid en voedselprijzen

14 april 2022

De oorlog in Oekraïne gooit olie op een brandend vuur. De combinatie van COVID-19 en de lockdowns en de in 2021 begonnen stijging van de voedselprijzen, dreigt twee decennia aan vooruitgang uit te wissen. Dat staat in een rapport dat Oxfam vorige week publiceerde.

De Wereldbank voorspelde dat COVID-19 en toenemende ongelijkheid in 2022 extreme armoede zal veroorzaken onder 198 miljoen nieuwe armen. Extreme armoede is gedefinieerd als rond moeten komen van minder dan $1,90 per persoon per dag. De afgelopen decennia daalde het aantal armen in de wereld gestaag, maar de trend buigt nu om. Daarmee worden in twee jaar twee decennia van vooruitgang in de strijd tegen honger en armoede uitgevaagd.

Op basis van cijfers van de Wereldbank berekende Oxfam nu dat alleen al de stijgende voedselprijzen wereldwijd 65 miljoen mensen meer in extreme armoede duwen. Daardoor zal dit jaar bijna een kwart miljard mensen weer in extreme armoede leven. Dat is ook te zien in de verwachting voor de honger in de wereld: het aantal ondervoede mensen zou in 2022 827 miljoen kunnen gaan bedragen.

De “crisis in food price inflation” is de voornaamste dreiging die Oxfam op dit moment ziet en de organisatie lijkt daarmee de wet van Engel te herontdekken. De Duitse statisticus Ernst Engel beschreef in de 19de eeuw hoe uitgaven voor voeding procentueel dalen naarmate het besteedbaar inkomen toeneemt. Omgekeerd zorgt inflatie van voedsel- en energiekosten er juist voor dat de armen disproportioneel harder worden getroffen.

oxfam

Oxfam herinnert aan de schattingen van IMF waarbij consumenten in de ontwikkelde economieën ongeveer 17 procent van hun gezinsbudget besteden aan voeding, maar dat dat in de landen van Sub-Saharaans Afrika bijvoorbeeld om 40 procent gaat. Ook binnen landen zijn er belangrijke verschillen: het armste kwintiel van de Amerikaanse bevolking spendeert 27 procent van zijn inkomen aan voeding, terwijl het bij het rijkste kwintiel maar 7 procent was.

De NGO publiceert het rapport First Crisis, Then Catastrophe voorafgaand aan de voorjaarsvergaderingen van de Wereldbank en het IMF in Washington DC.

Bron: Foodlog.nl

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek