header.home link

Overheid gaf investeringssteun aan 2.400 landbouwers

4 juli 2017
In februari 2015 kreeg het nieuwe Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III, bedoeld voor de periode tot 2020, officieel groen licht van de Europese Commissie. Eind 2016 verleende de overheid al bijna 81 miljoen euro steun aan onder meer investeringen, de oprichting van nieuwe land- en tuinbouwbedrijven, opleidingen in de landbouw, agromilieumaatregelen en Leaderprojecten op het Vlaamse platteland. Zoomen we in op de cijfers dan gaat het om bijna 2.400 landbouwers die investeringssteun kregen en 139 jonge boeren die financieel geholpen werden bij de overname van een landbouwbedrijf. Aan bijna 39.000 hectare landbouwgrond kleven milieu- of natuurvoordelen in de vorm van een agromilieuverbintenis of beheerovereenkomst.
Lees meer over:

In februari 2015 kreeg het nieuwe Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III, bedoeld voor de periode tot 2020, officieel groen licht van de Europese Commissie. Eind 2016 verleende de overheid al bijna 81 miljoen euro steun aan onder meer investeringen, de oprichting van nieuwe land- en tuinbouwbedrijven, opleidingen in de landbouw, agromilieumaatregelen en Leaderprojecten op het Vlaamse platteland. Zoomen we in op de cijfers dan gaat het om bijna 2.400 landbouwers die investeringssteun kregen en 139 jonge boeren die financieel geholpen werden bij de overname van een landbouwbedrijf. Aan bijna 39.000 hectare landbouwgrond kleven milieu- of natuurvoordelen in de vorm van een agromilieuverbintenis of beheerovereenkomst.

Om aan de Europese verplichtingen te voldoen, rapporteert de Vlaamse landbouwadministratie jaarlijks over de uitvoering van het plattelandsbeleid. Het tweede PDPO III-jaarverslag beschrijft de uitvoering van het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma in kalenderjaar 2016. Vorig jaar is aan 2.397 landbouwers in 4.683 investeringsdossiers de laatste schijf investeringssteun uitbetaald. In totaal ontvingen deze landbouwers bijna 49 miljoen euro steun. Zeven op de tien dossiers werd ingediend door een natuurlijke persoon. Daarvan was 37 procent jonger dan 40 jaar en zes procent een vrouw. Bijna de helft van de investeringen gebeurde op een bedrijf groter dan 50 hectare.

In 2016 hebben 139 jonge landbouwers vestigingssteun ontvangen die het financieel behapbaar maakt om een landbouwbedrijf over te nemen. Samen zijn hun dossiers goed voor meer dan zes miljoen euro overheidssteun. Eén op de vijf van de ondersteunde jonge landbouwers was een vrouw. De meeste jongeren gingen van start op een gemengd bedrijf (41%) of op een melkveebedrijf (22%). Als antwoord op de kritiek dat het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds echte pioniers in de kou laat staan, voorziet PDPO III projectsteun voor innovaties. Deze maatregel ging vorig jaar van start. Elf projecten zijn geselecteerd. De uitbetalingen dienden nog te gebeuren.

Binnen het Vlaamse plattelandsbeleid wordt ook ingezet op bebossing en agromilieu- en natuurbeheer. Bijna 39.000 hectare landbouwgrond zat vorig jaar onder een agromilieuverbintenis of beheerovereenkomst. Dat komt overeen met bijna 18 miljoen euro aan agromilieu- en klimaatinspanningen van landbouwers. Daarnaast ontvingen 13 bebossings- en zes boslandbouwprojecten een subsidie in 2016. Er werd in totaal 20 hectare landbouwgrond bebost en vergoed met circa 31.000 euro. Naar de boslandbouwprojecten met een gezamenlijk areaal van 15,5 hectare ging 28.000 euro. Er werden twee inrichtingsprojecten afgerond in functie van Natura 2000 en 25 nieuwe projecten kregen groen licht. Hectaresteun biolandbouw was er voor 415 bedrijven met een gezamenlijk areaal van 4.037 hectare. Daarvan is 514 hectare in omschakeling en op 3.522 hectare werd de voortzetting van biolandbouw gesteund.

De eerste bedrijfsadviezen werden in 2016 uitbetaald want 155 landbouwers maakten 197 keer gebruik van de mogelijkheid om gratis bedrijfsadvies in te winnen. De adviezen behandelden diverse thema’s: bedrijfseconomie, vergroening, randvoorwaarden, biodiversiteit, water, klimaat en arbeidsveiligheid. De bijna 6.000 uitbetaalde opleidingen in de landbouw bereikten meer dan 126.000 deelnemers. De georganiseerde opleidingen waren zeer divers van aard, zowel qua thema als duurtijd: van cursussen en stages tot korte vormingsactiviteiten. Opvallend in het licht van de omgekeerde leeftijdspiramide in de landbouw: de helft van de deelnemers was jonger dan 40 jaar.

De eerste oproep voor het Europees Innovatie Partnerschap (EIP) was een succes. Er zijn vijf operationele groepen geselecteerd in 2016 rond een thema naar keuze of rond het thema natuurdoelstellingen en ammoniakbeleid. Dit voorjaar werd een tweede oproep gelanceerd. Ook de plattelandsmaatregelen gingen van start in 2016. Er werden 74 nieuwe Leaderprojecten goedgekeurd, vijf samenwerkingsprojecten met de stedelijke omgeving, 18 projecten voor de versterking van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen en 21 projecten voor de versterking van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking.

Meer info: Departement Landbouw en Visserij

Beeld: Loonwerk Defour

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek