header.home link

Opiniestuk stelt veldproef met crispr-mais in vraag

18 februari 2019
Verschillende middenveldorganisaties – BioForum Vlaanderen, De Landgenoten, Fian Belgium, Solidagro, Velt en Wervel – klagen in een opiniestuk in de krant De Standaard aan dat de overheid een veldproef met ggo-maïs financiert. “Een gewas dat vooral nut heeft voor de exportgerichte, intensieve veehouderij”, klinkt het. “En dat terwijl het Milieurapport Vlaanderen pleit voor een consumptiepatroon met minder dierlijke producten vanwege gezondheid, klimaat, milieu en waterkwaliteit, en voor een kleinere veestapel vanwege dierenwelzijn en het sluiten van kringlopen. Terwijl scholieren (en volwassenen) bereid zijn om minder vlees te eten, en de roep naar een kleinere, diervriendelijker veehouderij weerklinkt.”

Verschillende middenveldorganisaties – BioForum Vlaanderen, De Landgenoten, Fian Belgium, Solidagro, Velt en Wervel – klagen in een opiniestuk in de krant De Standaard aan dat de overheid een veldproef met ggo-maïs financiert. “Een gewas dat vooral nut heeft voor de exportgerichte, intensieve veehouderij”, klinkt het. “En dat terwijl het Milieurapport Vlaanderen pleit voor een consumptiepatroon met minder dierlijke producten vanwege gezondheid, klimaat, milieu en waterkwaliteit, en voor een kleinere veestapel vanwege dierenwelzijn en het sluiten van kringlopen. Terwijl scholieren (en volwassenen) bereid zijn om minder vlees te eten, en de roep naar een kleinere, diervriendelijker veehouderij weerklinkt.”

De maïs in kwestie werd ontwikkeld met de gecontesteerde crispr-techniek en moet dus, als ggo-gewas, een lange weg gaan vooraleer het ooit commercieel geteeld mag worden. Het is niet voor het eerst dat organisaties wijzen op de discrepantie tussen reële maatschappelijke noden als het op landbouw en voeding aankomt en het antwoord dat ggo's hierop bieden. “Het lijkt erop dat ggo's worden ontwikkeld met weinig of geen bezinning over de dieperliggende oorzaken van complexe problematieken”, vult Petra Tas van De Landgenoten aan.

Volgens de opiniemakers wordt er geen echt debat gevoerd over ggo's. “De federale overheidsdienst Volksgezondheid organiseerde weliswaar recent, van 15 januari tot en met 14 februari, een publieke consultatie over de veldproef, maar dat is rijkelijk laat”, vindt Hanne Flachet van Fian Belgium. Een veldproef is één van de laatste stappen voor de eventuele commercialisering van een ggo-gewas. Het is tegelijk het eerste moment dat je je als burger kunt uitspreken, en dan nog alleen over de specifieke risico's die de veldproef meebrengt. “Anders gezegd: de overheid vertrekt van ggo's als oplossing. Als burger kun je daar hooguit nog een kleine kanttekening bijplaatsen. Of schamper lachen.”

“Het zou een absurde grap van een stand-upcomedian kunnen zijn”, reageert Lieve Vercauteren van BioForum Vlaanderen, één van de schrijvers van het gepubliceerde opiniestuk. “Waar de overheid steken laat vallen, springen anderen bij”, aldus Stefanie Devloo van Solidagro. “Op vraag van Greenpeace berekende UC Louvain de klimaatwinst bij een kleinere Vlaamse veehouderij. In het meest ambitieuze scenario behoudt Vlaanderen een kleine, agro-ecologische veestapel, met 58 procent minder broeikasgassen, 50 procent minder stikstof en 76 procent minder impact op de biodiversiteit.”

De denktank IPES-Food pleit voor een geïntegreerd Europees voedselbeleid. “Een voedsel- in plaats van landbouwbeleid moet de huidige, kostelijke tegenstrijdigheid tussen verschillende beleidsmaatregelen wegwerken en eindelijk resultaat boeken op verschillende fronten: milieu, duurzame landbouw, gezond voedsel, eerlijke prijzen”, klinkt het bij Jan Vannoppen van Velt.

“Prioritair is ze dus niet, deze veldproef voor een hogere maïsproductie”, besluit Luc Vankrunkelsven (Wervel). “Burgers verwachten een beleid dat inzet op een veerkrachtige landbouw die een fair inkomen voor de boer verzekert én die accordeert met een daadkrachtig klimaat- en natuurbeleid. En ja, het is zinvol dat het beleid investeert in (praktijk)onderzoek. Maar mogen we onderzoek verwachten dat antwoorden biedt op prangende problematieken en maatschappelijke meerwaarde creëert voor boer, burger, milieu en klimaat?”

Bron: De Standaard

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek