header.home link

Operationele groepen krijgen financiële duw

3 februari 2021

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) meer dan 1,65 miljoen euro uit voor de werking van 24 operationele groepen. In een operationele groep zoeken land- en tuinbouwers en onderzoekers samen naar innovatieve oplossingen voor problemen die zich stellen in de praktijk. “De projecten zijn gericht op actuele uitdagingen”, klinkt het. “Zo werken vijf operationele groepen aan economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen en zes werken aan innovaties op het vlak van circulaire economie.” 

Lees meer over:

In heel wat sectoren heeft de coronacrisis zich laten voelen. Vele bedrijven hebben nood aan maatregelen die hen helpen om de rendabiliteit op peil te houden en te verbeteren. “Met de oprichting van deze groepen wil ik onze land- en tuinbouwers aanzetten tot snellere innovatie door het stimuleren van nauwe samenwerking tussen onderzoekers en land- en tuinbouwers”, reageert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.

Dit jaar ligt de focus op economische relance en circulaire economie, twee heel actuele thema’s. “Belangrijk is dat de resultaten van de werkzaamheden van deze operationele groepen in het kader van de Europese Innovatiepartnerschappen ten goede komen van alle land- en tuinbouwers, omdat ze zullen breed worden gecommuniceerd”, aldus de minister.

Van microslachthuizen…

De projecten zetten bijvoorbeeld in op het verhogen van de weerbaarheid van sierteeltbedrijven door een verruiming van de afzetperiode, van melkveebedrijven door het ontwikkelen van tools om bedrijfsbeslissingen te nemen op basis van gefundeerde gegevens en van varkenshouders door het reiken van handvaten om de waarde van voeders te evalueren.

Een andere groep verkent de mogelijkheden van het betrekken van burgers bij landbouwactiviteiten en zoekt drijfveren voor innovatieve samenwerkingsverbanden via burgerparticipatie. Verder wordt nagegaan of microslachthuizen een oplossing zijn voor het gebrek aan slachtmogelijkheden voor de korte ketenafzet van kleinschalige veehouders.

Iedere landbouwer zal een graantje kunnen meepikken van de innovatieve oplossingen die ontwikkeld worden

Departement Landbouw en Visserij

Een aantal operationele groepen ontwikkelen vernieuwende manieren voor landbouwers om invulling te geven aan een circulaire economie. “Zo streeft één groep naar het toepassen van regeneratief begrazen onder Vlaamse omstandigheden, waardoor het humusgehalte van de bodem stijgt en veehouders minder afhankelijk worden van externe input”, aldus het Departement Landbouw en Visserij. “En het organiseren van het gebruik van houtig materiaal afkomstig van het groenbeheer van een gemeente voor koolstofopbouw in de akkers is een onderwerp van een ander nieuw samenwerkingsverband.”

Klinken verder veelbelovend: het gebruik van grassappen als voeding voor de kweek van microalgen, de combinatie van groenteteelt onder glas en meelwormenkweek in dezelfde ruimte ter valorisatie van reststromen en toepassingen in de bio-economie in andere sectoren dan de landbouw voor een hoogwaardige valorisatie van serreloof. 

… tot peilgestuurde drainage

Ander projecten focussen op nieuwe marktopportuniteiten, zoals de teelt van kikkererwten in Vlaanderen, vernieuwende mechanisatie in de teelt van bataat met het oog op opschaling en het verkennen van de mogelijkheden voor A2A2-melk.

“Fundamentele innovatieve oplossingen voor waterbeheer kunnen zich aandienen vanuit operationele groepen die werken aan innovatieve mogelijkheden voor peilgestuurde drainage en het inzetten van alternatieve waterbronnen als drinkwater voor vee”, klinkt het. “Projecten rond het stimuleren van gedrag van varkens door muziek en vrijloopkraamhokken zijn dan weer gericht op dierenwelzijn.”

“De thema’s waarrond de operationele groepen begin dit jaar van start gaan zijn dus legio”, klinkt het bij het Departement Landbouw en Visserij. “Iedere landbouwer zal een graantje kunnen meepikken van de innovatieve oplossingen die ontwikkeld worden want de operationele groepen verspreiden de kennis over de innovaties via verschillende kanalen zoals persartikels en studiedagen.”

Informatie over deze en de andere projecten vind je hier. De projecten gaan van start in de eerste helft van 2021 en duren maximaal 2 jaar.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek