header.home link

Open Vld pleit voor beleid rond boslandbouw

27 oktober 2020

Agroforestry - of boslandbouw – is in Vlaanderen aan een bescheiden opmars bezig. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts opvroeg bij minister van Landbouw Hilde Crevits. “Dit is hét moment voor een ambitieus, volwaardig beleid dat de toepassing van boslandbouw verder moet helpen ontwikkelen”, vindt hij.

Lees meer over:

In 2013 vroegen slechts vijf landbouwers een subsidie aan voor de opstart van een boslandbouwsysteem, en dit voor een totale oppervlakte van 7,6 hectare. In 2014 waren er dat negen. Als gevolg van deze moeizame evolutie ontstond het idee om een vooropgesteld areaal van 150 bijkomende hectare agroforestry te realiseren in Vlaanderen. “Inmiddels werd dat vooropgestelde doel behaald en het aantal landbouwers dat zich hiervoor inschreef evolueerde ook in positieve richting”, reageert Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld). “Zo vroegen in 2019 al 21 landbouwers een aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen aan. Daarmee werden in het plantseizoen 2018-2019 maar liefst 678 bomen geplant.”

“Hoewel we sinds 2013 slechts een licht stijgende trend waarnemen, stemmen deze cijfers mij optimistisch”, aldus Steven Coenegrachts. “Landbouwers die agroforestry opnemen in hun bedrijfsvoering dragen bij aan de verduurzaming van onze landbouw. Dit is hét moment voor een ambitieus, volwaardig beleid dat de toepassing van boslandbouw verder moet helpen ontwikkelen.”

Dit is hét moment voor een ambitieus, volwaardig beleid dat de toepassing van boslandbouw verder moet helpen ontwikkelen

Steven Coenegrachts - Vlaams Parlementslid

Eén van die boslandbouwers is Luc Hollands, eigenaar van een melkveebedrijf in Teuven. Hij staat volledig achter zijn agroforestry-project. “Voor ons is het duidelijk: landbouw moet duurzaam zijn. Daarom hebben wij er negen jaar geleden voor gekozen om over te schakelen op biolandbouw, en dit met succes. Na de chronische droogte van de afgelopen vier jaar blijkt ook ons agroforestry-project een belangrijke en noodzakelijke stap geweest te zijn, en dit niet alleen voor onze landbouw, maar ook voor het klimaat en de biodiversiteit.”

“We zien in de ons omringende landen zoals Frankrijk en Nederland, dat wanneer beleidsmakers een gebiedsdekkende agroforestry-strategie uitzetten, de adoptie ervan toeneemt en ook professionaliseert”, reageert ook Jeroen Watté, agro-ecoloog bij Wervel vzw en actief bij de Europese Agroforestry Federatie. “Qua wetgeving zijn we in Vlaanderen al aan een inhaalbeweging begonnen. Qua agro-ecologisch onderwijs, vorming en economische omkadering is er echter nog een hele weg te gaan.”

Steven Coenegrachts pleitte er in het verleden reeds voor om jonge boeren tijdens hun opleiding veel meer inzicht te geven in het verduurzamen van onze landbouw. “Ik benadrukte bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts dat (praktijk)vakken zoals bio- en agro-ecologie een grotere rol moeten spelen. De theorie en het wetenschappelijk onderzoek over agroforestry zijn zeer belangrijk, maar niets kan beter inzicht bieden dan een bezoek aan landbouwers die de techniek vandaag de dag al toepassen”, besluit Coenegrachts. “Al doende leert men.”


Een opfrissertje nodig? Herbekijk deze reportage van VILT TeeVee over agroforestry.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: ILVO - UGent

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek