header.home link

“Biolandbouw moet een vak worden”

27 juli 2020
Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) pleit voor een vak bio in de landbouwopleidingen. “Europa wil naar 25 procent bio gaan, maar in onze landbouwopleidingen zijn daar geen lessen over voorzien.” Zowel consumenten, veilingen als de verwerkende industrie vragen steeds meer naar bio-producten. “We moeten ervoor zorgen dat onze jonge boeren tijdens hun opleiding veel meer inzicht krijgen in het verduurzamen van onze landbouw. Daar kunnen vakken zoals bio en agro-ecologie een belangrijke rol in betekenen.”

Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) pleit voor een vak bio in de landbouwopleidingen. “Europa wil naar 25 procent bio gaan, maar in onze landbouwopleidingen zijn daar geen lessen over voorzien.” Zowel consumenten, veilingen als de verwerkende industrie vragen steeds meer naar bio-producten. “We moeten ervoor zorgen dat onze jonge boeren tijdens hun opleiding veel meer inzicht krijgen in het verduurzamen van onze landbouw. Daar kunnen vakken zoals bio en agro-ecologie een belangrijke rol in betekenen.”

Jonge landbouwers die op dit moment afstuderen hebben geen specifieke vakken gekregen rond bio-landbouw. Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) pleit voor een apart vak in het secundair onderwijs en een specifieke afstudeerrichting in het hoger onderwijs. “Amper 1,4 procent van de landbouwproductie in Vlaanderen is bio, terwijl we wel voor ongeveer 10 procent bio eten”, reageert het parlementslid. “We voeren dus veel in, terwijl we dat ook zelf kunnen telen. Maar in het landbouwonderwijs is er weinig aandacht voor biologische of duurzame teelt.”

Steven Coenegrachts kaartte dit aan bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Hij zegt dat concrete, thematische lespakketten welkom zijn om leerkrachten te ondersteunen en om nieuwe evoluties bij te brengen aan hun leerlingen”, klinkt het. Minister Weyts verwijst in zijn antwoord naar het project InnoVET dat steun biedt aan praktijkgerichte, innovatie opleidingen. Scholen kunnen zich daarvoor inschrijven. Verder zijn er vanuit het Departement Landbouw en Visserij subsidies voorzien voor land- en tuinbouwscholen die willen starten met biologische productie.
“Biologische landbouw is ook economisch interessant”, zegt Steven Coenegrachts. “De vraag is namelijk groter dan het aanbod. Bio zorgt dus voor een toegevoegde waarde en helpt de leefbaarheid van de land- en tuinbouwbedrijven verzekeren.”

“Biologische en gangbare landbouw waren vroeger tegengestelden”, reageert Bart Bisschops, directeur van het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (Pibo) in Tongeren. “Maar we merken dat er een omslag aan het gebeuren is en dat ze meer complementair worden. Leerlingen moeten dus inderdaad breder opgeleid worden. Het zou goed zijn als biolandbouw geïntegreerd wordt in het curriculum. We zijn wel bezig met ecologie en milieubewuste teelten, maar bio zou beter ook expliciet in de nieuwe eindtermen van de derde graad worden opgenomen, nu ze die toch aan het herschrijven zijn. Jammer genoeg is er gesnoeid in de praktijkuren, terwijl je net in dat soort lessen bezig kan zijn met de rendabiliteit van biolandbouw.”

De meeste bioboeren zijn opgeleid in het gespecialiseerd vormingscentrum Landwijzer. “Maar het zou goed zijn als de klassieke landbouwopleidingen ook op bio inzetten”, vindt Alexander Claeys, voorzitter van Bioforum, de sectororganisatie van biolandbouw en biovoeding. “Je ziet duidelijk een evolutie in de landbouwsector, jongeren stellen zich vragen over een bepaalde manier van boeren. Biologische landbouw is ook erg vernieuwend, daarom zou je die kennis best ook via het onderwijs doorgeven.”

Vooral Vlaanderen hinkt trouwens achterop in de bioteelt. “Omdat in de jaren 70 veel ingezet is op intensieve landbouw met grote melkvee- en varkensbedrijven”, legt Alexander Claeys uit. “In Wallonië is er altijd meer diversificatie geweest, ze hebben daar ook meer ruimte. En de grond is er goedkoper.”

Bron: Eigen verslaggeving / HBvL

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek