header.home link

“Oorspronkelijk doel ruilverkaveling Schelde-Leie niet uit het oog verliezen”

17 februari 2021

De ruilverkaveling Schelde-Leie situeert zich in de steden Gent en Deinze en de gemeenten Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem. Binnen het gebied van circa 2700 ha liggen voornamelijk gronden in agrarische bestemming. “De belangrijkste doelstelling van het project is een verbetering van de agrarische structuur via het ruilen en herverkavelen van landbouwgronden”, stelt Vlaams parlementslid Stijn De Roo (CD&V). Gezien het belang van het project en de zeer lange doorlooptijd die zorgt voor onzekerheid, vroeg hij een stand van zaken op bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Lees meer over:

De uitbouw van het Parkbos Gent, de realisatie van het stadsbos Deinze en de uitbreiding van de Hospicebossen verhoogt de gronddruk in de regio. “De ruilverkaveling wil in deze context een flankerend beleid bieden”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V). “Op 3 juli 2015 stelde de Vlaamse regering het ruilverkavelingscomité in ter uitvoering van de ruilverkaveling Schelde-Leie. Per ministerieel besluit van 18 augustus 2015 werd de commissie van advies opgericht, waarna het project van start ging.”

Waakzaam over ruimtebalans

Het project bevindt zich ondertussen volop in de uitvoeringsfase. De herverkaveling van de percelen leidt tot een aanpassing van het kadasterplan van het projectgebied. “Ter voorbereiding van de herverkaveling werd voor elke betrokken eigenaar, vruchtgebruiker en gebruiker van gronden berekend hoeveel grond hij of zij ‘inbrengt’ in de ruiloperatie en welke landbouwkundige waarde daaraan gekoppeld is”, laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten. Na de bezwarenbehandeling werd de inbreng definitief vastgesteld in januari 2017.

Nog volgens Demir blijven de landbouwers in de regio erg waakzaam over de ruimtebalans en de niet-landbouwnuttige maatregelen in het ruilverkavelingsproject. “De sector levert al heel wat gronden in voor diverse projecten in de regio”, verduidelijkt ze. “De talrijke overheidsprojecten en de vermindering van de open ruimte verhogen de gronddruk in de regio en bijgevolg ook de grondprijs.”

Voor de landbouwers is het afwachten welke landbouwkundige baten de herverkaveling voor hen zal opleveren

Zuhal Demir (N-VA) - Vlaams minister van Omgeving

Op het ruilverkavelingsplan zijn vooral de niet-landbouwnuttige maatregelen zichtbaar zoals de aanleg van fiets- en wandelpaden, bufferstroken langs waterlopen, beplantingen langs wegen,… “Voor de landbouwers is het afwachten welke landbouwkundige baten de herverkaveling voor hen zal opleveren”, klinkt het bij de minister. “In 2021 krijgen ze inzage in het ontwerp van de nieuwe kavels en kan elke landbouwer de baten voor zijn bedrijf evalueren. Op sectorniveau is ook de hogere rechtszekerheid belangrijk. Het ruilverkavelingsproject en de bijhorende investeringen bevestigen het belang van deze agrarische gebieden vanuit de Vlaamse overheid.”

Groot en versnipperd projectgebied

Het ontwerp van herverkaveling/toedeling zal volgens de minister in 2021 onderzocht worden. “Daarna volgt de bezwarenbehandeling”, klinkt het. “Afhankelijk van het aantal en de moeilijkheidsgraad van de bezwaren zal de ruilverkavelingsakte verleden worden in 2023 of 2024. De aanvullende akte die de financiële afhandeling vastlegt volgt dan een viertal jaar later, dus in 2027 of 2028.”

“Het ruilverkavelingsproject is een vrij groot project”, gaat de minister verder. “Het projectgebied is bovendien zeer versnipperd en er zijn heel wat overheidsinitiatieven lopende in de regio. Dit alles zorgt ervoor dat het project een meer dan gemiddelde doorlooptermijn zal hebben.”

Het is belangrijk dat de oorspronkelijke bedoeling van de aanvraag niet uit het oog verloren wordt: een betere landbouwstructuur

Stijn De Roo - Vlaams parlementslid (CD&V)

Fietspaden

De komende jaren staat de aanleg van verschillende fietspaden gepland. “Het ontwerp van de fietspaden is grotendeels afgerond en de projectnota’s zijn goedgekeurd”, aldus Demir. “In 2021 en 2022 zal de grondverwerving gebeuren, omgevingsvergunningen worden aangevraagd en aanbestedingsprocedures worden doorlopen. De uitvoering van deze fietspaden wordt voorzien vanaf 2022-2023.”

Volgens Stijn De Roo is het belangrijk dat de oorspronkelijke bedoeling van de aanvraag niet uit het oog verloren wordt. “Namelijk: een betere landbouwstructuur voor een regio die onder druk staat door de vele bebossingsprojecten”, reageert hij. Vandaar zijn kritische aandacht voor de ruimtebalans en de besteding van de financiële middelen. “De vele fietspaden hebben een meerwaarde en verhogen het draagvlak”, besluit hij.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek