header.home link

Ook land- en tuinbouw voelt krapte op arbeidsmarkt

15 juni 2018
De krapte op de arbeidsmarkt is een reëel probleem. Onder andere onderzoek uitgevoerd door Acerta toont aan dat zeven op de tien bedrijven in België geremd worden door die krapte en geen mensen vinden voor de openstaande vacatures. “En ook in onze sector voelen we dit probleem”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “Het wordt steeds moeilijker om arbeidskrachten op onze bedrijven te krijgen en buitenlandse arbeidskrachten moeten alsmaar verder gezocht worden.” Boerenbond heeft een aantal voorstellen klaar om aan het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt tegemoet te komen.
Lees meer over:

De krapte op de arbeidsmarkt is een reëel probleem. Onder andere onderzoek uitgevoerd door Acerta toont aan dat zeven op de tien bedrijven in België geremd worden door die krapte en geen mensen vinden voor de openstaande vacatures. “En ook in onze sector voelen we dit probleem”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “Het wordt steeds moeilijker om arbeidskrachten op onze bedrijven te krijgen en buitenlandse arbeidskrachten moeten alsmaar verder gezocht worden.” Boerenbond heeft een aantal voorstellen klaar om aan het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt tegemoet te komen.

“In de tuinbouwsector, die traditioneel al heel wat beroep doet op externe arbeidskrachten – zowel regulier als via seizoenarbeid – voelen we de laatste tijd de spanning toenemen”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “Maar ook heel wat van onze veehouderijen doen meer en meer een beroep op externe arbeid en ook zij voelen de krapte.” Eerder bundelden de Vlaamse werkgevers Voka, Unizo en Boerenbond al hun krachten om, samen met Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, een aantal actiepunten af te spreken die moeten leiden tot het sneller invullen van vacatures. Dit werd vorige week afgeklopt met de ondertekening van het actieplan ‘Samen voor meer werk’.

Daarnaast wordt er op Vlaams niveau ook ingezet op meer interregionale mobiliteit, een gericht economisch migratiebeleid, snellere activering van vluchtelingen en meer activering van leefloners en oudere werkzoekenden. Premier Michel en minister van Werk Peeters hebben de werkgeversorganisaties gevraagd naar voorstellen om aan het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt tegemoet te komen.

Ook de voorstellen van Boerenbond liggen inmiddels op tafel bij de premier. “Het gaat onder meer om de vraag naar maatregelen om leefloners aan te moedigen de stap naar werk te zetten”, legt Sonja De Backer uit. “We pleiten ook voor een nog nauwere samenwerking tussen de sector en de VDAB en voor het wegnemen van mobiliteitsdrempels naar een job op onze bedrijven voor mensen met een niet-Europese nationaliteit die in onze steden verblijven.”

“Daarnaast stelt Boerenbond voor om voor oudere werklozen een nog sterkere doelgroepmaatregel te voorzien of een combinatie van werkloosheidsuitkering met een gedeelte van het loon. Ook op het voorkomen van het vroegtijdig afhaken op school moet nog meer worden ingezet, onder andere via verdere investering in duaal leren, een systeem waarin we echt geloven”, aldus de voorzitter. “Kortom, zowel Vlaams als federaal is men in actie geschoten en dat is niets te vroeg. Het komt er nu op aan om snel concrete maatregelen te nemen die ook voelbaar zijn op het terrein”, besluit ze.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek