header.home link

Ook de provincie wil geen groot zeugenbedrijf in Halen

10 augustus 2018
De deputatie van de provincie Limburg heeft de omgevingsvergunning van een varkensbedrijf op de grens van Halen en Kortenaken geweigerd. Tegen de geplande uitbreiding van het bedrijf rees veel protest. Behalve de buren was ook gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove niet te vinden voor het project. Uit bezorgdheid over de impact op de omgeving beten ook lokale sp.a-verkozenen uit Halen en de buurgemeenten zich vast in het dossier. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Moyaers, van dezelfde partij, acht een strenger Vlaams vergunningenkader naar Nederlands voorbeeld nodig want nu komen Noorderburen hier hun geluk beproeven. Dat verklaart voor een stuk ook waarom er voor dit project lokaal nooit een draagvlak was.
Lees meer over:

De deputatie van de provincie Limburg heeft de omgevingsvergunning van een varkensbedrijf op de grens van Halen en Kortenaken geweigerd. Tegen de geplande uitbreiding van het bedrijf rees veel protest. Behalve de buren was ook gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove niet te vinden voor het project. Uit bezorgdheid over de impact op de omgeving beten ook lokale sp.a-verkozenen uit Halen en de buurgemeenten zich vast in het dossier. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Moyaers, van dezelfde partij, acht een strenger Vlaams vergunningenkader naar Nederlands voorbeeld nodig want nu komen Noorderburen hier hun geluk beproeven. Dat verklaart voor een stuk ook waarom er voor dit project lokaal nooit een draagvlak was.

Varkensbedrijf Top mag de oude vestiging in Halen niet aanpassen en uitbreiden. De deputatie van de provincie Limburg heeft de omgevingsvergunning geweigerd. “Het project is te grootschalig en gaat zorgen voor verkeersproblemen”, legt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) uit. Het bedrijf wou stallen voor het houden van vleesvarkens omvormen naar zeugenhouderij en tezelfdertijd ook uitbreiden zodat het 5.319 zeugen en 16.842 biggen zou kunnen huisvesten. In totaal tekenden 3.300 mensen bezwaar aan tegen die plannen.

“In 2016 werd reeds een gelijkaardige aanvraag ingediend voor omvorming tot zeugenhouderij”, weet Vandenhove. “Deze aanvraag verschilt niet zo heel veel van het dossier dat in 2017 werd geweigerd.” De deputatie volgt dan ook het advies van het schepencollege van Halen. “De Struikstraat is in de huidige toestand ongeschikt om de geplande transporten te ontvangen, en het is weinig realistisch om de af- en aanvoerroutes op te splitsen via Halen-centrum en Kortenaken.” De deputatie heeft ook vragen bij de geuremissies. Andere elementen zijn de grote hoeveelheden grondwater die worden opgepompt, de verstoring van het open landschap, de verstoring van de leefbaarheid van de omwonenden en de aanwezigheid van waardevolle natuurelementen.

De bouw van grote stallen ligt vrijwel altijd gevoelig, maar in dit specifieke geval ontbreekt het draagvlak volledig. Hier is de initiatiefnemer namelijk geen lokale landbouwer maar een bedrijf met maatschappelijke zetel in Bree en met een zaakvoerder uit Nederland. Vanwege de beperkte ontwikkelingskansen in Nederland, ontstaat er een nogal aparte vorm van economische immigratie in Vlaanderen.

Lokale sp.a-mandatarissen uit Halen, Kortenaken, Geetbets en Herk-de-Stad schaarden zich achter het buurtprotest en vonden steun bij partijgenoot en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Moyaers, zelf een inwoner van Herk-de-Stad: “In Nederland gaan deze bedrijven weg omdat ze daar geen vergunningen meer krijgen gelet op elementen, zoals hinder en volksgezondheid. Deze bedrijven komen vervolgens bij ons terecht. Logisch is dat niet, want de gezondheid van onze inwoners is toch zeker even belangrijk als deze van onze Noorderburen?” Moyaers wil dit aankaarten in het Vlaams Parlement en vindt dat er overleg nodig is met Nederland.

Bron: Het Belang van Limburg / eigen verslaggeving

Beeld: NeentegenmegavarkensfabriekinHalen.be

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek