header.home link

Ook CD&V wil snelle invoering statiegeld

De toeloop op parken tijdens de eerste warme dagen van het jaar zorgde voor een berg zwerfvuil. Voor CD&V is de maat vol. Partijvoorzitter Joachim Coens pleit om snel werk te maken van de invoering van statiegeld, een dossier dat al een tijdje op de tafel van de Vlaamse regering ligt.

1 maart 2021  – Laatste update 2 maart 2021 22:03
Lees meer over:

Statiegeld is één van de middelen om zwerfafval, meer bepaald blikjes en PET-flessen, een halt toe te roepen. Nederland en Duisland zetten gaan alvast van start met de invoering van zo’n systeem, maar in Vlaanderen blijft de regering talmen.

Volgens het regeerakkoord krijgt de industrie tot 2023 de tijd om het zwerfvuil met andere maatregelen terug te dringen, met een evaluatie als gevolg. Ondertussen had minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zich wel al laten ontvallen om deze deadline met een jaartje te vervroegen, naar 2022 dus.

Maar volgens CD&V gaat dit niet snel genoeg. “Wij willen nu beginnen met het proper maken van het Vlaamse leefmilieu”, klinkt het bij CD&V-voorzitter Joachim Coens. “De hoeveelheid zwerfvuil neemt toe. Dat bleek uit het OVAM-rapport van december en de coronacrisis is nog een versterkende factor.”

Zal de afvalproblematiek volledig opgelost worden met een systeem van statiegeld? Nee. Maar onderzoek en ervaring leren dat het wel een groot verschil maakt op vlak van voorkomen van zwerfvuil.

Het is niet meer dan rechtvaardig dat de Vlaamse regering de roep van de gemeenten ter harte neemt. Want het zijn zij die met de rotzooi achterblijven

Joachim Coens - Voorzitter CD&V

Volgens Coens steunt een 200-tal gemeenten de roep om statiegeld. “Het is niet meer dan rechtvaardig dat de Vlaamse regering dat eindelijk ter harte neemt. Want het zijn eerst en vooral de lokale besturen die met de rotzooi achterblijven.” De schoonmaak van alle zwerfvuil wordt geschat op 32 euro per Vlaming per jaar.

De supermarkten en drankenproducenten lopen niet warm voor het idee van statiegeld. Zij moeten immers opdraaien voor de kosten en logistiek van de inzameling en afhandeling.

Bond Beter Leefmilieu riep eerder al op om statiegeld in te voeren in Vlaanderen en verwees hiervoor naar het grote draagvlak. “Denk aan de succesvolle campagne ‘de Statiegeldalliantie’, waar meer dan 150 Vlaamse gemeenten zich aansloten. Maar ook de meer recente “Yes, We Can”, waar onder andere BBL en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) hun schouders onder zetten, samen met honderden andere organisaties en bedrijven. Het maatschappelijk draagvlak is de laatste jaren alleen maar gegroeid.”

“Uitspraak strookt niet met de beslissing in parlement”

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege is verwonderd over de uitspraak van Joachim Coens. “Enkele weken geleden hebben wij, samen met enkele sp.a-collega’s, een voorstel ingediend om het statiegeld vervroegd in te voeren. De meerderheidspartijen, inclusief CD&V, hebben dit weggestemd”, zegt ze in een reactie.

“Die redenering is wat kort door de bocht, het debat ging over veel meer”, zegt Tinne Rombouts, CD&V-parlementslid. “Wij hebben tegen dit voorstel van Groen en sp.a gestemd omdat het plots nieuwe doelstellingen naar voor schuift die niet met de industrie gemaakt zijn en niet in het verpakkingsplan zijn opgenomen. Onze fractie vindt het bijzonder belangrijk om zich op te stellen als een betrouwbare overheidspartner”, aldus Rombouts. “Dat betekent dat je niet zomaar eenzijdig de doelstellingen gaat bijsturen via een voorstel van resolutie, zonder enig overleg met de sector.”

Ze benadrukt dat CD&V wél voorstander is om het probleem van zwerfvuil aan te pakken. “De evolutie van de cijfers zijn niet positief, dat hebben we ook duidelijk gesteld. De minister heeft zich op onze vraag geëngageerd hierover in overleg te gaan met de sector. De afspraak is immers duidelijk dat als blijkt dat de doelstellingen niet behaald worden, er zo snel mogelijk ingegrepen moet worden. Of dat nu via statiegeldsysteem of via een beloningssysteem gebeurt, laat ik in het midden.

Hoewel CD&V het voorstel van resolutie om die reden niet heeft goedgekeurd, heeft de partij er bij de minister wel op aangedrongen om niet te wachten met de voorbereidingen voor de invoering van een dergelijk systeem. “De dialoog moet nú opgestart worden om dat op een goede manier te kunnen invoeren. Tot goede regelgeving en goede afspraken komen, is een proces dat tijd vraagt”, aldus Rombouts. Volgens haar heeft de minister dat engagement ook gegeven.

Volgens het rapport huishoudelijke afvalstoffen van 2019 is het zwerfvuil in Vlaanderen met 14 procent gestegen ten opzichte van 2017. “De doelstelling om het zwerfvuil tegen 2022 met 20 procent te verminderen ten opzichte van 2015 ligt helemaal niet binnen handbereik”, zegt minister Demir.

Op sluikstorten staat nu een boete van maximaal 350 euro. In december pleitte Demir nog voor een verhoging tot 500 euro. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) liet verstaan dat ze dit voorstel in overweging zal nemen tijdens de vijfjaarlijkse evaluatie van de GAS-wet die eraan komt.

Waar blijft het statiegeld in Vlaanderen?
Uitgelicht
Nederland start in juli van dit jaar met statiegeld op kleine PET-flessen en in 2023 met statiegeld op blikjes. Voor Bond Beter Leefmilieu (BBL) is het hoog tijd dat Vlaandere...
8 februari 2021 Lees meer

Artikel laatst bijgewerkt op 2/03/2021 om 7u30

Bron: Gazet van Antwerpen / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek