header.home link

Ook braadkippenketen stokt door coronapandemie

19 augustus 2020
Na heel wat andere land- en tuinbouwsectoren trekt nu ook de braadkippensector aan de alarmbel als gevolg van de coronapandemie. “Alle schakels van de braadkippenkolom beleven bijzonder bizarre tijden en er is voorlopig geen indicatie dat het dit jaar nog fors beter wordt”, zegt VEPEK, het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen. De organisatie raadt braadkippenhouders aan om in gesprek te gaan met hun toeleveranciers en afnemers met oog op een zo goed mogelijke afstemming van vraag en aanbod.

Na heel wat andere land- en tuinbouwsectoren trekt nu ook de braadkippensector aan de alarmbel als gevolg van de coronapandemie. “Alle schakels van de braadkippenkolom beleven bijzonder bizarre tijden en er is voorlopig geen indicatie dat het dit jaar nog fors beter wordt”, zegt VEPEK, het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen. De organisatie raadt braadkippenhouders aan om in gesprek te gaan met hun toeleveranciers en afnemers met oog op een zo goed mogelijke afstemming van vraag en aanbod.

VEPEK groepeert de verschillende schakels die in de keten van pluimvee, eieren en konijnen aanwezig zijn en verdedigt hun belangen. De organisatie stelt vast dat er weinig bemoedigende signalen te zien zijn voor de braadkippensector in het najaar van 2020. “Het coronavirus slaat ook in de braadkippenkolom compleet onvoorzien en ongenadig toe”, klinkt het.

Daar ziet VEPEK verschillende redenen voor. Zo blijft het verhoopt effect van een hoger inlands gebruik dankzij vakantie in eigen land uit. Ook de handel met de buurlanden staat op een laag pitje en de export naar derde landen loopt erg moeizaam. Bijkomend is het effect van de brexit al voelbaar. Bovendien wordt verwacht dat de handel naar Groot-Brittannië tegen het einde van het jaar nog verder zal terugvallen omdat er nog steeds geen zicht is op een handelsakkoord met de EU.

De uitbraak van het coronavirus dit voorjaar heeft er ook voor gezorgd dat er enorme voorraden diepgevroren pluimveeproducten beschikbaar zijn. Die zijn nefast voor de rentabiliteit van de Belgische en Europese braadkippensector. Enerzijds wegen ze zwaar op de cashflow en anderzijds zijn ze minder waard omdat deze voorraden aan wereldmarktprijzen zullen moeten verkocht worden. Ondertussen stijgt wel de import van diepvrieskip uit niet-EU-landen en dumpt Polen kippenvlees op de markt omdat bepaalde landen een invoerverbod tegen Pools pluimveevlees hebben ingesteld omdat er vogelgriep is uitgebroken in het land.

Voor de pluimveehouders dreigt langere leegstand of een lagere bezetting in de stal waardoor de kostprijs stijgt en het rendement daalt. Maar ook de schakels voor de pluimveehouder, zoals de vermeerderingsbedrijven en de broeierijen, ondervinden daardoor moeilijkheden om de geproduceerde broedeieren en eendagskuikens af te zetten.

“Door deze situatie heerst er een stemming van voorzichtigheid en onzekerheid doorheen de ganse pluimveevleesmarkt. Elke potentiële aankoop of verkoop wordt grondig geëvalueerd. Zeker voor het komende najaar is de onzekerheid zeer groot. Alle schakels zijn op zoek naar meer houvast en perspectief, maar dat lijkt er niet meteen te zijn”, aldus VEPEK.

Zeker omdat de braadkippenkolom de voorbije jaren fors geïnvesteerd heeft. “We zagen een zeer vooruitstrevende dynamiek in de sector. Jonge pluimveehouders hebben weloverwogen en met geloof in de toekomst geïnvesteerd in moderne stallen en een leefbare bedrijfsgrootte. Eenzelfde evolutie zette zich ook verder in toeleverende sectoren als broeierijen en mengvoederbedrijven. In de slachthuizen en vleesverwerking heeft consolidatie en modernisering op zijn beurt geleid tot een accuraat productieapparaat”, luidt het.

Daarom roept VEPEK op dat braadkippenhouders, toeleveranciers en afnemers in gesprek gaan met elkaar om individuele bedrijfssituaties open te bespreken en te herevalueren waar nodig. “Ondanks de vele onbekende factoren is het belangrijk dat de productie zo goed mogelijk wordt afgestemd op de potentiële vraag en dit door de verschillende marktspelers. Alle eendagskuikens moeten bij opzet in de stal dan ook goed ingepland zijn voor de slacht. Dit zal geen eenmalige noch eenvoudige oefening zijn. Maar hopelijk kan de Belgische braadkippenkolom haar goede reputatie van kort schakelen en wendbaarheid waarmaken en zo het verschil maken”, stelt de organisatie.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek