header.home link

Onzekerheid troef voor boerderijen rond Antwerpse haven

13 februari 2019
De plannen van de Vlaamse regering voor de realisatie van extra containercapaciteit in de Antwerpse haven snijden in het vel van de landbouwsector. Opnieuw gaat er grond verloren voor de landbouwbedrijven in de omgeving. “Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor hen”, richt landbouwadviesraad SALV zich tot Vlaams minister Ben Weyts en zijn Departement Openbare Werken. Afstemming met de totale toekomstige havenontwikkeling, een juiste uitvoering van noodzakelijke natuurcompensaties en correcte flankerende maatregelen zijn daarbij onontbeerlijk.

De plannen van de Vlaamse regering voor de realisatie van extra containercapaciteit in de Antwerpse haven snijden in het vel van de landbouwsector. Opnieuw gaat er grond verloren voor de landbouwbedrijven in de omgeving. “Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor hen”, richt landbouwadviesraad SALV zich tot Vlaams minister Ben Weyts en zijn Departement Openbare Werken. Afstemming met de totale toekomstige havenontwikkeling, een juiste uitvoering van noodzakelijke natuurcompensaties en correcte flankerende maatregelen zijn daarbij onontbeerlijk.

In zijn advies over de plannen voor een capaciteitsuitbreiding van de Antwerpse haven dringt de SALV aan op rechtszekerheid. Het is niet de eerste en zal ook niet de laatste keer zijn dat de havenindustrie wil uitbreiden. Daarom vraagt de landbouwadviesraad om een duidelijk perspectief op de gehele toekomstige havenontwikkeling. Anders dreigt een versnipperde ruimtelijke ontwikkeling waarbij landbouwers niet weten waar ze aan toe zijn.

Verder weerklinkt ook de vraag om de besluitvorming omtrent de economische ontwikkeling van de haven te laten samensporen met het besluit dat in opmaak is rond de natuurdoelstellingen binnen het gebied. Dit besluit verduidelijkt de maatregelen op het terrein. Op basis van een eerste inschatting van de natuurcompensaties voor de havenuitbreiding vraagt de SALV om deze compensaties te beperken tot wat de Habitatrichtlijn vereist. Daarnaast moet de betekenis verduidelijkt worden van “de beste beheermaatregelen” voor het fourageergebied van de bruine kiekendief.

De SALV vraagt in zijn advies ten slotte om de impact op de getroffen landbouwbedrijven te beperken met correcte flankerende maatregelen. Er wordt verwezen naar de werking van de Grondenbank Linkerscheldeoever, inclusief het sociaal begeleidingsplan. “Herbevestig dit flankerend beleid, en breid het zo nodig het”, klinkt het. “Geef de landbouwers net buiten gebied rechtszekerheid door gebieden die duidelijk bedoeld zijn voor landbouw te bevestigen als agrarisch gebied.”

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek