header.home link

“Onkunde of kwaadaardigheid?” Verontwaardiging in Nederlandse media over mestderogatie

1 februari 2023

De Nederlandse radiozender NPO radio 2 onderzocht onlangs het Nederlandse stikstofprobleem. De zender sprak met WUR-wetenschapper Herman De Boer en veehouder John Spithoven over mestderogatie en de kwaliteit van het grondwater in Nederland. Dat resulteerde in een interessante podcast.

Lees meer over:

Het programma begint met enkele vraagstellingen: wat is nu het verschil tussen dierlijke mest en kunstmest, wat houdt het probleem over mestderogatie in en is dit probleem terecht? De vragen worden telkens opgehelderd en verduidelijkt door De Boer vanuit zijn wetenschappelijke kennis en door de ervaring van John als landbouwer zelf.

De Boer heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat kunstmest op grasland niet beter is voor het grondwater dan natuurlijke mest, maar juist slechter. “Vanuit wetenschappelijk standpunt is het niet terecht dat er in Nederland minder dierlijke mest moeten uitgereden worden, zeker niet wat betreft grasland. Bij mijn metingen op grasland is de nitraatuitspoeling duidelijk lager bij dierlijke mest dan kunstmest”, stelt De Boer vast. Dankzij de veldproeven en wetenschappelijke context van De Boer, kan radiopresentatrice Marianne halverwege de uitzending haar conclusies trekken. “Als er geen derogatie meer mogelijk is, zullen boeren meer kunstmest moeten gebruiken waaruit nitraat sneller doorspoelt naar grondwater. Daarbovenop zullen ze meer grasland omzetten naar akkerbouwland waarvan ook bewezen is dat er meer nitraatspoeling blijkt te zijn. Binnen hier en vijf jaar zal het grondwater dus slechter zijn dan nu.”

De verontwaardiging groeit bij de presentatoren en al snel rijst de vraag hoe dit mogelijk is en of het om onkunde of kwaadaardigheid gaat. “Een klein deel is politieke strategie en een groot deel is onkunde, er zijn te veel mensen op hoog niveau zowel in Europa als in het Nederlands ministerie van Landbouw met een groot gebrek aan kennis”, blijkt de algemene conclusie te zijn van de vier gesprekpartners. “In Nederland worden vaak enkel de landbouwers met de vinger gewezen als grote vervuilers van het milieu. We kunnen hun imago niet altijd bijstellen met feiten”, zeggen De Boer en Spithoven. “Alle informatie en parameters over de Nederlandse natuur zitten vast in een databank die noch openbaar, noch transparant is. Zelfs de leden van De Kamer kunnen deze data niet raadplegen.”

Eindigen doen ze in het programma met volgende conclusie: “Als de derogatie- en stikstofplannen doorgaan zoals gepland, dan vergiftigen we onze eigen grond op basis van argumenten die bedacht zijn door politici en die niet onderbouwd zijn door universitair onderzoek.”

Beluister de integrale podcast hier:

Uitgelicht
Het inzetten van runderdrijfmest in plaats van kalkammonsalpeter (KAS) kunstmest zorgt er voor dat er veel minder nitraat uitspoelt. Dat blijkt uit een tweejarige veldproef va...
17 november 2022 Lees meer

Bron: NPO Radio 2, eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek