header.home link

Onafhankelijk intendant moet Ventilus-project opnieuw op de rails krijgen

26 februari 2021

De Vlaamse regering gaat een intendant aanstellen die in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid in overleg gaat met alle betrokkenen bij het Ventilus-project. Omwonenden, landbouwers en de lokale politiek hebben zich tegen deze hoogspanningslijn gekant omdat zij vragen hebben over het te volgen traject en over de mogelijke gezondheidsimpact op mens en vee. “Er zijn nog te veel vragen en er is nog te weinig vertrouwen om het project zonder pardon verder te zetten”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Lees meer over:
image

Ventilus is de door Elia geplande hoogspanningsverbinding die toekomstige windparken op zee moet verbinden met het binnenland. Daarnaast moet het ook zorgen voor een versterking en verdere ontwikkeling van het elektriciteitssysteem in West-Vlaanderen. Al van bij de start, in april 2019, is het Ventilus-project omstreden. Vooral in de gemeenten langs de E403 is er grote weerstand omdat de hoogspanningslijn volgens de startnota het traject langs deze snelweg zou volgen.

Ook landbouwers is wantrouwen groot

Ook bij landbouwers is er een groot wantrouwen tegen de hoogspanningslijn. Zowel ABS als Boerenbond gaven al aan dat ze meer onderzoek willen naar de gevolgen van straling op mens en dier. Ze willen ook meer duidelijkheid over de vergoeding van de waardevermindering voor landbouwbedrijven. Daarnaast maken landbouwers zich ook zorgen over ongekende risico’s zoals draadslachtoffers (dode vogels) die botulisme bij rundvee kunnen veroorzaken en de mogelijke interferentie met GPS-systemen op tractoren.

“Over de nood aan het Ventilus-project is er bij de betrokkenen weinig twijfel, maar hoe en waar Ventilus exact invulling kan geven aan die doelstellingen en welk flankerend beleid daar tegenover moet staan, daar is minder eensgezindheid over”, weet Demir nadat ze haar oor te luisteren legde bij alle betrokkenen. Ze zakte daarvoor enige tijd geleden af naar Zedelgem en had overleg met burgerbewegingen en met initiatiefnemer Elia.

De minister stelde daarbij vast dat de weerstand op dit moment het sterks is in Zedelgem en de gemeenten langs de E403. Daar lieten diverse burgerbewegingen en veel lokale burgemeesters van zich horen. Het gaat onder meer om de burgemeesters van Brugge, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene en Lichtervelde. “Op basis van inspraakacties die voorzien zijn in de procedure, kunnen er mogelijk nog andere tracés bijkomen. Dat betekent dat het aantal betrokken gemeenten en inwoners nog verder zullen toenemen vooraleer er een gemotiveerde keuze kan gemaakt worden”, zegt de minister.

Waar de federale regering bevoegd is voor de offshore windmolenparken, is het ruimtelijk uitvoeringsplan en de vergunningen die nodig zijn om de stroom op het land te krijgen, een Vlaamse bevoegdheid. “Verschillende federale ministers verkondigden dat de Vlaamse regering de vergunning simpelweg snel moet afleveren. Maar zo werkt het niet”, zegt Demir.

Nood aan heldere communicatie

Volgens haar zijn er door de omvang van het project en de technische aard van de procedure nog veel te veel vragen en bestaat er grote weerstand in de regio. “Daar mag niet te snel overeen gegaan worden. Er is ook een grote ongerustheid over de gezondheid en de gebruikte technologie. De taal en de boodschappen die door experten en sommige stakeholders hierrond gehanteerd worden, zijn ook niet altijd begrijpelijk voor iedereen”, erkent de minister. Volgens haar zijn er geen verdere stappen mogelijk in het dossier zonder extra overleg om het vertrouwen te (her)winnen.

“Er moeten heldere antwoorden komen op alle concrete vragen van de lokale besturen en die informatie moet ook helder en transparant tot bij elke betrokken burger en stakeholder gebracht worden”, legt Demir uit. In overleg met de Vlaamse regering wordt er daarom een intendant aangesteld die als neutraal figuur in overleg gaat met alle betrokkenen. “Hij of zij moet zorgen voor duidelijke, transparante, eerlijke en concrete informatie op maat van alle betrokkenen. De klemtoon moet daarbij liggen op informeren, niet op overtuigen”, klinkt het.

De intendant zal in principe aangesteld worden voor een periode van zes maanden, maar die termijn kan nog verlengd worden. De beslissing over wie die intendant zal worden, is nog niet genomen, maar het is wel de bedoeling dat dit snel gebeurt. Op die manier wil Demir dat het proces een nieuwe doorstart krijgt op vlak van dialoog.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek