header.home link

Boeren- en burenprotest tegen hoogspanning langs E403

14 mei 2019
Bezorgde boeren en burgers organiseerden dinsdagochtend filterblokkades langs de E403 in Lichtervelde. Ze protesteren hiermee tegen de komst van een hoogspanningslijn langs de autosnelweg. Via deze verbinding wil netbeheerder Elia de stroom van windparken op zee naar het binnenland vervoeren. Verhalen over de schadelijke gezondheidsimpact van hoogspanningskabels verontrusten de omwonenden. Landbouwers zijn bevreesd voor schadelijke effecten op hun veestapel. Dinsdagavond vindt in Oostende de eerste van in totaal tien infomarkten plaats, maar het zal netbeheerder Elia duidelijk moeite kosten om lokaal draagvlak te verwerven voor het Ventilus-project. Volgens de krant De Tijd heeft een gelijkaardig project tussen Zeebrugge en Zomergem jaren vertraging opgelopen door buurtprotest.
Lees meer over:

Bezorgde boeren en burgers organiseerden dinsdagochtend filterblokkades langs de E403 in Lichtervelde. Ze protesteren hiermee tegen de komst van een hoogspanningslijn langs de autosnelweg. Via deze verbinding wil netbeheerder Elia de stroom van windparken op zee naar het binnenland vervoeren. Verhalen over de schadelijke gezondheidsimpact van hoogspanningskabels verontrusten de omwonenden. Landbouwers zijn bevreesd voor schadelijke effecten op hun veestapel. Dinsdagavond vindt in Oostende de eerste van in totaal tien infomarkten plaats, maar het zal netbeheerder Elia duidelijk moeite kosten om lokaal draagvlak te verwerven voor het Ventilus-project. Volgens de krant De Tijd heeft een gelijkaardig project tussen Zeebrugge en Zomergem jaren vertraging opgelopen door buurtprotest.

De datum van de filterblokkade is niet toevallig gekozen. Netwerkbeheerder Elia organiseert dinsdagavond een eerste infomarkt in Oostende over Ventilus. Met dat project wil Elia het transport van duurzame energie van windmolens op zee mogelijk maken, maar het plan staat nog in zijn kinderschoenen. Het voorgestelde tracé dat de windmolenparken moet verbinden met het hoogspanningsstation in Avelgem is nog niet definitief. Na de consultatiefase kan het nog aangepast worden. De infrastructuur zou ten vroegste eind 2027 klaar zijn. De bewoners van Lichtervelde geloven niet dat naar hen geluisterd zal worden. “Het is beslist en nu willen ze het door onze strot rammen”, fulmineert een man. Via een Facebookgroep worden buurtbewoners gemobiliseerd om in actie te komen tegen de plannen.

De filterblokkade begon om 5.45 uur langs de E403 in Lichtervelde. De leden van het actiecomité 'Geen hoogspanning langs autosnelweg E403' deelden pamfletten uit aan de bestuurders terwijl ze met tractoren een deel van de snelweg afzetten. De actievoerders bestaan uit landbouwers, bezorgde burgers en enkele zelfstandigen. Ze maken zich zorgen om het effect van de magnetische velden van de hoogspanningslijn op hun gezondheid. “We hebben zowel de gemeentebesturen als Elia gecontacteerd, maar de gemeenten verstoppen zich achter Elia en de netwerkbeheerder stelt alles heel erg rooskleurig voor”, zo vertelt initiatiefnemer en Lichterveldenaar Francky Snaet. “Maar wij willen gehoord worden, vandaar deze actie.”

De boeren vrezen voor de effecten op hun vee en de gewassen, en de buren verwijzen naar onderzoeken die suggereren dat er een verhoogd risico is op leukemie bij kinderen. Volgens Snaet, een varkenshouder en groenteteler, worden die risico's geminimaliseerd. Hij wijst ook op de alternatieven voor hoogspanningsmasten en een lijn van 380 kilovolt langs de E403. “Ze zouden bijvoorbeeld de stroom landinwaarts kunnen brengen via ondergrondse kabels. Maar dat kost natuurlijk ook meer geld. Voor natuurgebied doen ze dat wel, maar waar mensen wonen zou dat niet kunnen. Blijkbaar zijn wij minder waard dan de natuur.” De actievoerders vragen ook om alternatieve routes te onderzoeken.

Ook in Ardooie pleiten ze ervoor om de kabels onder de grond te leggen. “De komst van een bovengrondse hoogspanningslijn is voor ons onaanvaardbaar”, verklaart burgemeester Karlos Callens (Open Vld) aan De Tijd. “Studies wijzen op nefaste gezondheidseffecten. Wij zullen dan ook een ongunstig advies uitbrengen en ijveren voor een ondergrondse kabel.” Elia is volgens de krant niet happig op het graven van tunnels. Ondergrondse kabels zijn zeven tot tien keer duurder dan kabels tussen hoogspanningsmasten. Bovendien is er meer risico op storingen. De netbeheerder heeft al aangegeven dat over het traject maximaal 8 kilometer ondergronds kan.

Meer info over het project en de infomarkten vind je hier

Bron: De Tijd / Belga

Beeld: Facebook

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek