header.home link

Preventie mestgassen meer dan ooit actueel

21 augustus 2020
In Ploegsteert is een landbouwerskoppel overleden door vergiftiging met mestgassen. Een technisch defect aan de verluchting zou aan de basis van het ongeluk liggen. Eén enkele inademing van sommige gassen die vrijkomen uit mest is al voldoende om de dood te veroorzaken.

Patrick en Ann, beide 59 jaar oud, runden jarenlang een grote varkenshouderij. Ze waren woensdag aan het werk in de stallen wanneer een grote hoeveelheid mestgassen plots vrijkwam door een technisch defect in de ventilatie.

 

Bij het werken met drijfmest komen gevaarlijke gassen vrij. Sommige van die gassen zijn zwaarder dan lucht, waardoor ze in de kelder onder de roosters blijven hangen zelfs wanneer het luik meerdere dagen heeft opengestaan. Bovendien zijn ze vaak geur- en/of kleurloos, waardoor ze moeilijk te detecteren zijn. Maar blootstelling kan heel ernstige gevolgen hebben. Bij concentraties van blauwzuurgas en waterstofsulfide vanaf een bepaalde drempel is één ademteug zelfs dodelijk. In dat geval komt alle hulp te laat, en is helpen zelfs levensgevaarlijk. 

 

“Twee derde van de dodelijke slachtoffers van ongevallen met mestgassen zijn helpers. Vaak zijn het familieleden die het slachtoffer vinden, en in dat geval is het bijzonder moeilijk om niet zelf de kelder, stal of tank in te gaan. Maar doe het niet, haal hulp in plaats van zelf te helpen”, is één de belangrijkste adviezen van Robin De Sutter (Prevent Agri).

 

Verder is kennis van risicosituaties en begrip van het ontstaan van gassen belangrijk. “Ongevallen gebeuren vaak bij werkzaamheden aan een meststank of -kelder, en dan vooral wanneer ze ongepland zijn, bijvoorbeeld bij verstopping. In zo’n geval worden preventieve maatregelen door tijdsdruk over het hoofd gezien.” Die maatregelen zijn onder meer voldoende op voorhand ventileren (niet enkele uren maar minstens een dag), een tweede persoon met kennis en duidelijke instructies in de buurt houden (die de ruimte niet mag betreden) en een bron van onafhankelijke ademlucht voorzien.

 

Andere gevaarlijke situaties ontstaan tijdens het mixen of verpompen van mest, of het toevoegen van spuiwater, middelen tegen schuimvorming, enzovoort. In zo’n gevallen komen opgehoopte gassen in korte tijd vrij. Ze verspreiden zich via de roosters of via het mixgat. “Blijf dus tijdens de werkzaamheden niet in de buurt rondhangen en leg runderen op veilige afstand vast. Ze zouden bewusteloos kunnen vallen op de roosters en daardoor alle toevoer van verse lucht kunnen verhinderen. Blijf tot slot niet in de cabine zitten wanneer je mest mixt”, stelt De Sutter.

 

Nog enkele belangrijke valkuilen: zelfs een gereinigde mestkelder die afgesloten werd, bevat gassen. Ze komen vrij uit de poriën van het beton. Hetzelfde geldt voor open mestsilo’s, want sommige gassen zijn zwaarder dan lucht en ‘vervliegen’ dus niet. Tot slot zijn ook biogasinstallaties, septische putten en waterputten gevaarlijk. “Mestgassen ontstaan in álle afgesloten ruimtes waarin organisch materiaal rot, zelfs al gaat het maar om enkele bladeren.”

 

Download de brochure ‘Veilig omgaan met mestgassen’.

Bron: Het Laatste Nieuws / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek