header.home link

Novel food wetgeving kan nog beter volgens EU-parlement

20 oktober 2014
In de milieucommissie van het Europees Parlement is vorige week gedebatteerd over een ontwerpverslag omtrent 'novel food'. Het doel van de voorgestelde verordening is om het begrip 'nieuwe voedingsmiddelen' beter te definiëren en de vergunningsprocedure te stroomlijnen. In 2008 deed de Commissie al een voorstel maar dat ketste af op het voedsel afkomstig van gekloonde dieren. Het nieuwe voorstel laat voedsel van gekloonde dieren terzijde om niet opnieuw in een politieke impasse te verzeilen. Toch vinden de Europarlementsleden dat de Commissie haar huiswerk opnieuw moet doen.
Lees meer over:

In de milieucommissie van het Europees Parlement is vorige week gedebatteerd over een ontwerpverslag omtrent 'novel food'. Het doel van de voorgestelde verordening is om het begrip 'nieuwe voedingsmiddelen' beter te definiëren en de vergunningsprocedure te stroomlijnen. In 2008 deed de Commissie al een voorstel maar dat ketste af op het voedsel afkomstig van gekloonde dieren. Het nieuwe voorstel laat voedsel van gekloonde dieren terzijde om niet opnieuw in een politieke impasse te verzeilen. Toch vinden de Europarlementsleden dat de Commissie haar huiswerk opnieuw moet doen.

De EU hanteert een vergunningsplicht voor nieuwe voedingsmiddelen opdat ze onze gezondheid, de consumentenbelangen of de interne markt niet zouden schaden. Als gevolg van de globalisering en de technologische ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen die met nieuwe methoden worden geproduceerd, moet de EU-wetgeving worden aangepast. De Europese Commissie stelt voor om ‘nieuwe voedingsmiddelen’ beter te definiëren, intellectueel eigendom te beschermen en het goedkeuringsproces te stroomlijnen en tezelfdertijd de consumentenbescherming in het oog te houden. De regeling zou ook moeten gelden voor nanomateriaal bedoeld voor het gebruik in voeding, maar niet voor voedsel van gekloonde dieren. Een eerdere poging tot herziening in 2008 was namelijk stuk gelopen op dat laatste element.

James Nicholson, Europarlementslid en rapporteur van dienst in de milieucommissie, vindt een herziening van de verordening zeer verstandig en absoluut noodzakelijk gelet op de grote wetenschappelijke en technologische vooruitgang van de voedingsindustrie. De tekst van de huidige verordening dateert uit 1997, “terwijl de wetgeving de nieuwe realiteit zou moeten weerspiegelen”. Sinds de oude verordening van kracht werd, is er een groot scala aan nieuwe voedingsmiddelen en -ingrediënten ontwikkeld. Denk maar aan de voedingswaren die micro-organismen, schimmels of algen bevatten of een gewijzigde molecuulstructuur hebben. De bestaande definitie van nieuwe voedingsmiddelen dekt deze soorten voedingsmiddelen en -ingrediënten niet.

De manier waarop de Commissie de wetgeving wil aanpassen aan de gewijzigde realiteit zint de conservatief Nicholson en de andere leden van de milieucommissie veel minder. Het nieuwe voorstel handhaaft de bepaling dat een nieuw voedingsmiddel één is dat voor de verordening van 1997 niet in significante mate voor menselijke voeding gebruikt werd binnen de EU. Een belangrijk verschil is dat de duidelijk omlijnde categorieën van wat een nieuw voedingsmiddel uitmaakt, zijn geschrapt.

De categorieën die nu genoemd worden, gelden alleen bij wijze van voorbeeld en vormen geen uitputtende lijst van nieuwe voedingsmiddelen. “Dat schept geen helderheid en laat qua rechtszekerheid te wensen over”, verwoordt Nicholson het oordeel van de milieucommissie. Hij vindt het verstandiger om opnieuw met categorieën van voedingsmiddelen te werken, weliswaar in een geactualiseerde vorm. De verordening zou ook een antwoord moeten hebben op “nog niet voorzienbare toekomstige ontwikkelingen op dit vlak”.

Voor de Europese Commissie is er nog meer verbeterwerk want de Europarlementsleden zijn evenmin tevreden met de procedure voor toelating. Die is te kostelijk en duurt veel te lang, momenteel gemiddeld drie jaar vooraleer de aanvraag voor een nieuw voedingsmiddel wordt gehonoreerd. De voorstellen van de Commissie zouden onvoldoende uitzicht geven op beterschap.

Tot slot is het ook een bezorgdheid van de Europese volksvertegenwoordigers dat de aanvragers gegevensbescherming krijgen voor de informatie die zij meedelen aan de EU omtrent de nieuwe voedingswaren. Anders dreigt het een rem te zetten op de innovatie in de sector. Een degelijke regeling inzake gegevensbescherming is naar verluidt nodig als tegenwicht voor de door de Commissie in het leven geroepen generieke toelatingsprocedure, waarbij een vergunning voor een nieuw voedingsmiddel de concurrentie het recht geeft vergelijkbare voedingsmiddelen en -ingrediënten in de handel te brengen.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek