header.home link

"Nood aan duidelijk juridisch kader voor megastallen"

14 oktober 2019
“Megastallen zetten traditionele boeren uit de markt”, lezen we in Het Belang van Limburg. Sp.a-parlementairen Els Robeyns en Ludwig Vandenhove breken een lans voor de traditionele boeren die steeds meer concurrentie krijgen van grote concerns, vaak uit Nederland. Ze roepen minister van Landbouw Hilde Crevits op om werk te maken van duidelijke Vlaamse én Europese wetgeving rond megastallen. “Horen deze megabedrijven thuis in landbouwgebied of is het eerder industrie?”, vragen ze zich af.
Lees meer over:
“Megastallen zetten traditionele boeren uit de markt”, lezen we in Het Belang van Limburg. Sp.a-parlementairen Els Robeyns en Ludwig Vandenhove breken een lans voor de traditionele boeren die steeds meer concurrentie krijgen van grote concerns, vaak uit Nederland. Ze roepen minister van Landbouw Hilde Crevits op om werk te maken van duidelijke Vlaamse én Europese wetgeving rond megastallen. “Horen deze megabedrijven thuis in landbouwgebied of is het eerder industrie?”, vragen ze zich af.
Nederlandse landbouwers krijgen subsidies om hun activiteiten te stoppen en investeren dat geld in megastallen in Vlaanderen, stellen de parlementairen. Meer bepaald in de streek rond Haspengouw en Vlaams-Brabant zijn de aanvragen haast niet meer bij te houden. Ook Apache trok eind vorig jaar aan de alarmbel omdat Nederlandse varkenshouders verkassen naar Vlaanderen. Het Departement Landbouw en Visserij kon aan de hand van het aantal vergunningsaanvragen die trend evenwel niet bevestigen.
 
"Toch lijkt de landbouwsector uit elkaar te vallen in grote agro-industriële projecten enerzijds en bio-landbouw voor nichemarkten anderzijds. En de traditionele landbouwers vallen uit de boot", zo zeggen de sp.a-parlementairen.
 
"Hoewel er tal van bezwaarschriften ingediend worden en actiecomités opgericht, krijgen de individuele dossiers vaak groen licht van de bevoegde Vlaamse minister", klinkt het. Volgens de parlementairen zijn de criteria waarop geoordeeld wordt vaak milieutechnisch van aard en wordt er niet gekeken naar dierenwelzijn, volksgezondheid en mobiliteit. "Het begrip megastal is zelfs niet juridisch gedefinieerd in de Vlaamse wetgeving. Zulke bedrijven horen niet thuis in woongebieden. Bovendien gaat het steeds om individuele, technisch heel ingewikkelde dossiers, waarbij lokale administraties en politici met ongelijke wapens strijden tegen dure studiebureaus en lobbyisten", aldus Robeyns en Vandenhove.
 
Omdat landbouw een belangrijk Europees beleidsdomein is, zou dit probleem Europees moeten aangepakt worden, vinden de sp.a'ers. Maar vandaag is dit helemaal niet het geval. Daarom roepen ze minister Crevits op om te overleggen met haar Nederlandse collega’s in een Europese context. Tegelijk vragen ze om duidelijkere wetgeving rond megastallen die ook rekening houdt met de volksgezondheid en dierenwelzijn, naast het aspect milieu en omgeving.

Bron: Het Belang van Limburg / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek