header.home link

Nieuwe verwarmingsinstallatie symbolisch voor vertrouwen in toekomst azaleateelt

26 oktober 2021

Azaleateler Geert De Waele is het nieuwe azaleaseizoen voortvarend begonnen. Twee goede seizoenen achter elkaar lijken zich ook dit jaar door te trekken. Sinds de eerste azaleaplanten in augustus de deur uitgingen, lag de vraag steeds hoger dan het aanbod. De Waele ziet de toekomst rooskleuring in. Symbolisch voor het ondernemersvertrouwen is de investering in een nieuwe verwarmingsinstallatie.

Lees meer over:
Azalea De Waele2

Na de beëindiging van het azaleaseizoen in mei kon azaleateler Geert De Waele allerminst achterover leunen. Het azaleabedrijf heeft deze zomer een ingrijpende verbouwing ondergaan. De oude verwarmingsinstallatie op stookolie, die op het einde van zijn levensduur zat, is vervangen door een nieuwe installatie op gas en ook de bijbehorende gebouwen zijn verbouwd.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de installatie en de gebouwen. “Drie weken geleden is de verwarming al opgestart in de forcerie-afdeling en werkt hij ook in de stekjesafdeling waar we grondverwarming hebben”, vertelt De Waele die aangeeft dat vanaf 1 november ook in de andere serrecompartimenten verwarmd kan worden

Beperkt effect van stijging gasprijzen

De Waele bewerkt samen met zijn vrouw Marijke Reynvoet in Zaffelare - een buurgemeente van de Europese azaleahoofdstad Lochristi - een serre van 2 hectare, waarvan 1.000 meter dienst doet als forcerie. Hier worden de azalea planten in bloei getrokken en kan de productie over het jaar verdeeld worden. Dit gebeurt bij een temperatuur van 22 graden en assimulatiebelichting. “Wij ondervinden nog geen hinder van de gestegen gasprijs omdat wij via een groepsaankoop gas hebben vastgelegd. De prijzen liggen vast tot het einde van 2022”, vertelt De Waele. In het overige serreareaal komt het erop aan de planten vorstvrij te houden en dient er alleen bij winterse temperaturen gestookt te worden.

Wij ondervinden nog geen hinder van de gestegen gasprijzen. Via een groepsaankoop liggen onze prijzen vast tot het einde van 2022

Geert De Waele - Azaleateler uit Zaffelare

Crisis in azaleateelt ten einde

De investering van enkele honderdduizenden euro's is symbolisch voor het vertrouwen van de azaleatelers in de toekomst. Het is tevens exemplarisch voor de recente heropleving van de azaleateelt, wat in sterk contrast staat met enkele jaren geleden. Tot drie jaar geleden heerste er een slechte marktstemming en stonden de prijzen sterk onder druk. Veel telers zijn het afgelopen decennium dan ook op andere teelten overgestapt of zijn er gewoon mee gestopt.

 “Juist omdat veel oude telers ermee gestopt zijn en er geen opvolging was, is er nu minder aanbod op de markt en liggen de prijzen op een goed niveau”, aldus De Waele die meent dat corona de azaleatelers, en de sierteelt in het algemeen, in de kaart heeft gespeeld. “Mensen brachten meer tijd thuis door en hadden behoefte aan een bloemetje in treurige tijden”, verklaart hij de vraagstijging.

Dit jaar ziet het er eveneens goed uit voor de ondernemers. “De eerste twee maanden lag de vraag hoger dan het aanbod. Wij verwachten dit jaar geen problemen.” Jaarlijks verlaten zo’n 330.000 azalea indica’s (kamerazalea) het serrebedrijf. De afzet van een groot gedeelte van de planten is op voorhand vastgelegd. Er wordt veel rechtstreeks geleverd aan warenhuizen en tuincentra. 

“Verpakking biedt toegevoegde waarde”

Het rechtstreekse contact met de markt is een van de redenen waarom het echtpaar De Waele-Reynvoet de azaleacrisis redelijk goed doorstaan heeft. Belangrijk is daarbij ook de aandacht voor marketing en het uitbouw van de forcerie-afdeling waarmee extra waarde gecreëerd kan worden.

De Waele staat in de Oost-Vlaamse azaleawereld ook bekend om zijn gebruik van verpakkingen. “Ook verpakking biedt toegevoegde waarde”, zegt hij hierover. “Zo onderscheidt het product zich in de winkel van de rest en is de consument bereid extra te betalen.” De verpakking valt onder de verantwoordelijkheid van zijn vrouw die zelf het ontwerp maakt en iets meer dan tien verpakkingen in het assortiment heeft.

De Waele verpakte azalea

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek