header.home link

Nieuwe besmettingen vogelgriep in Zwevezele en Sint-Laureins, Nederland test vaccins

29 september 2022

Er is opnieuw vogelgriep H5N1 vastgesteld bij een pluimveebedrijf in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins en bij een hobbyhouder in het West-Vlaamse Zwevezele. In Nederland experimenteert Wageningen Universiteit ondertussen met drie vaccins tegen het virus.

Lees meer over:
pluimveekipvogelgriepvrijuitloop-1250

De nieuwe besmettingen volgen kort op de drie haarden die vorige week gevonden werden bij twee vogelhandelaars in Bocholt (Limburg) en Beernem (West-Vlaanderen) en bij een ander pluimveebedrijf in Sint-Laureins.

Bij de hobbyhouder in Zwevezele is de besmetting veroorzaakt door rechtstreeks contact met besmette wilde vogels, meldt Boerenbond. De resterende dieren van de houderij worden geëuthanaseerd. Gezien de beperkte omvang van de houderij en de afwezigheid van risicocontacten blijven de maatregelen beperkt tot de site zelf. Er worden geen zones afgebakend.

Voor de gemeente Sint-Laureins is het al het tweede pluimveebedrijf op korte tijd waar een besmettingshaard gevonden is. Het bedrijf ligt bovendien in de 3 kilometerzone rond de eerdere uitbraak. Het gaat om een vermeerderingsbedrijf met ongeveer 50.000 dieren. Het bedrijf wordt geruimd en nadien gereinigd en ontsmet. De precieze bron van besmetting is volgens FAVV nog niet duidelijk. Het kan gaan om een besmetting door wilde vogels, maar ook spill-over van de eerdere besmetting kan nog niet uitgesloten worden.

Rond het bedrijf gelden de gewoonlijke beperkingszones: een beschermingszone met een straal van 3 kilometer en een bewakingszone met een straal van 10 kilometer. Meer info over deze zones en de maatregelen die er gelden vind je op de website van het federaal voedselagentschap FAVV via deze link.

Brengen vaccins soelaas?

Ondertussen is de Nederlandse Universiteit van Wageningen (WUR) gestart met een eerste vaccinproef. Er worden nieuwe types vaccins getest van drie verschillende farmabedrijven. “We hopen met deze proef inzicht te krijgen in effectiviteit van de vaccins tegen ziekteverschijnselen en het effect ervan op de verspreiding van het virus”, legt vogelgriepexpert Nancy Beerens uit. De proef loopt ongeveer drie maanden. "We verwachten de eerste uitkomsten niet eerder dan in de loop van december”, vertelt ze.

Het jaar rond

De roep om een werkend vaccin in de strijd tegen vogelgriep klinkt steeds luider, constateert Beerens. “Voorheen waren onze zomers nog vrij van vogelgriepinfecties. Dit jaar zagen we voor het eerst dat het vogelgriepseizoen niet ten einde liep met het vertrek van de trekvogels in april. Het virus heeft zich gehandhaafd door vogels die zomers in ons land zijn, te infecteren. Dat heeft ervoor gezorgd dat commerciële pluimveehouderij ook gedurende de zomer nog werden geconfronteerd met vogelgriep.” Voor de pluimveesector heeft dit grote gevolgen door de ruiming van (besmette) bedrijven, de vervoersverboden en de aanhoudende ophokplicht, die in grote delen van Nederland niet meer is ingetrokken sinds de eerste vogelgriepgevallen in oktober 2021.

pluimveekipvaccinvogelgriep-WUR-749

Het vogelgriepvaccin moet niet alleen beschermen tegen ziekte, maar ook tegen verspreiding van het virus

Nancy Beerens - onderzoeker vogelgriep WUR

Vaccineren kent meerdere voordelen. “Het vogelgriepvaccin moet niet alleen goed beschermen tegen ziekte, maar ook tegen verspreiding van het virus. Want als een gevaccineerde groep kippen toch besmet zou raken met vogelgriep en dit niet wordt waargenomen door het uitblijven van ziekte, dan kan het virus zich ongemerkt verspreiden tussen bedrijven wanneer de groep uit de stal komt”, legt Beerens uit, terwijl ze erop wijst dat dit één van de redenen is dat er EU-richtlijnen zijn die handel in gevaccineerd pluimvee beperken.

“De nieuwe types vaccins die we testen, beschermen naar verwachting beter tegen verspreiding van het virus. Ook is het mogelijk om gevaccineerde dieren te onderscheiden van geïnfecteerde dieren met specifieke diagnostiek.” In verschillende Europese landen lopen momenteel vaccinatiestudies. “De uitkomsten van deze studies zijn heel belangrijk om alle EU-lidstaten mee te krijgen op het spoor van vaccinatie.”

De huidige vaccinproef bij Wageningen is een eerste stap in het onderzoek naar de mogelijkheden van vaccinatie bij de bestrijding van het vogelgriepvirus in de pluimveesector. De uitkomsten van het onderzoek, dat in december van dit jaar wordt afgerond, vormen de basis voor vervolgonderzoek waarin vaccins in het veld worden getest.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek