header.home link

Nieuw jaarrecord aantal faillissementen

17 december 2008
Deze week is het absolute recordaantal faillissementen in België verbroken. De teller staat nu op 8.086, wat meer is dan de 7.986 falingen in het vorige recordjaar 2004. Dat bleek op een gezamenlijke persconferentie van kmo-organisatie Unizo en studiebureau Graydon. Daar werd ook aangestipt dat niet alle bedrijven even kwetsbaar zijn voor de huidige crisis. Meest kwetsbaar zijn ondernemingen uit de horecasector en de groothandel. Het risico is het kleinst bij kmo's uit de gezondheidszorg, financiële diensten en landbouw, zo luidt het.
Lees meer over:
Deze week is het absolute recordaantal faillissementen in België verbroken. De teller staat nu op 8.086, wat meer is dan de 7.986 falingen in het vorige recordjaar 2004. Dat bleek op een gezamenlijke persconferentie van kmo-organisatie Unizo en studiebureau Graydon. Verwacht wordt dat gezien de crisis en de zwakke gezondheid van een aantal bedrijven, het aantal falingen volgend jaar nog hoger zal liggen. Eric Van den Broele van Graydon gaat ervan uit dat in 2009 de kaap van de 9.000 faillissementen zal worden overschreden.

Unizo stelde het kmo-rapport voor Vlaanderen voor. Dat rapport geeft een overzicht van de financieel-economische gezondheid van de Vlaamse kleine en middelgrote bedrijven over de periode 2000-2007. Over het effect van de jongste crisis, bestaan nog geen cijfers. Het rapport laat zien dat de meeste kmo's erin geslaagd zijn een aantal financiële parameters zoals productiviteit, nettorendabiliteit en liquiditeit te verbeteren. Wel zijn er een aantal knipperlichten. Zo is de schuldgraad van de kmo's de voorbije jaren sterk gestegen.

Vooral de kortetermijnschulden namen toe. "Dit zijn ofwel bankschulden ofwel leveranciersschulden, wat een gevaar betekent voor de nabije toekomst. Bij de heronderhandelingen van de bankschulden zal de kostprijs waarschijnlijk stijgen. Leveranciers die in de problemen komen, bedreigen ook hun klanten", legde Van den Broele uit.

Karel Van Eetvelt van Unizo ziet nog een ander zorgwekkend fenomeen. "Van kredietschaarste is nog geen sprake, maar banken wachten wel langer en vragen meer waarborgen alvorens een krediet toe te staan". Als gevolg van het hoge aantal faillissementen, worden ook kredietverzekeringen fors duurder. "Als bedrijven hun krediet niet meer kunnen verzekeren, dreigt er een kettingreactie, vooral bij jonge bedrijven". De Unizo-topman vraagt dat de overheid deze problematiek nauwgezet zou opvolgen en desnoods zou ingrijpen.

Niet elk bedrijf is even kwetsbaar voor de huidige crisis. Heel wat ondernemingen beschikken over een buffer, al zal uiteindelijk veel afhangen van de omvang en de duur van de crisis. Het meest kwetsbaar zijn de ondernemingen uit de horecasector en de groothandel. Anderzijds is het risico het kleinst bij kmo's uit de gezondheidszorg, financiële diensten en landbouw.

Van den Broele wees er ook nog op dat faillissementen bij kmo's zwaar doorwegen in de werkloosheidsstatistieken. "De overheid concentreert zich altijd op grote bedrijven waar soms honderden mensen tegelijk hun baan verliezen. Maar het zijn wel de faillissementen bij kmo's die het gros van de werkloosheidscijfers uitmaken". Voor 2007 kwam bijvoorbeeld 78 procent van het totale personeelsverlies door een faillissement van een kmo.

Vlaanderen telt in totaal 489.972 kmo's, waarvan de helft eenmanszaken. Hun aantal is wel dalende. De helft van de kmo's is jonger dan tien jaar.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek