header.home link

Nederlandse kabinet wil eind februari met stikstofplan komen

30 januari 2022

In Nederland blijft het maar juridische procedures regenen in de stikstofdiscussie. De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) viseert nu 3500 zogenaamde “PAS-melders” en de staalfabriek Tata Steel. Tegen 28 februari wil de Nederlandse stikstofminister met een regularisatieplan komen.

Lees meer over:

Tussen 2015 en 2019 konden bedrijven zonder vergunning uitbreiden als zij maar een beperkte hoeveelheid stikstof extra zouden uitstoten. De uitspraak van de Raad van State in 2019 vernietigde dat PAS-kader in Nederland en voor 3500 bedrijven – de zogenaamde PAS-melders – betekende dat dat zij eigenlijk een vergunning nodig hadden en dus met een illegale uitbreiding zitten. De overheid gedoogd hun situatie vandaag en beloofde hun situatie te regulariseren.

Volgens de bestuursrechter is die gedoogsteun in strijd met de wet. In een uitspraak over een biomassacentrale in de provincie Overijssel stelde de rechtbank dat de overheid niet zomaar mag uitgaan van de regularisatie van de PAS-melders, waardoor stikstofruimte zou vrijkomen.

Privacy

Eerder deze maand had de MOB van de Raad van State verkregen dat de adressen van de 3500 PAS-melders openbaar moeten worden gemaakt. De milieu-organisatie wil nu deze gegevens analyseren en tegen een honderdtal van de grootste vervuilers handhavingsverzoeken aanspannen. Bij de Nederlandse boerenorganisaties was er grote onvrede dat de privacy van de boeren zomaar te grabbel werd gegooid, want bij boerderijen is de bedrijfszetel ook meestal de woning.

Minister houdt vertrouwen in stikstofbeleid

De nieuwe minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) verwacht niet dat het stikstofbeleid uiteindelijk op de schop moet. De minister stelt dat de provincies hun zaken beter moeten onderbouwen "en daar gaan wij bij helpen", zegt zij.

Op 28 februari wil Van der Wal een programma presenteren om de 3.500 bedrijven, waaronder de biomassacentrales in Overijssel, te legaliseren. Dan zal ook worden bekendgemaakt hoe de overheid denkt de benodigde stikstofreducties te realiseren die noodzakelijk zijn voor de legalisaties. Volgens een woordvoerder van de minister moet je hierbij denken aan sanering van de varkenshouderijen, opkoopregelingen van zogenaamde piekbelasters in de buurt van natuurgebieden door de provincies en maatregelen in de scheepvaart. Veel van die programma's zijn op dit moment al in werking.

MOB viseert ook Tata Steel

De MOB viseert ook de grootste Nederlandse staalfabriek Tata Steel. Ook tegen Tata loopt nu een proces om de milieuvergunning in te trekken op basis van de stikstof- en CO2-uitstoot. In de Nederlandse emissiecalculator AERIUS wordt de radius voor stikstofuitstoot tot 25 kilometer beperkt en dat zint Johan Vollenbroek niet. “De emissie van Tata Steel of RWE reikt verder dan 25 kilometer. Dat gaat over alle natuurgebieden in Nederland heen. Door de grens van 25 kilometer te gebruiken, wordt de industrie feitelijk vrijgesteld van wetgeving voor stikstof. We hebben een onafhankelijke externe deskundige laten uitrekenen wat dit betekent voor de stikstofdepositieberekeningen van Tata. Het blijkt dat van de totale stikstofoxidenemissie van Tata Steel 1,4 procent als depositie binnen 25 kilometer van de bron neerslaat. Er blijft dus 98,6 procent van de depositie ongezien. Shell en de Tata Steel vieren feest, want die worden grotendeels vrijgesteld”, zegt hij bij Nieuwe Oogst.

 

Ook Efteling heeft stikstofarrest aan zijn been

De rechter stelde vrijdag vast dat de Nederlandse provincie Noord-Brabant er daadwerkelijk op moet toezien dat de Efteling zich aan het maximaal aantal bezoekers houdt. Dat staat zo vastgelegd in de natuurvergunning.

Omwonenden maakten daar eerder een zaak van, nadat het attractiepark in Kaatsheuvel enkele jaren op rij over de 5 miljoen bezoekers ging. De provincie verzuimde vervolgens te handhaven, waarna de rechter er aan te pas moest komen om het af te dwingen. Ook bij de Efteling draait het allemaal om stikstofuitstoot.

Die is bij meer bezoekers hoger (want meer verkeersbewegingen) en dat zou nadelige gevolgen hebben voor de naastgelegen Loonse en Drunense Duinen. De Efteling had ‘niet verwacht’ dat het zover zou komen. “Omdat we veel maatregelen treffen om stikstofdepositie te verminderen en dat maken we ook goed inzichtelijk”, reageert een woordvoerster van het park. De rechter ging daar dus niet in mee.

Bron: NIeuweOogst / NU.nl / Trouw

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek