header.home link

Minister bevestigt omgevingsvergunning Sus Campiniae

8 januari 2020
De toekomst van slachthuis Sus Campiniae in Oevel lijkt nu toch verzekerd. Nadat voormalig Vlaams omgevingsminister Joke Schauvliege in december 2018 weigerde een milieuvergunning te verlenen voor de exploitatie van het slachthuis, diende Sus Campiniae in februari 2019 een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Vandaag heeft de huidige Vlaamse omgevingsminister Zuhal Demir laten weten dat het bedrijf zijn vergunning krijgt. “We zijn verheugd”, klinkt het bij Sus Campiniae. “Tegelijk engageren we ons om onze impact op de omgeving verder te beperken door te investeren in bijkomende maatregelen.”

De toekomst van slachthuis Sus Campiniae in Oevel lijkt nu toch verzekerd. Nadat voormalig Vlaams omgevingsminister Joke Schauvliege in december 2018 weigerde een milieuvergunning te verlenen voor de exploitatie van het slachthuis, diende Sus Campiniae in februari 2019 een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Vandaag heeft de huidige Vlaamse omgevingsminister Zuhal Demir laten weten dat het bedrijf zijn vergunning krijgt. “We zijn verheugd”, klinkt het bij Sus Campiniae. “Tegelijk engageren we ons om onze impact op de omgeving verder te beperken door te investeren in bijkomende maatregelen.”

De vergunningsperikelen van Sus Campiniae kennen een lange geschiedenis. Al van bij de start in 2014 zorgde een buurtcomité, aangestuurd door dierenrechtenactivisten, en de gemeente Westerlo zelf, voor heel wat oponthoud. Na een feestelijke opening in 2017 met tal van prominenten leek de toekomst het bedrijf, een joint venture tussen groep Vanden Avenne en groep Noordvlees Van Gool, toe te lachen. Maar dat was buiten een naburig kerkhof gerekend.

In maart 2019 vernietigde de Raad van State de vergunning die minister Schauvliege voordien in beroep had verstrekt omdat er onvoldoende rekening zou zijn gehouden met “de intrinsieke kenmerken van het nabijgelegen kerkhof”. De minister kreeg zo het dossier opnieuw in handen, maar zij besliste in december 2018 om geen nieuwe vergunning te verlenen. "Het slachthuis is gelegen op 20 meter van het kerkhof. Bezoekers op weg naar de ingang en de parking volgen over circa 30 meter hetzelfde traject als de transporten van varkens naar het slachthuis", motiveerde de minister haar beslissing.

Omdat een sluiting van het slachthuis dreigde, diende Sus Campiniae in februari 2019 een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Deze laatste kende het Oevelse slachthuis unaniem de vergunning toe op 18 juli 2019 op basis van gunstige adviezen van verschillende geconsulteerde onafhankelijke instanties. Na de toekenning werd opnieuw een beroepsprocedure ingesteld, waarna het aan de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) was om een advies te formuleren aan de nieuwe Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir.

Op basis van het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie, dat unaniem positief was, kende de minister op haar beurt de omgevingsvergunning toe aan het slachthuis. “Wij zijn blij met dat gunstig besluit van de minister en met het vertrouwen dat we zo opnieuw verwerven”, zeggen Dirk Nelen en Dany Cornelis van Sus Campiniae. “Wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat ons slachthuis, dat gebruik maakt van de allernieuwste technieken en erg strenge maatregelen neemt inzake milieu en ook inzake dierenwelzijn, thuishoort op dit industrieterrein.”

Een essentieel onderdeel van de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag was een nieuw milieueffectenrapport (MER). “Deze nieuwe MER-studie stelde de experten in staat om de voorspellingen die gemaakt werden in het vorige MER, vóór de bouw van het slachthuis, te toetsen aan de huidige, werkelijke situatie aan de hand van concrete metingen en enkele bijkomende aanbevelingen te formuleren”, aldus Nelen en Cornelis.

Op basis van deze adviezen van de MER-experten stelde Sus Campiniae in zijn nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag bijkomende inspanningen voor in de vorm van extra investeringen. Het gaat onder meer om de plaatsing van extra luchtwassers op de ventilatielucht van de stallen, om de verdere optimalisatie van de bestaande luchtwasser, om de plaatsing van een biofilter op de waterzuivering en om de aanleg van een nieuwe toegangsweg, inclusief groenbuffer tegenover het kerkhof, voor de aanvoer van de varkens. In totaal wordt er één miljoen euro geïnvesteerd om de impact van het bedrijf verder terug te dringen.

“Met deze bijkomende investeringen wil Sus Campiniae de impact op de omgeving nog verder terugdringen en zijn maatschappelijk draagvlak verder uitbreiden. Voor ons is dit maatschappelijk draagvlak erg belangrijk. Al van voor de start van de bouw van ons slachthuis communiceren wij op regelmatige basis transparant met bewoners van de regio en met onze buren op het bedrijventerrein via nieuwsbrieven en via een online en telefonisch meldpunt. We organiseerden ook al een ‘Openburendag’ en op onze recent vernieuwde website en recent gelanceerde LinkedIn-pagina bieden we ook een modern en toegankelijk infoplatform aan”, aldus nog Dirk Nele en Dany Cornelis van Sus Campiniae.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek