header.home link

Minder aardappelen en vee in 2021

13 juli 2022

In 2021 werden er in België minder aardappelen verbouwd, terwijl het areaal voor het oude graan spelt een record bereikte. De veestapel kromp licht. Dat meldt het statistisch bureau Statbel.

Lees meer over:

In 2021 waren er in België 36.012 landbouwbedrijven. Dat zijn er evenveel als in 2020. 64, procent van het aantal bedrijven bevindt zich in Vlaanderen, terwijl 54 procent van de totale oppervlakte cultuurgrond in Wallonië ligt. De landbouwoppervlakte in België omvat 1.368.315 hectare. 34,8 procent van de landbouwoppervlakte bestaat uit blijvend grasland. De graanteelten nemen 22,7 procent van de landbouwoppervlakte in beslag en de voedergewassen 21,6 procent.

De totale oppervlakte aardappelen in België is met 7.418 ha gedaald (-7,62 procent). Er werden minder aardappelen geproduceerd om zo de grote voorraden weg te werken die het gevolg waren van de COVID-19-crisis. De procentuele afname was in Wallonië iets groter dan in Vlaanderen (respectievelijk -8,5 procent en -6,9) maar in termen van oppervlakte was ze even groot, namelijk ongeveer -3.700 ha.

Door de toenemende vraag naar spelt en de goede speltprijs bereikte de oppervlakte in 2021 een recordhoogte van 18.674 ha (+23 procent).

0

Areaal aardappelen

0

Areaal spelt

0

-5.5 Areaal zomertarwe

Andere teelten

Na een forse daling in 2020 is het areaal wintertarwe in België opnieuw toegenomen met 6,3% of 11.155 ha en bereikte zo in 2021 bijna het niveau van 2019. Er werden echter minder zomergranen ingezaaid (-5,5 procent zomertarwe en -22,3 zomergerst).

Als gevolg van de tegenvallende opbrengsten voor vlas in 2020 werd er minder vlas ingezaaid in 2021 (-16 procent of -2.969 ha).

De totale Belgische oppervlakte groenten in openlucht bedroeg 50.208 ha in 2021 als gevolg van een lichte daling van 0,6 procent of 309 ha. De grote stijging in Vlaanderen (+5,5 procent of +1.701 ha) werd gecompenseerd door een grote daling in Wallonië (-10,2 procent of -1.959 ha). In beide gewesten was er een daling bij de erwten, groene bonen en spinazie, die het qua prijzen en kosten moeilijk hebben, terwijl de ajuinen, prei, spruiten en witloofwortelen populairder werden.

De oppervlakte onder serres en hoge beschermingsinstallaties blijft verder stijgen en bereikte in 2021 een totale grondoppervlakte van 2.644 ha (+6,9 procent). Onder teelten in serres of hoge beschermingsinstallaties wordt verstaan alle constructies opgetrokken in glas of plastiek, zacht of hard, verwarmd of niet verwarmd, waarin men kan rechtstaan.

0

Aantal varkens

0

Aantal koeien

0

Aantal kippen

Veestapel krimpt licht

De rundveestapel is met 25.000 dieren afgenomen (-1,1 procent). De daling was in Wallonië groter dan in Vlaanderen (respectievelijk -1,  procent en -0,6 in Vlaanderen). Er was vooral een daling bij de fokvaarzen (-67 procent van de totale daling of -16.811 dieren), gevolgd door de zoogkoeien (-16 procent) en de stieren (-8 procent). De varkensstapel is in 2021 met 2,8 procent afgenomen ten opzichte van 2020. De daling deed zich voor in alle categorieën, behalve bij de varkens van 20 tot 50 kg. Daar werd een stijging opgetekend van bijna 12 procent. Het aantal gedekte zeugen was afgenomen met 3,5 procent, wat erop wijst dat de varkensstapel nog verder zal achteruit gaan.

Bij pluimvee was de daling het minst uitgesproken: daar gaat het om 0,42 procent minder dieren ten opzichte van 2020. 83,7 procent van de pluimveestapel situeert zich in Vlaanderen. Nochtans groeit de pluimveestapel ook fors in Wallonië: het gaat er om een groei met 82 procent in tien jaar tijd.

Bron: Statbel

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek