header.home link

Milieu-impact kweekvlees voor het eerst in kaart gebracht

11 maart 2021

Wat is de milieu-impact van één kilogram kweekvlees in een commercieel productiescenario? Dat is de vraag die centraal staat in de nieuwe studie van het onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van GAIA en The Good Food Institute (GFI). “De studie toont aan dat kweekvlees het potentieel heeft om een duurzame eiwitbron te worden, in vergelijking met de meeste vleesproducten”, besluiten de onderzoekers.

Lees meer over:

Wat is de milieu-impact van kweekvlees en hoe verhoudt die zich tot de impact van ‘echt’ vlees? Om die vraag te beantwoorden voerde het studiebureau CE Delft een levenscyclusanalyse (LCA) uit van het productieproces, in opdracht van dierenrechtenorganisatie GAIA en het Amerikaanse The Good Food Institute, dat onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen ondersteunt. Voor het eerst konden de onderzoekers daarvoor beschikken over data van vijftien bedrijven uit de kweekvleessector.

Verschillende scenario’s uitgewerkt

De wetenschappers werkten verschillende scenario’s uit. Ze berekenden de impact van kweekvlees zowel op basis van de verwachte energiemix in 2030 als voor een scenario waarin de productie nagenoeg volledig op hernieuwbare energie draait. Voor de gewone veeteelt rekenden ze naast de huidige impact ook een ambitieus scenario door. Daarbij gebruikt de sector eenzelfde duurzame energiemix en slaagt ze er tegen 2030 in om de methaanuitstoot van runderen en de uitstoot door ontbossing voor soja te reduceren.

Kweekvlees op basis van de verwachte energiemix in 2030 scoort enkel beter dan rundsvlees. Hierbij gebruiken kweekvleesproducenten (en alle andere spelers in de keten) elektriciteit uit steenkool, gas, wind, zon,… volgens de internationale prognoses. “Wanneer kweekvleesproducenten kiezen voor productie via groene stroom, scoort kweekvlees beter dan om het even welk type conventioneel vlees”, laat GAIA weten. Alleen plantaardige eiwitten zijn niet te kloppen.

kweekvlees-studie_CEDelft

“Als je goed wil doen voor het milieu, dan eet je best zoveel mogelijk plantaardig”, zegt Hermes Sanctorum, consultant kweekvlees voor GAIA. “Wil je dan toch per se vlees eten, dan eet je best kweekvlees gemaakt met groene energie: goed voor de dieren en goed voor het milieu.”

Moeilijk te voorspellen hoe kweekvleesindustrie er zal uitzien

Het blijft tot op zekere hoogte koffiedik kijken hoe grootschalige kweekvleesproductie er precies zal uitzien. Hoe snel de cellen groeien en hoe efficiënt ze het groeimedium benutten, beïnvloedt de impact. Hetzelfde geldt voor de precieze samenstelling van het medium. “Die onzekerheden maken het moeilijk om harde conclusies te trekken over de vergelijking tussen kweekvlees en kip en varkensvlees. Daartussen zijn de verschillen minder afgetekend”, zegt LCA-expert Katrien Boonen (VITO). Ook de impact van individuele landbouwbedrijven kan enorm verschillen.

Dit onderzoek biedt een solide basis waarop bedrijven kunnen voortbouwen

Onderzoekers CE Delft

De onderzoekers van CE Delft beschouwen hun resultaten dan ook vooral als indicatief. De data die de bedrijven ter beschikking hebben gesteld zijn vertrouwelijk. “We hebben de gegevens met elkaar vergeleken, en afwijkende waarden bediscussieerd met onafhankelijke experts en met de bedrijven in kwestie”, klinkt het bij CE Delft. “Dit onderzoek biedt een solide basis waarop bedrijven kunnen voortbouwen, verbeteringen kunnen aanbrengen en vooruitgang kunnen boeken bij hun doel om kweekvlees duurzaam te produceren op grote schaal en tegen een concurrerende prijs.”

Bron: Eigen verslaggeving / EOS Wetenschap

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek