header.home link

Mestverwerkers waarschuwen voor problemen bij mestopslag na nat voorjaar

24 mei 2023

Door het natte voorjaar wordt er minder drijfmest en effluent, een restproduct uit de mestverwerking, uitgereden over de akkers. Uit angst voor structuurschade aan de grond door zware machines en door tijdsgebrek, kiezen boeren vaker voor kunstmest. “Dit kan leiden tot problemen met mestopslag bij veehouders in de winter”, vertelt Luc Vansteelant van de vereniging van Mestverwerkers. Doordat veehouders minder op het veld uitrijden, zijn zij aangewezen op de mestverwerkers. Deze zien hun capaciteit in het gedrang komen omdat hun effluentreservoirs niet leeg raken. “Wij roepen veehouders op om mee te zoeken naar afzetmogelijkheden voor effluent om zo de problemen met mestoverschot in de winter te beperken.”

Lees meer over:

Mestverwerkers hebben problemen met de afzet van effluent, een restproduct uit de mestverwerking dat op landbouwgronden gebruikt wordt als kaliumbron. Het effluent wordt met zware machines tot wel 45 ton uitgereden over het veld en daar knelt het schoentje. “Door het natte voorjaar liggen percelen in sommige gebieden, bijvoorbeeld de polders, er nat bij waardoor boeren geen zware landbouwmachines op hun land willen uit angst voor structuurschade. Ze kiezen daarom voor duurdere kunstmestkalium dat met lichtere voertuigen uitgereden kan worden”, vertelt  Luc Vansteelant van de vereniging van Mestverwerkers.

Een tweede probleem dat zich volgens hem voordoet, is het feit dat de voorjaarswerken lang zijn uitgesteld en akkerbouwers zich spoeden om hun gewassen te zaaien en te planten. “Zij willen daarbij vaak niet wachten op de loonwerker die zelf volboekt is en het uitrijden van het effluent moet inplannen.”

Door de verminderde afzet van effluent geraken de opslagreservoirs bij mestverwerkers niet leeg. Vansteelant schat dat de reservoirs in Vlaanderen, afhankelijk van de regio, nog voor 50 à 80 procent gevuld zijn, terwijl ze vorig jaar rond deze tijd nagenoeg leeg waren. En dat heeft een impact op de mestverwerking later in het jaar. “De effluent die vrijkomt bij mestverwerking, moet ergens opgeslagen worden. Als het opslagreservoir vol is, komt ook de mestverwerking in gevaar”, vervolgt hij.

Een derde minder afgezet

Dezelfde problemen doen zich voor bij het uitrijden van drijfmest. Ook hier durven boeren de loonwerkers met zware drijfbemestingsmachines niet toe te laten op de akkers uit vrees voor schade. “Normaal doet deze situatie zich voor in maart, maar dan heeft het land nog tijd om op te drogen en kunnen boeren nog wachten. Nu dringt de tijd voor iedereen en kiest de akkerbouwer vaak voor kunstmest”, zegt Vansteelant.

Dat wordt beaamd bij loonwerker en mestvervoerder Leuridan uit Lo-Reninge, West-Vlaanderen. “Normaal zijn we van half februari tot half mei volcontinu bezig met het uitrijden van drijfmest. Dit jaar hebben we door het natte voorjaar zeker zes weken stilgestaan. Veel boeren hadden door het uitstel van het voorjaar geen tijd meer om te wachten en hebben voor kunstmest gekozen”, klinkt het bij het bedrijf dat verwacht dit jaar 30 tot 35 procent minder drijfmest uit te rijden.

Hetzelfde verhaal is te horen bij Dimitri Vereecken, van transportbedrijf Transverdi uit Melsele. Het vervoersbedrijf haalt mest op bij intensieve veehouders in de Noorderkempen en brengt dit naar akkerbouwers in de regio Brussel. Vereecken denkt dit jaar zelfs 30 tot 50 procent minder drijfmest te zullen vervoeren. Hij wordt dagelijks gebeld door boeren die afzetmogelijkheden zoeken voor hun drijfmest. “Vandaag hebben nog enkele boeren gebeld die ik normaal niet hoor. Maar ik kan ze maar beperkt helpen, er is nu eenmaal minder vraag.”

Mestopslag bij veehouders

Doordat veehouders hun drijfmest niet kwijt kunnen op het land, blijft het goedje in opslag liggen op de boerderij. "Deze bedrijven zullen later een beroep moeten doen op de mestverwerkers", stellen Vansteelant en Leuridan. Maar deze hebben dus te maken met een verminderde verwerkingscapaciteit door de volle effluentbassins.

De voorzitter van de Mestverwerkersvereniging en de vervoerders verwachten hierdoor dat er zeker veehouders zullen zijn die deze winter te maken krijgen met opslagproblemen van de mest. “Wij roepen veehouders daarom op om samen met de verwerkers op zoek te gaan naar afzetkanalen voor het effluent. Er zijn nog landbouwers die niet bekend zijn met effluent en die overgehaald kunnen worden. Effluent kan ook tijdens de teelt nog toegediend worden”, besluit Vansteelant.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek