header.home link

“Melkveehouders willen meer begeleiding bij het aanwerven van personeel”

8 december 2020

Uit een enquête blijkt dat 65 procent van de landbouwers niet tevreden is met hun drukke werkschema. Toch overweegt slechts 18 procent om een extra arbeidskracht aan te werven. “De meerderheid voelt zich niet klaar om personeel aan te sturen”, merkt Lisa Dejonghe, expert melkvee bij Inagro. “Binnen het project CowForme willen we nu opleidingen en communicatie-acties opzetten om zowel melkveehouders als werkzoekenden te helpen in hun zoektocht.”

Lees meer over:

Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil minder werklast en meer levenskwaliteit voor Belgische en Franse melkveehouders. Afgelopen maanden brachten enquêtes, gesprekken met melkveehouders en digitale workshops veel interessante inzichten. “De nood aan begeleiding is hoog”, reageert Lisa Dejonghe, expert melkvee bij Inagro.

Nood aan extra arbeidskracht(en)

Een kleinschalig enquête bij Vlaamse, Waalse en Franse melkveehouders toonde aan dat de ervaringen met externe werknemers verdeeld zijn, in zowel positieve als negatieve zin. “De meeste Vlaamse melkveehouders willen rekening houden met de capaciteiten en wensen van de werknemer, terwijl dit in Frankrijk en Wallonië niet het geval is”, duidt Lisa Dejonghe. “Om het risico bij uitval door ziekte of verlof te spreiden, werven Vlaamse melkveehouders bijvoorbeeld liever twee halftijdse werkkrachten aan dan één voltijdse.

Maar ook nood aan begeleiding bij aanwerven arbeidskracht(en)

In september 2020 lanceerde CowForme een tweede enquête in samenwerking met het Interreg project AgreenJob. 274 landbouwers, waarvan 147 uit België namen deel. “In de resultaten zien we dat vooral melkveehouders niet tevreden zijn over de arbeidsomstandigheden op hun bedrijf”, klinkt het bij Inagro. “Vrijwillige familiale arbeid is nog sterk aanwezig. Slechts 30 procent van de deelnemendelandbouwbedrijven werkt met vast personeel en/of stagiaires. Er is een grote behoefte aan individuele begeleiding bij het aanwerven van nieuwe werknemers.”

Door te luisteren naar zowel melkveehouders als werkzoekenden kunnen we opleidingen op maat organiseren

Lisa Dejonghe - Expert melkvee Inagro

In november dit jaar organiseerde Inagro een digitale workshop rond arbeid in de melkveehouderij. Een kleine groep melkveehouders wisselde ideeën uit rond een aantal vraagstukken, zoals ‘Ik wil een werknemer aanwerven, hoe pak ik dit aan?’.

“De deelnemers gaven toe dat ze zich nog niet klaar voelen om personeel te managen”, zegt Lisa Dejonghe. “Ze hebben nood aan begeleiding bij onder andere de opvolging en navolging van regelgeving, personeelsadministratie of werkorganisatie. De uitgesproken noden en wensen van melkveehouders zijn zeer waardevol. Door te luisteren naar zowel melkveehouders als werkzoekenden kunnen we binnenkort in 2021 opleidingen op maat organiseren.”

Een andere vraag waar de deelnemers mee worstelen is ‘Hoe kan ik potentiële werknemers bereiken?’. Het antwoord is veelzijdig volgens de deelnemers: via mond-tot-mondreclame, video’s op sociale media, scholen, media-aandacht, opendeurdagen op landbouwbedrijven… Er zijn dus verschillende communicatie-acties nodig om potentiële werknemers te bereiken.

In Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië richten we studieclubs, wij noemen ze ‘Focus Farms’, op om grensoverschrijdende uitwisseling te stimuleren

Lisa Dejonghe - Expert melkvee Inagro

Ook in Wallonië en in Frankrijk werden enquêtes uitgestuurd en workshops georganiseerd. De resultaten komen grotendeels overeen met de Vlaamse.

Focus-Farms studieclubs met melkveehouders

CowForme wil grensoverschrijdende uitwisseling stimuleren. In Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië zijn studieclubs of zogenaamde ‘Focus Farms’ opgericht. Groepen van minimum zes melkveehouders denken samen na over mogelijke verbeteringen van hun arbeidspraktijken. “Daarbij krijgen ze begeleiding van adviseurs en deskundigen in arbeidsorganisatie”, legt Lisa Dejonghe uit. “In 2021 krijgt elk lid van de studieclub een arbeidsscreening. Er zijn ook grensoverschrijdende bedrijfsbezoeken gepland om de leden van de Focus Farms te leren kennen.”

Meer weten? Volg het projectnieuws en de -activiteiten op www.cowforme.eu. De website bundelt alle updates over het CowForme-project.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek