header.home link

Meer plaats, minder warm, kortere reisduur: EFSA publiceert advies voor meer dierenwelzijn tijdens vervoer

9 september 2022

Om het welzijn van landbouwhuisdieren tijdens transport te verbeteren moet er werk gemaakt worden van meer ruimte, lagere maximumtemperaturen en kortere reistijden. Dat stelt EFSA, het Europese agentschap voor voedselveiligheid, in een advies aan de Europese Commissie.

Lees meer over:

De aanbevelingen van EFSA kaderen in een reeks van vijf wetenschappelijke adviezen, die bedoeld zijn voor de herziening van de wetgeving inzake dierenwelzijn in de EU, een sleutelelement van de Farm-to-Forkstrategie (F2F).

De adviezen hebben betrekking op kleine herkauwers (schapen en geiten), paardachtigen (paarden en ezels), runderen (runderen en kalveren), varkens en dieren die in containers worden vervoerd, waaronder als huisdier gehouden vogels (kippen, legkippen, kalkoenen enz.) en konijnen. Zij geven aan welke impact dieren kunnen ondervinden tijdens de verschillende fasen van het vervoer, welke gevaren die kunnen veroorzaken en met behulp van welke diergerichte maatregelen (ABM's) ze kunnen worden beoordeeld.

"Goede praktijken verminderen niet alleen onnodig lijden, maar dragen ook bij tot een gezondere gezondheid van de dieren”, stelt Guilhem de Seze, hoofd van de afdeling Risicobeoordeling Productie van de EFSA. “Dit is een essentieel element voor de veiligheid van de voedselketen gezien de nauwe link tussen dierenwelzijn, diergezondheid en door voedsel overgedragen ziekten.”

EFSA ontwikkelde kwantitatieve drempels voor het klimaat dat in een voertuig moet worden gehandhaafd en voor de minimale ruimte waarover de dieren moeten beschikken. Het agentschap heeft ook adviezen klaar over de ontwikkeling of progressie van verschillende andere welzijnsgevolgen in de loop van de tijd tijdens het vervoer, zoals honger, dorst en vermoeidheid.

De huidige EU-wetgeving inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer dateert van 2005. In het kader van de F2F-strategie zullen de adviezen van EFSA een bijdrage leveren aan de lopende herziening van de wetgeving. Doel is om de wetgeving aan te passen aan de laatste wetenschappelijke inzichten, de werkingssfeer ervan te verruimen, ze gemakkelijker toepasbaar te maken en uiteindelijk een hoger niveau van dierenwelzijn te verzekeren. Het voorstel van de Commissie wordt in de tweede helft van 2023 verwacht.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek