header.home link

Living Lab van ILVO moet praktijkgericht marien onderzoek boost geven

17 maart 2021

In overleg met ambitieuze bedrijven en stakeholders in de visserijsector wil het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) nog meer gaan inzetten op de ontwikkeling van innovaties en toepassingen voor de sector. Daarvoor richt het een ‘Marien Living Lab’ op.” Dialoog en co-creatie staan voortaan centraal bij het uitwerken van nieuwe, relevante praktijkgerichte oplossingen voor mariene en visserijuitdagingen”, klinkt het.

Lees meer over:

Het begrip ‘Living Lab’ is in Europa ontstaan als een instrument om praktijkgerichte innovatie in verschillende sectoren te bevorderen door stakeholders en wetenschappelijke experten te laten samenwerken. ILVO is al langer aan de slag met die living labs. Intussen zijn er al vijf actief, gekoppeld aan de domeinen veehouderij, plantaardige productie en sierteelt, voedingsproductie en productieprocessen, agro-ecologie en biologische landbouw, en tot slot technologie voor agrovoedingsprocessen. Met het Marien Living Lab wordt daar nu een mariene pijler aan toegevoegd.

Innovatie versnellen

ILVO zegt dat het al decennialang samenwerkt in de mariene sector met onder meer bedrijven, onderzoeksinstellingen, beleid, maatschappij en de visserijsector. “Co-creatie zit ingebakken in onze manier van werken”, legt Hans Polet, wetenschappelijk directeur van ILVO Marien, uit. “Het vormt, samen met de bijzondere wijze om nieuwe kennis op maat van bedrijven en de sector te ontwikkelen, het bindmiddel voor een living lab. De ontwikkelde concepten en oplossingen kunnen immers meteen getest worden en in echte praktijkomstandigheden verfijnd worden, wat zorgt voor een versnelling van de innovatie.”

Ontwikkelde concepten kunnen meteen in praktijkomstandigheden getest en verfijnd worden, wat zorgt voor een versnelling van de innovatie

Hans Polet - Wetenschappelijk directeur ILVO Marien

Concreet biedt het Marien Living Lab expertise aan, maar tegelijk is het ook vragende partij voor nieuwe expertise en technologie. “We bieden de mariene ondernemer een geïntegreerd pakket van diensten en infrastructuur aan. De focus ligt daarbij op innovatie en duurzaamheid”, aldus Sofie Vandendriessche, coördinator van het Marien Living Lab. “We richten ons op de visserij en aquacultuur, de verwerking, retail en blauwe biotechnologie, de zand-, bagger-, en energie-industrie, en op diverse actoren rond kustbescherming, impactreductie, mariene ruimtelijke planning en natuurbehoud.”

Marien onderzoek naar hoger niveau

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) is tevreden dat dit living lab het marien onderzoek naar een hoger niveau kan tillen. “De samenwerking tussen wetenschappers en vissers gaat vandaag al heel goed. Er lopen projecten om selectiever te gaan vissen, om vangstgegevens aan een toegankelijke digitale databank te koppel of om de kennis over visbestanden te verhogen. Met de oprichting van het Marien Living Lab willen we deze goede ervaringen een structuur geven, verder uitbreiden en intensifiëren”, klinkt het. “Het doel is steeds co-creatie in de mariene sector, samen met de ganse blauwe economie duurzame innovatieve ideeën uitwerken en wetenschappelijk onderbouwen, zodat ze snel op grotere schaal kunnen toegepast worden”, benadrukt de minister.

Alle actoren uit de zogenaamde blauwe sectoren, ook starters, kunnen met hun ideeën en grote of kleine vragen aankloppen bij het Marien Living Lab. “Voor elke vraag of elk idee stellen wij een scenario op om het proces van ontwerp, naar uitvoering en opvolging, tot het leveren van resultaat, advies of product, te doorlopen. Flexibiliteit en confidentialiteit zijn daarbij belangrijke pijlers”, legt Vandendriessche uit. “Op basis van een verkennend gesprek wordt dan gezamenlijk de route van wetenschappelijke begeleiding, financiering en onderzoek uitgestippeld.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek