header.home link

Limburg start met toekomstplatform voor landbouw

16 maart 2020
Om de Limburgse land- en tuinbouw klaar te maken voor de toekomst, gaat de provincie Limburg een 30-tal vertegenwoordigers uit de landbouwsector, onderzoeksinstellingen en hogescholen, en afgevaardigden uit de industrie op regelmatige basis samenbrengen. “Met de oprichting van dit Limburgs Agro Platform willen we de krachten bundelen om de uitdagingen waar de sector mee kampt samen aan te pakken”, zegt gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors.

Om de Limburgse land- en tuinbouw klaar te maken voor de toekomst, gaat de provincie Limburg een 30-tal vertegenwoordigers uit de landbouwsector, onderzoeksinstellingen en hogescholen, en afgevaardigden uit de industrie op regelmatige basis samenbrengen. “Met de oprichting van dit Limburgs Agro Platform willen we de krachten bundelen om de uitdagingen waar de sector mee kampt samen aan te pakken”, zegt gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors.

Eerder lanceerde de provincie al andere sectorplatformen zoals Circulaire Economie, Energie en Creative Innovation. “Om op eigen kracht te blijven groeien, is het bundelen van middelen en mensen noodzakelijk. Vandaar dat we nu ook voor de land- en tuinbouw bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenbrengen”, legt Moors uit.

In 2016 telde de provincie 3.990 landbouwbedrijven en bedrijven die actief zijn in het zogenaamde agrobusinesscomplex. Samen vertegenwoordigen ze in Limburg een toegevoegde waarde van bijna 750 miljoen euro. Het agrobusinesscomplex stelt zo’n 12.600 mensen tewerk zonder daarbij de duizenden seizoenarbeiders te rekenen. “Ondanks de jaarlijkse afname van deze aantallen, tonen deze cijfers dat de sector in onze provincie nog steeds een belangrijke economische rol speelt”, klinkt het.

De land- en tuinbouw staat evenwel voor verschillende uitdagingen. Zo zijn er de gevolgen van de klimaatverandering waar de sector aan onderhevig is, terwijl landbouw ook juist voor oplossingen kan zorgen. Daarnaast zijn er de strenge milieu-eisen waaraan de land- en tuinbouw zich dient te houden. De veranderende vleesconsumptie zet dan weer druk op de vleesprijzen. Ook de fruitsector ondervindt al geruime tijd problemen door de handelsboycot van Rusland en de opeenvolgende droogteperiodes.

“Het is duidelijk dat we op een kantelpunt zijn aanbeland”, meent gedeputeerde Moors. “Een moment waarop we de uitdagingen moeten omzetten naar opportuniteiten. Het Limburgs Agro Platform moet ervoor zorgen dat de land- en tuinbouw in Limburg zich verder kan ontwikkelen. Om die transformatie vorm te geven, is het platform gericht op het initiëren van nieuwe en vernieuwende partnerschappen en het uittekenen van een toekomststrategie voor de Limburgse land- en tuinbouw.”

Binnen het platform zal vooral ingezet worden op het uitwisselen van kennis, creatieve ideeën en expertise. Op basis daarvan worden analyses gemaakt en acties en projecten gedefinieerd die tot versterking en versnelde ontwikkeling van de sector kunnen leiden. “Als het gaat om de realisatie van de projecten, dan zullen we het initiatief zoveel mogelijk plaatsen bij de spelers van wie dat de kerntaak is”, besluit gedeputeerde Moors.

Beeld: Provincie Limburg

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek