header.home link

Limburg schat klimaatkwetsbaarheid per gemeente in

28 augustus 2019
De provincie Limburg heeft voor alle gemeenten op haar grondgebied een risicoanalyse gemaakt over de gevolgen van de klimaatopwarming. Daaruit blijkt dat we tegen 2100 meer dan 50 hittegolfdagen per jaar krijgen. De hittegolven zullen in Limburg feller zijn dan in andere provincies. En ze zullen niet alleen vaker voorkomen, maar ook langer aanslepen en zwaarder doorwegen. Dat heeft te maken met de afstand tot de zee en de bodemsamenstelling bericht Het Belang van Limburg woensdag. Limburg wil gemeentebesturen beter voorbereiden op wat komen gaat: hitte en droogte terwijl er op andere momenten wateroverlast zal zijn. De gevolgen worden ook per sector in kaart gebracht.

De provincie Limburg heeft voor alle gemeenten op haar grondgebied een risicoanalyse gemaakt over de gevolgen van de klimaatopwarming. Daaruit blijkt dat we tegen 2100 meer dan 50 hittegolfdagen per jaar krijgen. De hittegolven zullen in Limburg feller zijn dan in andere provincies. En ze zullen niet alleen vaker voorkomen, maar ook langer aanslepen en zwaarder doorwegen. Dat heeft te maken met de afstand tot de zee en de bodemsamenstelling bericht Het Belang van Limburg woensdag. Limburg wil gemeentebesturen beter voorbereiden op wat komen gaat: hitte en droogte terwijl er op andere momenten wateroverlast zal zijn. De gevolgen worden ook per sector in kaart gebracht.

"Vroeger dachten we dat Limburg als groene provincie geen last zou hebben van de toekomstige klimaatopwarming", zegt Nele Vandenreyt van de provinciale dienst Milieu en Natuur. Maar uit hun rapport blijkt nu dat tegen 2050 en 2100 alle Limburgse gemeenten met hittestress te maken zullen krijgen. Limburg zal er zelfs meer last van hebben dan de rest van Vlaanderen omdat de afstand tot de zee en de bodemsamenstelling een rol spelen. "Limburg krijgt zo meer hittegolfdagen dan de kust, en de Kempen meer dan Haspengouw, maar daar krijgen ze dan weer te maken met erosie en overstromingen", aldus Vandenreyt.

De hittegolf die we net kenden, was al de derde dit jaar. In de toekomst mogen we ons verwachten aan lange en hete zomers, met bijvoorbeeld meer dan 50 hittegolfdagen in 2100. Dit vraagt om een duidelijke beleidsvisie met structurele, preventieve oplossingen. "De op maat gemaakte risico- en kwetsbaarheidsanalyse van het Limburgse provinciebestuur helpt lokale besturen om doordachte, structurele maatregelen te nemen bij onder meer hitte en overstromingen", zegt gedeputeerde Bert Lambrechts.

De risicoanalyse die nu gemaakt werd, gaat een stap verder dan het klimaatrapport dat de provincie Limburg jaarlijks samenstelt. De provincie vertrekt hierbij vanuit de klimaatscenario’s van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de jaren 2030, 2050 en 2100. Deze worden gekoppeld aan gedetailleerde informatie over de specifieke kwetsbaarheden en risico’s voor elke gemeente. Hiervoor werd informatie uit onder andere provincies.incijfers.be en het geoportaal (geopunt.be) gebundeld en op elkaar afgestemd.

Kwetsbaarheden, zoals de grootte van de risicogroep ouderen, het soort landbouw, de aanwezigheid van kanalen en zwemvijvers, worden daarna in kaart gebracht. Op die manier krijgt men bijvoorbeeld inzicht in de risico’s die kwetsbare instellingen zoals rusthuizen lopen bij hitte en overstroming.

Tot slot worden de mogelijke gevolgen per sector in kaart gebracht, zoals hittestress bij dieren, mislukte oogsten, de vorming van blauwalgen bij waterrecreatie, enz. Ook het brandgevaar in natuurgebieden bij droogte en de risico’s waar evenementen in geval van extreme hitte mee worden geconfronteerd, worden in de analyse opgenomen. Naast de effecten van de klimaatopwarming inschatten en helpen opvangen, blijft de provincie Limburg ook inzetten op het verminderen van de CO2-uitstoot.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek