header.home link

Landbouwschade nog altijd niet erkend als ramp

21 september 2021

De Vlaamse Regering zal de overvloedige waterval in juli erkennen als ramp en in een tegemoetkoming voorzien via het rampenfonds, maar voor schade aan landbouwgewassen is de erkenning nog geen vaststaand feit. Dat blijkt uit een vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld) aan minister-president Jan Jambon (N-VA).

Schade die voortvloeit uit overstromingen wordt niet gedekt door de brede weersverzekering die landbouwers sinds enkele jaren kunnen afsluiten. Het wordt immers niet beschouwd als een ongunstige weersomstandigheid, maar wel als een natuurramp en dus voor land- en tuinbouwers een onverzekerbaar risico.

Vanuit de landbouworganisaties werd reeds gepleit om die waterschade te vergoeden via het rampenfonds. Tijdens de commissie Algemeen Beleid en Financiën deze middag stelde minister-president Jan Jambon (N-VA) dat de erkenning die daarvoor nodig is nog geen vaststaand feit is.

 Schade die zich heeft voorgedaan door de overvloedige regenval kon tot 14 september gemeld worden. Momenteel wordt gewerkt aan de analyse van de meldingen. De minister-president kon hierbij nog geen indicatie geven van de grootteorde van de schade en wacht voor de definitieve erkenning het advies van de wetenschappelijke instanties af. Slechts indien de adviezen en bijhorende onderzoeken een erkenning als ramp mogelijk maken, komt de erkenning als ramp in oktober of november op de tafel van de Vlaamse regering. Dan hebben schadelijders drie maand de tijd om hun aanvraag in te dienen. De eerste betalingen worden dan verwacht in het eerste semester van 2022, volgens de minister-president. Wanneer de schade wordt vergoed door de verzekeraar komt het Vlaams rampenfonds niet tussen.

steven coenegrachts profielfoto

Met zo’n grote schade op het terrein is het voor landbouwondernemers belangrijk snel duidelijkheid te krijgen over een mogelijke tegemoetkoming

Steven Coenegrachts - Vlaams parlementslid Open VLD

Steven Coenegrachts (Open VLD) pleit gezien de omvang van de schade voor een snelle afhandeling van de dossiers. “Met zo’n grote schade op het terrein is het voor landbouwondernemers belangrijk snel duidelijkheid te krijgen over een mogelijke tegemoetkoming.”

Ook een evaluatie van de brede weersverzekering in combinatie met het rampenfonds moet volgens Coenegrachts geëvalueerd worden. “Een verzekerde boer ontvangt voor dezelfde schade soms minder via de verzekering dan een niet-verzekerde boer via het rampenfonds. Dit soort kinderziektes moeten worden aangepakt”, besluit hij.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek