header.home link

Landbouwers plannen protest tegen EU-meerjarenbegroting

17 februari 2020
Zowel Boerenbond, ABS als de Waalse landbouworganisatie FWA plannen op donderdag 20 februari een actie in Brussel om hun eisen voor het behoud van een voldoende groot landbouwbudget kracht bij te zetten. Op dat ogenblik zitten de Europese staats- en regeringsleiders samen om een beslissing te nemen over het meerjarig financieel kader. Ze vrezen dat landbouw drie keer de rekening zal moeten betalen en dat vinden ze onaanvaardbaar.

Zowel Boerenbond, ABS als de Waalse landbouworganisatie FWA plannen op donderdag 20 februari een actie in Brussel om hun eisen voor het behoud van een voldoende groot landbouwbudget kracht bij te zetten. Op dat ogenblik zitten de Europese staats- en regeringsleiders samen om een beslissing te nemen over het meerjarig financieel kader. Ze vrezen dat landbouw drie keer de rekening zal moeten betalen en dat vinden ze onaanvaardbaar.

Het Waalse FWA was de eerste landbouworganisatie die besliste met een delegatie naar Brussel af te zakken zodat de geplande vergadering over het meerjarig financieel kader niet zomaar zou passeren. Nu hebben ook ABS en Boerenbond laten weten dat zij naar de hoofdstad zullen trekken om hun eisen kracht bij te zetten. “De meerjarenbegroting voor de periode 2020-2027 is van groot belang voor de ganse Europese landbouwsector en voor de financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Voldoende financiële middelen beschikbaar hebben voor het toekomstige GLB is van levensbelang voor onze Vlaamse land- en tuinbouw”, zo stelt ABS.

In mei 2018 formuleerde de Europese Commissie de ambitie om de Europese financiële middelen anders te willen inzetten vanaf 1 januari 2021. Daarbij werd vooral naar de landbouwsector gekeken om te besparen zodat die middelen konden ingezet worden voor migratie, veiligheid en klimaat. Vandaag gaat ongeveer 38 procent van het Europees budget naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, maar Europa wil dat voor de periode 2021-2027 terugbrengen naar gemiddeld 28,5 procent.

“De combinatie van de brexit, die een gat slaat van 70 miljard euro in de EU-begroting, de weigering van de lidstaten om meer dan de huidige 1,11 procent van hun bruto nationaal product bij te dragen aan de Europese begroting en de verschuiving van de nog beschikbare vanuit het landbouwbudget naar andere beleidsdomeinen worden een harde noot om te kraken. Er zijn limieten aan de afroming van de middelen die voor de landbouwsector bestemd zijn”, benadrukt ABS.

Ook Boerenbond ziet dat er steeds minder budget is terwijl van land- en tuinbouwers steeds meer gevraagd wordt. “Wij verzetten ons hiertegen. De voorgestelde korting in het landbouwbudget is een werkelijk obstakel voor de verdere verduurzaming van land- en tuinbouw. “Het Europees landbouwbudget is een investering in de toekomst. Daar kort je niet op, meent Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Boerenbond vindt het niet kunnen dat landbouwers drie keer de rekening dreigen te betalen. “Een eerste keer omdat het landbouwbudget gemiddeld met vijf procent wordt gekort waarbij de korting voor België volgens onze berekening zelfs oploopt tot ruim 11 procent. Een tweede keer door de zogenaamde externe convergentie. Dat komt neer op een overheveling van middelen van West-Europa naar Oost-Europa”, luidt het. Tot slot ziet de landbouworganisatie dat de nieuwe groene architectuur in het GLB veel extra eisen met zich meebrengt, maar zonder extra vergoeding. “En ook de Green Deal zal nog bijkomende kosten veroorzaken die nog niet meegerekend werden in deze begroting.”

ABS stelt dat alleen een Europees beleid dat financieel toelaat om verder te investeren, te innoveren en zorg te dragen voor fauna en flora, zal helpen om de maatschappelijke verwachtingen die aan de sector worden gesteld, waar te maken. “Dat vraagt een voldoende hoge maatschappelijke verloning voor alle niet-economische investeringen die wij moeten doen”, meent voorzitter Hendrik Vandamme.

“Onze oproep aan de Belgische onderhandelaars is duidelijk: de Vlaamse land- en tuinbouw mag niet het kind van de rekening worden. We rekenen er op dat het Belgisch standpunt in de Europese Raad volop gaat voor het behoud van het Belgisch budget voor landbouw”, reageert De Becker. Ze wijst erop dat dit ook het engagement is dat de Vlaamse regering in haar regeerakkoord heeft opgenomen: “de middelen voor landbouw en structuurfondsen voor Vlaanderen moeten gevrijwaard blijven.”

Met een ‘Lunch van de toekomst’ wil Boerenbond zijn eisen kracht bij zetten en erop wijzen dat de Europese meerjarenbegroting die voorligt, een bedreiging vormt voor de hoogkwalitatieve en duurzame Vlaamse voedselproductie. Onder het motto ‘Lokaal voedsel? Geniet ervan zolang het nog kan’ zal de landbouworganisatie politici en pers een ‘smakelijke’ lunch voorschotelen.  

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek