header.home link

“Landbouwers als onderaannemers van natuurdoelstellingen”

14 september 2020

De hazelmuis is met zijn maximaal 9 centimeter de kleinste van de zogeheten slaapmuizen. Zijn status luidt 'ernstig bedreigd' in Vlaanderen. Groene corridors aanleggen, één van de maatregelen beschreven in het beschermingsprogramma van de hazelmuis, moet de soort redden. “Die corridors helpen ook tegen de droogte”, klinkt het bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid. “In de vallei van de Gulp bijvoorbeeld zetten we ze in tegen de klimaatverandering.”

Lees meer over:

“Hagen en houtkanten zijn uit het landschap verdwenen, en dat zijn net de favoriete corridors waarlangs de hazelmuis zich voortbeweegt”, vertelt Lily Gora van Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid. “Vandaar dat we brede houtkanten met bramenstruwelen aanleggen om de verbinding tussen verschillende bosgebieden en de populaties te herstellen.” Het staat allemaal in het beschermingsprogramma voor de hazelmuis, dat de Vlaamse overheid opgesteld heeft. Het ANB staat in voor de uitvoering.

De reddingsoperatie gaat lang niet om de hazelmuis alleen. De maatregelen komen nog andere soorten ten goede, zoals de bestuivende insecten, en wie weet zelfs de wilde kat, die ooit al gespot is in de vallei van de Gulp (Voeren).

De ingrepen in het landschap hebben ook welgekomen effecten voor de mens. De nieuwe begroeiing zet de bodem vast, wat de kans op erosie kleiner maakt. Ook gaat de waterhuishouding erop vooruit, wat ons wapent tegen de weerkerende droogtes en tegen de overstromingen, waar bijvoorbeeld het plaatselijke riviertje de Gulp mee kampt.

Wij zien landbouwers als onderaannemers om onder andere de natuurdoelstellingen te behalen.

Christel Cornelissen - Regionaal Landschap

Het beschermingsprogramma sluit aan bij een ander grensoverschrijdend project dat de vallei van de Gulp beter bestand wil maken tegen de klimaatverandering. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren realiseert dat met de Nederlandse Stichting ARK. Een deel van de maatregelen moet op private landbouwgrond gebeuren. “Wij wilden dat de boeren eigenaar bleven”, vertelt Christel Cornelissen van Regionaal Landschap. “Hun land opkopen zoals ze in Nederland doen, dat was niet onze keuze. We probeerden hen te overtuigen om mee te doen, omdat ze er voordeel bij hebben.”

Op informatieavonden daagde de helft van de 65 landbouwers op en een klein deel van hen stapte mee in het project. “Ze vragen een vergoeding voor de inspanningen die van hen verwacht worden en dat is maar normaal,” zegt Cornelissen. “Wij zien hen als onderaannemers om onder andere de natuurdoelstellingen te behalen.” Die vergoeding vanwege de overheid 'zit in de pijplijn', verneemt de krant De Standaard.

Eén landbouwer heeft al een zestigtal fruitbomen geplant. Die bieden zijn koeien schaduw en het fruit levert hem nog inkomsten op. “Boeren merken als eerste de impact van de klimaatverandering,” zegt Cornelissen, “en zij beseffen dat ze iets moeten doen.” “Het gaat rond”, vult Lily Gora aan, “we hopen dat het voorbeeld van de ene boer aanstekelijk werkt.”

Het Wereldnatuurfonds (WWF) België vindt dit een voorbeeld van hoe we de inlandse natuur er weer bovenop kunnen krijgen. Het zet Voeren daarom in de kijker naar aanleiding van de publicatie van de Living Planet Index, een rapport dat voor de eerste keer voor ons land werd opgemaakt. “De connectiviteit staat hier centraal, er wordt samengewerkt met de boeren,” reageert Koen Stuyck van WWF België. “Hier is gekozen voor oplossingen die op de natuur gebaseerd zijn.”

Uitgelicht

Biodiversiteit stijgt licht, maar blijft te laag

nieuws
De biodiversiteit in België is er de voorbije dertig jaar licht op vooruit gegaan, met een stijging van 0,2 procent per jaar. Dat blijkt uit het eerste Living Planet Report voor ons land van...

Bron: De Standaard

Beeld: Regionaal Landschap Haspengouw Voeren

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek