header.home link

“Landbouw is de échte dupe bij industrie Groene Delle”

19 mei 2020
De Vlaamse regering gaf vrijdag haar fiat voor de vestiging van industrie in het gebied de Groene Delle, tussen Hasselt en Lummen. Die beslissing kwam er na de voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zolder Lummen-Zuid. Maar volgens Boerenbond zijn zowel industrie als natuur niet echt tevreden met het resultaat. “En het is de landbouw die écht reden tot klagen heeft want zowel voor industrie als natuur moet de landbouw volgens de voorliggende plannen gronden afstaan”, klinkt het.
De Vlaamse regering gaf vrijdag haar fiat voor de vestiging van industrie in het gebied de Groene Delle, tussen Hasselt en Lummen. Die beslissing kwam er na de voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zolder Lummen-Zuid. Maar volgens Boerenbond zijn zowel industrie als natuur niet echt tevreden met het resultaat. “En het is de landbouw die écht reden tot klagen heeft want zowel voor industrie als natuur moet de landbouw volgens de voorliggende plannen gronden afstaan”, klinkt het.
Het dossier ligt al 16 jaar op de tafel van verschillende Vlaamse regeringen en doet al die tijd al stof opwaaien. In 2004 wordt de Groene Delle voor het eerst besproken in de regering-Somers, die het Economische Netwerk Albertkanaal (ENA-project) lanceerde. Met dat plan wilde de regering nieuwe industrie rond het kanaal aantrekken, dichtbij de Antwerpse haven, om onder meer de druk op de autowegen te verlichten. De Groene Delle is één van de drie zoekzones in Limburg die daarvoor werden aangeduid, samen met Genk-Zuid-West (het Munsterbos) en Kaatsbeek/N702 in Genk.
 
Het is pas in 2014 dat er duidelijkheid komt over het lot van die zones, tijdens de onderhandelingen tussen CD&V en N-VA over de nieuwe Vlaamse regering-Bourgeois. Frieda Brepoels en Jan Peumans, 2 Limburgse NV-A’ers willen kost wat kost vermijden dat de industrie neerstrijkt in het Munsterbos en slagen daar ook in. Bij wijze van compromis wordt beslist om een deel van de Groene Delle om te vormen tot industriegebied. Die beslissing botste op een storm van protest.
 
Toenmalig minister van Landbouw Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) voert ondanks het protest het afgesproken planningsproces uit. Dat resulteert in 2018 in het GRUP. Toch blijft een beslissing van Schauvliege uit. De minister neemt begin 2019 ontslag en het dossier belandt opnieuw in de koelkast. Op die manier komt het dossier nu bij minister Zuhal Demir (NV-A) terecht, die vrijdag een ‘go’ gaf.
 
Het plan voorziet in een nieuw watergebonden industrieterrein van 27 hectare, in het verlengde van het huidige industrieterrein Zolder-Lummen langs de E313. Het nieuwe bedrijventerrein maakt deel uit van het Economisch Netwerk Albertkanaal.
 
In totaal moet 23 hectare natuurgebied wijken. Daarvan wordt ter plaatste 13 hectare gecompenseerd door aansluitend landbouwgebied om te zetten in natuur. Samen met de resterende 70 hectare van de Groene Delle, waaronder ook de plas ’t Koet, wordt die 83 hectare opgenomen in het Vlaams-Ecologisch Netwerk. Voor de 10 hectare natuur die ter plaatse niet kan worden gecompenseerd, is er nog geen sluitende oplossing gevonden. “Uiteraard zal dit verlies ook onverwijld gecompenseerd worden”, aldus minister Demir.
 
Naast de 13 hectare die omgezet wordt in natuur en de 10 hectare natuur die nog moet gecompenseerd worden omdat ze industrie wordt, zal landbouw hoogstwaarschijnlijk ook opdraaien voor de boscompensatie. Het Bosdecreet stelt immers dat voor bossen die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen de compensatie een drievoud van de ontboste oppervlakte is. “Vandaar dat minister Demir nu al spreekt van een noodzakelijke compensatie van 60 hectare”, klinkt het bij Boerenbond. “Op haar facebook schrijft minister Demir “de ontwikkeling van dit gebied langs het Albertkanaal is een strategische keuze vóór een draaiende economie en vóór een beter klimaat”. Blijkbaar is landbouw voor de minister noch belangrijk voor de economie noch belangrijk voor het klimaat.”
 
Op de voorlopige vaststelling van het plan volgt nu een openbaar onderzoek van 60 dagen, waarin men zijn bezwaren kan kenbaar maken. Boerenbond zal dit ongetwijfeld doen en de beleidsmakers hierover informeren. “Wij staan er op dat de bebossing bij voorkeur gebeurt buiten agrarisch gebied en binnen de groene bestemmingen”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “Mocht er toch ook bebost worden in agrarisch gebied dan vragen wij dat er eerst een LER (Landbouw Effecten Rapport) wordt uitgevoerd om uit te maken welke percelen het minst nadelig zijn voor landbouw.”

Bron: De Standaard / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek