header.home link

Knoop over Limburgse Noord-Zuidverbinding eindelijk doorgehakt

De Vlaamse regering heeft het voorkeursbesluit van het complex project voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding definitief goedgekeurd. "Wat 50 jaar lang niet gelukt is, lukt nu wel", stellen Vlaamse ministers Lydia Peeters (Open Vld) en Zuhal Demir (N-VA). Volgens de ministers wordt er gekozen voor het alternatief dat het minst schadelijk is voor natuur en landbouw.

22 april 2022  – Laatste update 22 april 2022 16:01
Lees meer over:
noordzuidverbinding Limburg_noordzuidlimburg

Twee tunnels en elektrische trambus

Het goedgekeurde tracé voor de Noord-Zuidverbinding bevat twee tunnels onder de Grote Baan in Houthalen-Helchteren voor het doorgaand verkeer. Voor het hoogwaardig openbaar vervoer wordt een elektrische trambus voorzien van Noord-Limburg tot Hasselt in een vrije bedding.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er 54 reacties ingestuurd. Daaruit kwamen 17 onderbouwde bezwaren van onder meer lokale besturen, middenveldorganisaties, individuele burgers, en actie- en buurtcomités. Alle reacties werden geanalyseerd en beantwoord in een antwoordennota. Op basis van die antwoordennota maakte de Vlaamse regering nu de definitieve beslissing.

"Velen zullen het pas geloven wanneer de schop werkelijk de grond in gaat, maar dit is onmiskenbaar een doorslaggevende beslissing", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). "We zijn tot een concrete en duurzame oplossing gekomen voor hét belangrijkste mobiliteitsdossier van Limburg. Hiermee zorgen we voor een vlotte Noord-Zuidverbinding."

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat het voor Limburg om de belangrijkste regeringsbeslissing van deze bestuursperiode. "We verbeteren hiermee ook de lucht- en leefkwaliteit van heel wat Limburgers", aldus Demir. "Door te kiezen voor het voorkeursalternatief dat het minst schadelijk is voor natuur en landbouw, verhoogden we bovendien de slaagkansen. Nog nooit stonden de neuzen zo fel in dezelfde richting."

In april 2020 oordeelde de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) nog dat de nota waarin de zeven alternatieven die naar voor werden geschoven voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding, onvoldoende rekening hield met de landbouw in de regio. “Noch in de landbouwgerichte ambitie, noch in het onderzoeksopzet is de nota met de alternatieven voldoende concreet over de doelstellingen voor en de effecten op de landbouwbedrijven in de regio”, zo klonk het advies destijds.  

Voorbereidende werken starten in 2024

In 2024 starten de voorbereidende werken. De Vlaamse regering wil echter niet tot dan wachten om al enkele deelprojecten op het terrein uit te voeren, klinkt het. Zo wordt onder andere de vernieuwing van de fietspaden langs de Grote Baan, de fietsbrug in Helchteren en een betere (fiets-)ontsluiting van Centrum-Zuid in Houthalen-Helchteren aangepakt.

Het definitieve voorkeursbesluit moet ook voor bewoners, eigenaars en handelaars langs de Grote Baan eindelijk zekerheid brengen. De realisatie van het voorkeursalternatief treft immers heel wat bewoners en handelaars, hoofdzakelijk aan de oostzijde van de Grote Baan, waar extra ruimte gecreëerd moet worden voor de realisatie van een tunnel. Voor die eigenaars en bewoners is een verwervings- en begeleidingstraject voorzien. De Werkvennootschap heeft daarvoor een plan van aanpak opgesteld.

Voka - KvK Limburg reageert tevreden dat de Vlaamse regering het definitieve voorkeursbesluit nu officieel heeft beslist. "Een historische mijlpaal die ons voor het eerst in 50 jaar het gevoel geeft dat het project zal slagen", zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. "Het is nu belangrijk dat het voorkeursalternatief verder wordt uitgewerkt zodat de schop in de grond kan voor de voorbereidende werken in 2024. Ook de realisatie van de fietsbrug, fietspaden en de ontsluiting van industriezone Centrum-Zuid zijn de komende twee jaar prioritair."

SALV wil duidelijkheid rond Noord-Zuidproject Limburg
Uitgelicht
Meer duidelijkheid voor de Limburgse landbouwers. Dat vraagt de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) in zijn advies over de alternatievenonderzoeksnota van...
28 april 2020 Lees meer

Bron: Belga

Beeld: noordzuidlimburg.be

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek