header.home link

SALV wil duidelijkheid rond Noord-Zuidproject Limburg

28 april 2020
Meer duidelijkheid voor de Limburgse landbouwers. Dat vraagt de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) in zijn advies over de alternatievenonderzoeksnota van het Complex Project Noord-Zuidverbinding Limburg. “Noch in de landbouwgerichte ambitie noch in het onderzoeksopzet is de nota voldoende concreet over de doelstellingen voor en de effecten op de landbouwbedrijven in de regio”, klinkt het.

Meer duidelijkheid voor de Limburgse landbouwers. Dat vraagt de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) in zijn advies over de alternatievenonderzoeksnota van het Complex Project Noord-Zuidverbinding Limburg. “Noch in de landbouwgerichte ambitie noch in het onderzoeksopzet is de nota voldoende concreet over de doelstellingen voor en de effecten op de landbouwbedrijven in de regio”, klinkt het.
 

De alternatievenonderzoeksnota dient om het onderzoek naar de verschillende alternatieven voor de Noord-Zuidverbinding Limburg op gedragen wijze te structureren en te oriënteren. Voor SALV ontbreken een vooronderzoek onder de vorm van een landbouwimpactstudie (LIS) in de eerste fase van het onderzoek en een volwaardig landbouweffectenrapport (LER) in de tweede fase. Verder vindt de Adviesraad dat de nota een zo vroeg mogelijk inzicht moet genereren in de (in)directe effecten van de toekomstige natuurontwikkelingen (inclusief de groenblauwe netwerken) en hun inpassing in bredere doelstellingenkaders.

In een minderheidsstandpunt oordelen Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu dat het huidige onderzoeksopzet die duidelijkheid te gepasten tijde zal creëren, conform de procedure van complexe projecten.

“Alle organisaties binnen SALV waarderen evenwel de opname van een landbouwgerichte ambitie in het complex project”, zegt secretaris Koen Carels. “Mits verduidelijking kan die ambitie bijdragen aan een integrerend beleid dat oog heeft voor de diverse uitdagingen waarvoor de landbouwers in de regio en hun collega’s in heel Vlaanderen staan.”
 

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek