header.home link

"PAS-publicatie Staatsblad zorgt voor verwarring op het terrein"

De PAS-publicatie in het Belgisch Staatsblad hield niet alleen Twitter in de ban maar ook de Commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement. Op vraag van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin schiep minister Zuhal Demir (N-VA) duidelijkheid rond de tegenstrijdige verklaringen over de gevolgen van PAS-publicatie in het Belgisch Staatsblad.

10 mei 2023  – Laatste update 10 mei 2023 23:36
Lees meer over:
zuhaldemir

Midden april werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarna zorgde de uitspraak en tweet van Andy Pieters, woordvoerder van Demir, voor menig verwarring. Hij stelde dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad betekent dat het stikstofakkoord hierdoor juridisch verankerd is. In een artikel in VILT duidde Pieters deze stelling: “Zo’n publicatie kan de regering gebruiken als motivatie voor bijvoorbeeld andere beleidsplannen of omzendbrieven.” Maar dat het nog wachten is op de regelgeving over extern salderen en vergunningsdrempels.

Nuance

Toch zaaide de uitspraak “het stikstofakkoord is juridisch verankerd” veel ongerustheid op het terrein volgens Sintobin. “In de tweet was er sprake van een stikstofakkoord, een decreet, juridische verankering. Ik kan best begrijpen dat voor heel wat landbouwers die niet de tijd hebben om commissies en de plenaire vergaderingen te volgen, voor ongerustheid heeft gezorgd.” Ook cd&v-parlementslid Tine Rombouts gaf toe dat ze vragen stelde bij de tweet. “Als wij ons als parlementsleden al vragen stellen, dan kunnen we van de burgers niet verwachten dat zij zo’n tweet wel goed kunnen interpreteren. Het zou wijs zijn om iets meer duiding te geven dan enkel aan te geven dat alles juridisch verankerd is, want dat is niet zo.”

“In de tweet ging het over het stikstofakkoord dat verankerd is”, gaat Rombouts verder. “Dit zijn woordspelingen. De Programmatorische Aanpak Stikstof is verschillend van het stikstofakkoord. Ik wil u vragen om ervoor te zorgen dat iedereen dit hele dossier, dat al zo complex is, goed kan begrijpen. Communiceer erover met de nodige nuance en correctheid.”

Duiding

Op vraag van Sintobin gaf minister Demir duidelijkheid over de officiële draagwijdte en gevolgen van de PAS-publicatie. “Alles wat in het Staatsblad verschijnt, is juridisch verankerd. De mededeling van mijn woordvoerder daarover is correct en heeft op geen enkele wijze de indruk gewekt dat alle onderdelen van de PAS daarmee integraal uitvoerbaar of afdwingbaar zouden zijn. Heel wat van de maatregelen in de PAS moeten worden omgezet in regelgeving, dat kan zijn in een besluit van de Vlaamse regering (BVR), in decreten, enzovoort.”

“Maar bepaalde onderdelen van de PAS kunnen we nu ook effectief uitvoeren”, gaat Demir verder. “Niet alle elementen en maatregelen uit de PAS behoeven een verankering in regelgeving. Daarnaast hebben een aantal elementen al een rechtsgrond in bestaande decreten of andere regelgeving.” Hierbij geeft de minister onder meer de varkensuitkoopregeling als voorbeeld die op basis van het mestdecreet al in uitvoering is. “Ook werd al de mogelijkheid tot het verkrijgen van nutriëntenemissierechten mits mestverwerking geschrapt, werd het ministerieel besluit met betrekking tot de ammoniakemissiearme technieken geactualiseerd, en werd ook het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt samengesteld en opgestart.”

Ik wil minister Demir vragen om ervoor te zorgen dat iedereen het PAS-dossier, dat al zo complex is, goed kan begrijpen. Communiceer erover met de nodige nuance en correctheid

Tinne Rombouts - Vlaams parlementslid cd&v

De PAS-publicatie in het Staatblad heeft dus als gevolg dat het stikstofakkoord in de vorm van een programmatische aanpak definitief vastligt. Waardoor het vervolgtraject van start is gegaan dat onder meer een ontwerpdecreet en nog heel wat wetgevende initiatieven inhoudt zoals ministeriële- en uitvoeringsbesluiten die de regelgeving moet omzetten.

Vervolg

Minister Demir gaf nog een stand van zaken mee over het zogenaamde vervolgtraject: “We leggen de laatste hand aan het decreet, in de loop van de komende weken zullen we ermee naar de regering gaan. Het vergunningskader zit nog altijd in een ministeriële instructie. Maar ik ben van plan om met een omzendbrief naar de regering te gaan, met dat nieuw kader dat in de PAS staat.”

Stikstofakkoord juridisch verankerd door publicatie in Belgisch Staatsblad
Uitgelicht
Afgelopen week werd de goedkeuring rond de ‘Programmatorische Aanpak Stikstof’ (PAS) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Door deze publicatie kunnen al heel wat PAS-maatr...
12 april 2023 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek