header.home link

Juncker heeft geen oren naar marktregulering à la EMB

10 februari 2016
Eind vorig jaar bepleitte de European Milk Board in een open brief aan Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, een nieuw systeem van aanbodregulering op de zuivelmarkt. In diezelfde brief werd hij gevraagd om landbouwcommissaris Phil Hogan uit zijn functie te ontheffen. Door het uitblijven van een antwoord werden de leden-melkveehouders aangespoord om een melkkarton met de post naar Juncker te sturen met de boodschap dat de overvloed aan melk een probleem vormt dat moet worden aangepakt. Het antwoord van de Commissievoorzitter komt er nu. Hij argumenteert dat het voorstel van marktregulering van EMB niet gesteund wordt door de belangrijkste stakeholders in de sector.
Lees meer over:

Eind vorig jaar bepleitte de European Milk Board in een open brief aan Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, een nieuw systeem van aanbodregulering op de zuivelmarkt. In diezelfde brief werd hij gevraagd om landbouwcommissaris Phil Hogan uit zijn functie te ontheffen. Door het uitblijven van een antwoord werden de leden-melkveehouders aangespoord om een melkkarton met de post naar Juncker te sturen met de boodschap dat de overvloed aan melk een probleem vormt dat moet worden aangepakt. Het antwoord van de Commissievoorzitter komt er nu. Hij argumenteert dat het voorstel van marktregulering van EMB niet gesteund wordt door de belangrijkste stakeholders in de sector.

De oplossing voor de zuivelcrisis ligt volgens de European Milk Board in een door Europa opgezet crisismechanisme dat melkveehouders door middel van aanbodbeheersing ook bij laagconjunctuur uitzicht geeft op redelijke prijzen. Hoewel de melkquota nog maar net verdwenen zijn, pleit EMB dus voor een nieuwe productiebeperking, weliswaar op vrijwillige basis. Melkveehouders die op de rem gaan staan, zouden daarvoor vergoed moeten worden door hun collega’s die ondanks de negatieve marktconjunctuur stevig door blijven melken. Om de productie te kunnen afremmen, zou de heffing volgens EMB 10 tot 20 procent hoger moeten zijn dan de melkprijs op hetzelfde moment.

Veel gehoor vond de melkveehoudersbond niet bij landbouwcommissaris Phil Hogan zodat ze aandrongen op een onderhoud met Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. In de open brief die in november vorig jaar aan Juncker werd gericht, vroeg EMB om het ontslag van Hogan. Noch die gewaagde vraag, noch het pleidooi van EMB voor aanbodbeheersing vindt gehoor bij Juncker. Dat blijkt uit het antwoord dat de Commissievoorzitter hen met enige vertraging heeft bezorgd.

Jean-Claude Juncker brengt de crisissteun in herinnering die na het boerenprotest in Brussel door de Commissie werd vrijgemaakt. Een vrijwillig systeem van aanbodbeheersing zoals EMB voorstelt, vindt de Commissievoorzitter niet realistisch. Ook ziet hij geen breed draagvlak voor het voorstel. Bovendien gaat het in tegen de keuzes (o.a. marktoriëntering) die gemaakt zijn bij de jongste hervorming van het landbouwbeleid.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek