header.home link

Jonge boeren roepen klimaatjongeren op tot dialoog over GLB

13 november 2020

Youth for Climate heeft voor de derde week op rij actiegevoerd in Brussel om de geplande hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in te trekken. Volgens de klimaatjongeren bestrijdt het nieuwe GLB de klimaatcrisis niet. CEJA, de Europese koepel van jonge landbouwers, roept de tegenstanders van de GLB-hervorming op om hun protest te staken en mee na te denken over verbeteringen binnen het kader dat vandaag op tafel ligt.

Lees meer over:

"Promotie van intensieve monocultuur"

Net zoals in de voorgaande twee weken lieten een tiental jongeren van Youth for Climate, onder wie Anuna De Wever, via pamfletten aan het Berlaymontgebouw in Brussel weten dat ze niet akkoord zijn met het huidige GLB. Zo zou 30 procent van het budget van de Europese Unie in de komende zeven jaar naar het landbouwbeleid gaan, maar dat draagt volgens de klimaatjongeren net bij aan het verlies van biodiversiteit door onder meer “het promoten van intensieve monocultuur landbouw met het gebruik van pesticiden”.

"Als de EU, zoals in vele speeches werd beloofd, de klimaatcrisis echt wil aanpakken dan kan het voorstel dat nu op tafel ligt onmogelijk doorgevoerd worden. Het landbouwbeleid kan één van de belangrijkste manieren zijn om de uitstoot van broeikasgassen op nul te krijgen, maar de EU kiest er met dit voorstel voor om miljarden uit te geven aan intensieve landbouw waarmee de massale productie van broeikasgassen net wordt bevorderd", luidt het bij Youth for Climate. De organisatie wil de komende weken de druk blijven opvoeren op de Europese beleidsmakers met online en offline campagnes.

Vier jaar overboord?

Naar aanleiding van het protest van Youth for Climate, maar ook van andere Europese natuur- en milieuorganisaties, doet de raad van bestuur van de koepel van jonge landbouwers CEJA een oproep om de voorgestelde hervorming niet overboord te gooien. “Deze organisaties vragen dat het vier jaar durende hervormingsproces wordt stopgezet omdat het voorstel van de Raad en van het Parlement geen volledige weergave zijn van de ‘farm-to-fork’-strategie van Europa”, zegt CEJA-voorzitter Jannes Maes.

Die strategie noemt CEJA “een niet-juridische visietekst die onlangs door een kleine groep mensen in het Berlaymontgebouw is opgesteld en die een onnauwkeurige en onvolledige visie op de realiteit, de dynamiek en de ambities die de landbouw van de 21ste eeuw laat zien”.

Maar dat betekent niet dat jonge landbouwers geen oog hebben voor de doelstellingen van de Europese Green Deal. “Zowel in ons dagelijks leven op de boerderij als in onze organisaties van jonge landbouwers werken we actief aan een betere en duurzamere wereld, in overeenstemming met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn gedefinieerd”, benadrukt Maes.

Geen status quo

Hij wil ook niet gezegd hebben dat jonge landbouwers de status quo willen verdedigen. “We dagen iedereen uit om de standpunten van CEJA over het landbouwbeleid te bekijken. De organisaties van jonge boeren zijn altijd een kritische maar constructieve stem in het debat geweest. Ook voor ons komt de voorgestelde hervorming niet volledig tegemoet aan de ideeën en visie die wij hebben op de toekomst van de Europese landbouw”, klinkt het.

Ondanks die tekortkomingen is het volgens CEJA toch nodig dat er vooruitgang wordt geboekt met de hervorming. “Ondanks hun tekortkomingen en beperkingen en ondanks de sterk gereduceerde begroting betekent de voorgestelde hervorming wel degelijk een stap vooruit”, zegt de voorzitter. “Dankzij deze hervorming krijgen landbouwers een ruimer palet aan milieu-instrumenten zodat elk van hen de milieuprestaties kan maximaliseren in overeenstemming met zijn of haar potentieel en met de realiteit op het landbouwbedrijf.”

Dankzij deze hervorming krijgen landbouwers een ruimer palet aan milieu-instrumenten zodat elk van hen de milieuprestaties kan maximaliseren in overeenstemming met de realiteit op het bedrijf

Jannes Maes - Voorzitter CEJA

CEJA somt daarbij ook een aantal duidelijke positieve punten op van het GLB-voorstel. “Voor het eerst wordt de generatievernieuwing volledig erkend als een van de belangrijkste uitdagingen van onze sector, en de wetgevers zijn bereid om goed gefinancierde instrumenten ter beschikking te stellen om jonge mensen te helpen bij de start en ontwikkeling van hun landbouwactiviteit”, meent Jannes Maes.

Daarnaast ziet hij ook dat er voor het eerst erkend wordt dat de financiële steun van Europa alleen toegankelijk moet zijn voor degenen wiens inkomen grotendeels afhankelijk is van hun landbouwactiviteit. “Tot slot hebben de beleidsmakers zich gerealiseerd dat het creëren van economische veerkracht betekent dat de levensomstandigheden van de boeren via hun beroep moeten worden verbeterd, en niet alleen dat ze met inkomenssteun in leven moeten worden gehouden”, luidt het.

#MeetOurAmbition

Voor CEJA is deze hervorming dan ook geen eindpunt. “Meer substantiële hervormingen zijn nodig zodat het beleidskader een 21-eeuwse landbouwsector kan ondersteunen. We moeten de diversiteit van de instrumenten nog steeds vergroten zodat we kunnen afstappen van de huidige focus op steun op basis van het aantal hectares. Ook een verdere verfijning van de definitie van actieve landbouwer, zodat de beperkten middelen niet uit de landbouwsector verdwijnen, is van cruciaal belang”, stelt de organisatie.

Om die redenen vraagt CEJA aan de natuur-, milieu- en klimaatorganisaties om niet op te roepen om de hervormingsvoorstellen terug te trekken (#WithdrawTheCAP), maar om binnen het huidig voorliggend kader mee na te denken over een zo ambitieus mogelijk GLB (#MeetOurAmbition).

“We roepen de coalitie, in het bijzonder de jongeren, op om met ons mee te gaan. Hun oprechte betrokkenheid en protesten hebben hen tot de stem van een generatie gemaakt. Als jonge boeren maken we deel uit van die generatie, een deel dat dagelijks te maken heeft met de gevolgen van de klimaatverandering en de klimaatverandering”, aldus de CEJA-voorzitter.

De geboekte vooruitgang overboord gooien, is volgens hem geen optie. “We moeten het GLB-kader verder verbeteren en de jonge landbouwers wapenen om het potentieel ervan maximaal te benutten”, sluiten Jannes Maes en zijn raad van bestuur af.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Twitter

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek