header.home link

Internationale experts bestuderen patrimonium Plantentuin

Een college van internationale experts moet een methode vastleggen om de eigenaar te bepalen van de delen van het wetenschappelijk patrimonium van de Nationale Plantentuin van Meise. Dat verklaarde de Waalse minister-president Rudy Demotte in het parlement van de Franse gemeenschap. De plantentuin is één van de punten waarover de institutionele dialoog nog knopen moet doorhakken.
3 februari 2009  – Laatste update 14 september 2020 14:06
Lees meer over:

Een college van internationale experts moet een methode vastleggen om de eigenaar te bepalen van de delen van het wetenschappelijk patrimonium van de Nationale Plantentuin van Meise. Dat verklaarde de Waalse minister-president Rudy Demotte in het parlement van de Franse gemeenschap.

Over de regionalisering van de Nationale Plantentuin wordt reeds zeven jaar gepraat. De plantentuin was een federale wetenschappelijke instelling die in 2000 werd overgeheveld naar de Vlaamse gemeenschap. Samenwerkingsakkoorden dienden de overheveling te bezegelen, maar bij de uitvoering loopt het al jaren verkeerd.

Er is voorzien dat het ontwerp van samenwerkingsakkoord voorgelegd wordt aan het Overlegcomité van de verschillende regeringen van het land. "Mijn Vlaamse collega Kris Peeters en ik hebben over dit onderwerp geen rechtstreeks contact meer", antwoordde Demotte op een vraag van Caroline Persoons (MR).

De minister van Wetenschapsbeleid is bevoegd voor het uitlenen van collecties, maar de paritair samengestelde wetenschappelijke raad van de Plantentuin beslist inzake de inventaris. Omdat een volledige inventaris van het wetenschappelijk patrimonium te lang zou duren, werd gekozen voor het uitwerken van een methode om de eigendom van de verschillende stukken van het patrimonium te bepalen. Dit dient te gebeuren voor het afsluiten van het samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen.

Rudy Demotte verklaarde in de bevoegde commissie dat de wetenschappelijke raad onlangs beslist heeft een college van experten aan te duiden dat zich moet uitspreken over de beste methodiek. Het personeel van de Franse gemeenschap dat gedetacheerd wordt naar de Plantentuin, die Nederlandstalig wordt, zal zich ook in de toekomst in het Frans of het Engels kunnen uitdrukken, zo bepaalt het ontwerp van samenwerkingsakkoord. De Franstalige gemeenschap heeft het recht om minstens evenveel wetenschappers ter beschikking te stellen.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek