header.home link

Innovatieve zonneboiler moet energieverbruik op vleeskalverbedrijf terugschroeven

25 mei 2023

In aanwezigheid van meer dan honderd mensen uit binnen- en buitenland werd op het vleeskalverbedrijf van de familie Laeremans in Herselt een zonneboilersysteem met ondergrondse warmteopslag ingehuldigd. Het gaat om een pilootinstallatie binnen ICaRE4Farms, een Europees project dat het gebruik van thermische zonne-energie in land- en tuinbouw wil stimuleren en zo broeikasgasemissies wil reduceren. Voor de kalverhouders brengt de groene energieopwekker ook een aanzienlijk besparing met zich mee.

Lees meer over:
Laeremans1

De zonneboilerinstallatie op het vleeskalverbedrijf in Herselt doet futuristisch aan. De installatie met 24 collectoren, elk bestaande uit 30 buizen, lijkt meer op een deeltjesversneller dan een energie-installatie. Toch is het dat laatste. De met stilstaand water gevulde buizen zetten zonne-energie om in warm water dat vervolgens gebruikt om voor het mengen van melkpoeder dat aan de kalveren gevoerd wordt.

“Wij hebben op deze locatie witte vleeskalveren die twee keer per dag gevoederd worden met melkpoeder dat in warm water van 80 tot 95 graden opgelost wordt. Dat deden we tot dusver met een houtketel, maar nu hopen we een groot deel met zonne-energie te kunnen verwarmen”, vertelt Emelie Laeremans die vorig jaar aan VILT al eens vertelde hoe haar bedrijf getroffen wordt door het stikstofakkoord.

De jonge boerin, die zeventien jaar geleden instapte in het vleeskalverbedrijf van haar ouders, had tijdens de inhuldiging van de installatie haar werkoverall ingeruild voor officiële kleding om zo de meer dan 100 genodigden te kunnen rondleiden op de boerderij. Onder hen lokale boeren, maar ook hoogwaardigheidsbekleders zoals Peter Keymeulen, de burgemeester van Herstelt en tal van internationale gasten waaronder de verschillende partners in het Europese ICaRE4Farms-project.

Constante vraag naar warm water

Het is binnen dit Europese project dat de zonneboilerinstallatie als pilootinstallatie bij de kalverhoudster is geplaatst. De komende jaren zullen gegevens verzameld worden over het rendement van de zonneboiler. De verwachting is dat dit hoger zal liggen dan een gangbare zonneboiler. “Een klassieke zonneboiler haalt 550 kWh uit 1000 kWh zonne-energie. Deze installatie moet normaal gezien 800 kWh kunnen halen”, vertelt Laurens Vandelannoote, consulent energie en klimaat bij Boerenbond.

Laeremans

De landbouworganisatie stelde de locatie in Herselt enkele jaren geleden voor als pilootbedrijf bij ICaRE4Farms. Via dit Europees Intereg-project wil men het gebruik van thermische zonne-energie in land- en tuinbouw stimuleren om zo te komen tot een reductie van broeikasgasemissies. “In tegenstelling tot de varkenshouderij, pluimveehouderij en de melkveehouderij is er in de vleeskalverhouderij een contante vraag naar warm water, ook overdag en in de zomer”, verklaart Vandelannoote waarom het bedrijf van Laeremans naar voren geschoven werd.

Onder de zonneboilerinstallatie is een netwerk van buizen gebouwd in de grond. “Daar kan het systeem zijn overwarmte kwijt, want op heel zonnige dagen kan het systeem de input van warmte niet aan en kan oververhitting optreden. Door de overwarmte af te voeren in het ondergrondse buizensysteem wordt dit voorkomen”, zegt Vandelannoote. Dit warme water wordt vervolgens opgeslagen en dient later als input voor het boilervat dat normaal met koud water gevoed wordt. Op deze manier wordt er ook energie bespaard.

Laurens Vandelannoote

Door de gestegen energiekosten zijn boeren op zoek naar alternatieve energiebronnen of technieken

Laurens Vandelannoote - Energie-adviseur Boerenbond

Uitgelicht

Grote interesse in pocketvergister ondanks vergunningsproblematiek

Reportage
11 december 2022 Lees meer

Veel vraag naar groene energie

Volgens Vandelannoote is er bij landbouwers veel interesse voor groene energieopwekking. Vorig jaar verzorgde hij namens Boerenbond 12 demodagen kriskras door Vlaanderen waarbij verschillende groene technieken aan bod kwamen, zoals klassieke zonneboilers, biovergisters, zonnepanelen en windmolens. “De opkomst was zeer groot. Door de gestegen energiekosten zijn boeren op zoek naar alternatieve energiebronnen of technieken. Dit jaar gaan we deze demosessies herhalen”, vertelt hij.

Ook Jan Wellens, vleeskalverhouder uit Vosselaar en aanwezig tijdens de officiële lancering van de zonneboilerinstallatie, kijkt naar alternatieve energiebronnen om zijn stookkosten voor warm waterproductie terug te brengen. Deze liggen op zo’n 8.000 euro per jaar. “Wij zijn ook aan het kijken naar een zonneboiler om de stookkosten terug te dringen.”

Volgens Wellens hebben de meeste vleeskalverhouders momenteel hout- of stookolie-installaties staan voor de verwarming van hun water. “Stookolie vind je vooral op oudere bedrijven terug.” Door de energiecrisis kregen vooral de bedrijven met een stookinstallatie een zeer grote kostenstijging voor hun kiezen, vertelt hij.

Laeremans beaamt dat de zonneboilerinstallatie, die voor zestig procent door het Europese project gefinancierd wordt, een kostenbesparing met zich meebrengt. “Wij denken zo’n 10.000 euro op jaarbasis te kunnen besparen op de energiekosten”, vertelt de boerin. De bestaande houtinstallatie verdwijnt niet nu er een zonneboiler op het bedrijf is. Die dient als back-up zodat er ook bij somber weer warm water beschikbaar is.

"Bovendien is de capaciteit van de indrukwekkende installatie onvoldoende om de volledige warmwatervraag af te dekken", vervolgt de kalverhoudster. “We hebben tijdens de piek 7.000 liter warm water per dag nodig en denken dat de boiler op termijn 80 procent van onze behoefte kan invullen. Maar momenteel ligt het gebruik in de stal lager, omdat de kalveren jong zijn en hebben we genoeg aan water dat door de zonneboiler wordt verwarmd."

Uitgelicht
Vleeskalverhoudster  Emelie Laeremans (35) uit Herselt voegde de voorbije jaren drie landbouwbedrijven toe aan het ouderlijke bedrijf, waarvan één volledige verbouwing en...
2 september 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek