header.home link

In 2070 is groot deel van wereld onleefbaar warm

6 mei 2020
Een derde van de wereldbevolking leeft in gebieden die binnen 50 jaar net zo warm zullen worden als de heetste delen van de Sahara, tenzij de uitstoot van broeikasgassen omlaag gaat. Dat besluiten wetenschappers uit China, de Verenigde Staten en Europa in een nieuwe klimaatstudie. “De snelle opwarming zou ervoor zorgen dat 3,5 miljard mensen geconfronteerd worden met vrijwel onleefbare omstandigheden”, aldus Jens-Christian Svenning, coauteur van het onderzoek.

Een derde van de wereldbevolking leeft in gebieden die binnen 50 jaar net zo warm zullen worden als de heetste delen van de Sahara, tenzij de uitstoot van broeikasgassen omlaag gaat. Dat besluiten wetenschappers uit China, de Verenigde Staten en Europa in een nieuwe klimaatstudie. “De snelle opwarming zou ervoor zorgen dat 3,5 miljard mensen geconfronteerd worden met vrijwel onleefbare omstandigheden”, aldus Jens-Christian Svenning, coauteur van het onderzoek.

De mensheid als soort floreert al zesduizend jaar binnen een ‘klimaatniche’, blijkt uit het internationale onderzoek waar verschillende wetenschappelijke disciplines uit China, de Verenigde Staten en Europa aan meewerkten. De meeste mensen leven in delen van de wereld waar de jaarlijkse gemiddelde temperatuur tussen de 11 en 15 graden Celsius ligt. Reden? Wonen, werken en landbouw zijn er het efficiëntst. Een kleiner deel overleeft in gebieden met een gemiddelde temperatuur tussen de 20 en 25 graden.

“Deze verrassend constante klimaatzones geven waarschijnlijk de fundamentele grenzen aan waarbinnen de mens kan leven en floreren”, zegt professor Marten Scheffer van Wageningen Universiteit in Nederland. Hij coördineerde het internationale onderzoek samen met zijn Chinese collega Xu Chi van de Universiteit van Nanjing.

Door de menselijke uitstoot van broeikasgassen zal de temperatuur in veel regio’s snel oplopen. Bij een scenario waarbij deze uitstoot onverminderd doorgroeit, zal de gemiddelde bewoner van de aarde te maken krijgen met een temperatuurstijging van 7,5 graden Celsius in 2070. Dat is ruim hoger dan de verwachte gemiddelde temperatuurstijging van drie graden Celsius. Dit komt doordat land sneller opwarmt dan de oceanen, en de bevolkingsgroei sterker toeneemt in warmere gebieden.

“Bij elke gemiddelde jaarlijkse temperatuurstijging met één graad komen tot één miljard mensen extra in de problemen”, aldus de Nederlandse hoogleraar ecologie Marten Scheffer, die aan de studie meewerkte. “Maar het goede nieuws is wel dat de effecten sterk gereduceerd kunnen worden als de mensheid erin slaagt de opwarming van de aarde een halt toe te roepen,” zegt co-auteur Tim Lenton, klimaatdeskundige aan de University of Exeter. “Het is belangrijk dat we nu in staat zijn de voordelen van het terugdringen van broeikasgasemissies uit te drukken in menselijke termen in plaats van alleen financieel.”

“Dit onderzoek geeft aan dat een holistische benadering in de aanpak van klimaatverandering nodig is. Deze benadering is nodig om te zorgen dat de mensheid een waardig bestaan kan blijven leiden en behelst aanpassing aan de gevolgen van klimaatveranderingen, het ontwikkelen van beleid, het versterken van ontwikkeling, maar ook wettelijke mogelijkheden voor mensen wiens leefomgeving door de veranderingen getroffen wordt,” besluit Marten Scheffer.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van de Universiteit Wageningen.

Bron: WUR / Het Nieuwsblad

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek