header.home link

In 2020 moet kalverslachterij weg uit Hasselt

6 maart 2017
VanDrie, de Nederlandse kalfsvleesspecialist die ook in ons land actief is, mag het slachthuis in Hasselt nog beperkte tijd verder exploiteren. De Limburgse deputatie keurde een milieuvergunning voor drie jaar goed in afwachting van een verhuis naar een nieuwe locatie. “Ik heb een delegatie van omwonenden ontvangen en begrijp dat zij zich hier minder in kunnen vinden”, zegt Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove. “Veel (toekomstige) bewoners in de omgeving van de Kanaalkom zijn destijds niet op de hoogte gebracht van de aanvraag voor verlenging van de vergunning voor het slachthuis. Ik kan dit enkel betreuren.”
Lees meer over:

VanDrie, de Nederlandse kalfsvleesspecialist die ook in ons land actief is, mag het slachthuis in Hasselt nog beperkte tijd verder exploiteren. De Limburgse deputatie keurde een milieuvergunning voor drie jaar goed in afwachting van een verhuis naar een nieuwe locatie. “Ik heb een delegatie van omwonenden ontvangen en begrijp dat zij zich hier minder in kunnen vinden”, zegt Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove. “Veel (toekomstige) bewoners in de omgeving van de Kanaalkom zijn destijds niet op de hoogte gebracht van de aanvraag voor verlenging van de vergunning voor het slachthuis. Ik kan dit enkel betreuren.”

Op basis van gunstige adviezen, onder meer van de stad Hasselt, en een dossier dat milieutechnisch in orde is heeft de Limburgse deputatie eind vorige maand de milieuvergunningsaanvraag goedgekeurd van VanDrie België. De aanvraag heeft betrekking op de hernieuwing en verandering van de milieuvergunning voor het (voormalig stedelijk) slachthuis. In afwachting van de verhuis van VanDrie naar een nieuwe locatie mag de uitbating in Hasselt nog drie jaar voortgezet worden. De exploitant wenst 850 kalveren per dag te slachten gedurende 2 dagen per week en 52 weken per jaar in plaats van de huidig vergunde slachtcapaciteit van 720 kalveren per dag gedurende 3 dagen per week en 50 weken per jaar.

“Het slachthuis in Hasselt stelt een 80-tal mensen rechtstreeks en een 400-tal indirect te werk, waaronder heel wat personen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt”, zegt gedeputeerde Vandenhove. Anderzijds toonde hij ook begrip voor de bewoners van de nabijgelegen residenties die vinden dat de stad consequent moet zijn omdat de bestemmingswijziging van de site is goedgekeurd en het bedrijf niet thuishoort in een woonzone. In de bezwaarschriften, een 20-tal, werd ook vermeld dat veel bewoners niet op de hoogte waren van de aanvraag. Het dossier bevatte ook de verklaringen van een 40-tal bewoners van het nieuwbouwproject Hassaporta die aangeven dat het slachthuis geen hinder veroorzaakt.

Tot op heden werden er nog geen klachten ingediend over de exploitatie van het slachthuis door VanDrie. Aan de milieuvergunning is de eenzijdige verbintenis van de nv VanDrie België toegevoegd waarin gegarandeerd wordt dat de slachtactiviteiten stoppen na het verval van de milieuvergunning in 2020. In die verklaring worden ook bijkomende maatregelen voorgesteld om de hinder te beperken.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek