header.home link

"Impact van verstrengde MAP6-normen nog niet meetbaar"

4 december 2020

“De resultaten uit het Mestrapport 2020 linken met een evaluatie van MAP6 is niet correct. Het nieuwe mestactieplan vond zijn toepassing op de velden pas in het najaar van 2019. De verstrengde bemestingsnormen van MAP6 kunnen dus nog geen effect hebben op de metingen van afgelopen winter”, meent Boerenbond. ABS reageert feller op de mededeling van VLM over het Mestrapport. “Die getuigt van weinig respect en van weinig kennis van de praktijk”, klinkt het.

Lees meer over:

Geen causaal verband

Na een eerste snelle lezing van het Mestrapport 2020 stelt Boerenbond dat de waterkwaliteit in 2020 niet is verbeterd, maar zeker ook niet is verslechterd. “Maar dat neemt niet weg dat de waterkwaliteit slecht is en ze absoluut beter moet. Daar bestaat geen twijfel over”, zegt voorzitter Sonja De Becker. Wel wijst ze erop dat de verstrenging die MAP6 met zich mee heeft gebracht, nog niet in de resultaten kan gezien worden. “Concluderen dat de waterkwaliteit er halverwege het zesde mestactieplan slechter aan toe is dan bij het begin van dat plan, is dus oneerlijk”, meent zij.

De verstrenging die MAP6 met zich mee heeft gebracht, kan onmogelijk nu al in de resultaten gezien worden

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

MAP6 is het mestactieplan dat geldt voor de periode van 2019 tot 2022, maar werd pas in mei 2019 - na zware parlementaire debatten - goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Toch ging het meteen in én met terugwerkende kracht tot het begin van het jaar. Dat was niet naar de zin van de landbouworganisaties die erop wezen dat eind mei haast alle gewassen gezaaid en geplant zijn en dus een groot deel van de mest al op het land is gebracht.

Land- en tuinbouwers konden dus pas bij de beslissingen die ze na de zomer namen, zoals het zaaien van vanggewassen, rekening houden met het nieuwe beleidskader. De resultaten in het Mestrapport 2020 gaan over de winterperiode 2019-2020 en dus benadrukt Boerenbond dat de impact van de strengere regels uit MAP6 zich dan nog niet kan laten voelen.

Meer dan één schuldige?

ABS vindt het onbegrijpelijk dat, na de PANO-reportage over het rioleringsnetwerk, landbouw als de enige schuldige wordt aangeduid als het gaat over slechte waterkwaliteit. “Wij aanvaarden geen verdere aanscherping van MAP6 zolang de problemen met de rioleringen niet zijn aangepakt”, reageerde voorzitter Hendrik Vandamme meteen na de uitzending. Uit die reportage bleek immers dat dagelijks miljoenen liters ongezuiverd afvalwater in beken en natuurgebieden belanden. Onderstaande kaart illustreert volgens hem duidelijk dat het kerngebied van niet-gezuiverd rioleringswater in agrarisch gebied ligt.

“Wij zeiden toen al dat wij weigeren om nog langer als enige zondebok te figureren in het nitraatverhaal, maar opnieuw zien we dat VLM alleen naar landbouw wijst als het over de slechte waterkwaliteit gaat. Waar ben je als overheid mee bezig als je maar naar één partij kijkt?”, stelt Vandamme na de communicatie van VLM over de resultaten van het Mestrapport 2020. Hij erkent wel dat er een probleem is met de waterkwaliteit en stelt dat de landbouwsector zeker bereid is om verder te werken om de doelstellingen te behalen.

De eerste ambtenaar die me drie maanden op voorhand het weer kan voorspellen, die neem ik meteen in dienst

Hendrik Vandamme - Voorzitter ABS

Geen glazen bol

Een andere doorn in zijn oog is, is de raad die VLM geeft aan landbouwers om meer rekening te houden met veranderende weersomstandigheden. “Hoe doe je dat? Niemand weet bij de start van het bemestingsseizoen welk weer het de komende maanden zal worden. De eerste ambtenaar die dat drie maand op voorhand kan voorspellen, die neem ik meteen in dienst. Wat VLM hier beweert, getuigt van weinig voeling met de landbouwpraktijk”, meent ABS-voorzitter Vandamme. Hij wordt bijgetreden door de Boerenbondvoorzitter. “Boeren weten maar al te goed dat het klimaat verandert en dat dit vaak inhoudt dat het droger en natter wordt. Maar wanneer?”, zegt Sonja De Becker op haar beurt.

Uitgelicht

"Halfweg MAP6 verder af van waterkwaliteitsdoelstellingen dan bij start"

nieuws
Halverwege het zesde mestactieprogramma (MAP6) zijn we verder verwijderd van de waterkwaliteitsdoelstellingen dan bij de start. Om deze doelstellingen te realiseren, moeten de bemestingspraktijken dri...
4 december 2020 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: VLM

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek