header.home link

ILVO en Milcobel strijden samen tegen methaanuitstoot

6 september 2019
Milcobel en ILVO gaan samenwerken om de melkveehouderij nog meer klimaatneutraal te maken. Dankzij een speciaal dieet van bierdraf en koolzaadschroot voor koeien in combinatie met voedersupplementen en een vernieuwd stalmanagement is een emissievermindering van 30 procent per liter melk mogelijk. Beide partijen ondertekenden het samenwerkingsakkoord op vrijdag 6 september op het melkveebedrijf Koeweidehof in Merchtem.
Lees meer over:
Milcobel en ILVO gaan samenwerken om de melkveehouderij nog meer klimaatneutraal te maken. Dankzij een speciaal dieet van bierdraf en koolzaadschroot voor koeien in combinatie met voedersupplementen en een vernieuwd stalmanagement is een emissievermindering van 30 procent per liter melk mogelijk. Beide partijen ondertekenden het samenwerkingsakkoord op vrijdag 6 september op het melkveebedrijf Koeweidehof in Merchtem.
Met de ondertekening van de overeenkomst willen ILVO en Milcobel de proef aan de praktijk koppelen door intensiever samen te werken op vlak van wetenschappelijk onderzoek rond melkvee en klimaat. De lat om broeikasgassen terug te dringen ligt immers zeer hoog. Tegen 2030 wil Vlaanderen de methaanuitstoot van rundvee verminderen met 19 procent ten opzichte van 2005, tot 1,9 megaton CO2-equivalent. Deze doelstelling kadert in het Convenant Enterische Emissie rundvee.
 
“De uitdagingen zijn immens,” meent Peter Koopmans, CEO van Milcobel. “Als we de groeiende wereldbevolking willen blijven voeden, speelt duurzame zuivel daar absoluut een rol in. Wil de melkveehouderij in België op lange termijn blijven bestaan, dan moet ze hand in hand gaan met doorgedreven inspanningen op vlak van klimaat en milieu. Als coöperatie moeten we onze verantwoordelijkheid durven opnemen. We willen boeren niet verplichten, maar informeren, sensibiliseren en faciliteren.”
 
De Vlaamse melkveesector doet het vandaag niet slecht en levert al jaren inspanningen op vlak van klimaat en milieu. “De melkveesector vertegenwoordigt ‘slechts’ 4 procent van de totale broeikasgasuitstoot in Vlaanderen”, weet Koopmans. Dat is een pak beter dan andere sectoren zoals de industrie (28%), de energiesector (22%), en de transportsector (19%), en zelfs een stuk beter dan de uitstoot van een gemiddeld gezin (14%). “Maar het kan altijd beter, en daarvoor kan wetenschappelijk onderzoek een katalysator zijn. Als grootste Belgische zuivelcoöperatie, met 2.600 melkveehouders, 200.000 koeien en meer dan 90.000 hectare areaal, kunnen we het verschil maken. Belangrijk is dat we daarbij de balans tussen ecologie en economie bewaren. Wetenschappelijke innovaties moeten ook economisch haalbaar zijn.”
 
ILVO waardeert de inspanningen van Milcobel om het ILVO-klimaatonderzoek vooruit te helpen. Volgens Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO, is het de bedoeling om via dit Memorandum het onderzoek rond klimaat en melkveehouderij te versnellen en de proef sneller om te zetten in de praktijk. “We volgen drie denkpistes in ons onderzoek”, vertelt Joris Relaes. “Een eerste is een andere samenstelling van het voederrantsoen. De klassieke fractie van sojaschroot wordt vervangen door lokale reststromen uit de voedingsindustrie, zoals bierdraf en koolzaadschroot.” Uit onderzoek blijkt dat lacterende koeien dankzij dit nieuwe dieet tot 15 procent minder methaan uitstoten per liter melk. Bovendien vermindert dit ook de soja-afhankelijkheid.
 
“Een tweede denkpiste is het gebruik van supplementen”, gaat Relaes verder. “ILVO heeft 15 mogelijke rantsoenen en een vijftal additieven uitgetest, waaronder het beloftevolle 3-NOP. En ook hier meten we een verlaging van de methaanuitstoot tot zelfs een kwart.” De derde piste is ingrijpen in het bedrijfsmanagement. Als koeien op jongere leeftijd, 24 maanden in plaats van 26, een eerste kalf krijgen dan daalt ook hier de methaanuitstoot. Dat in combinatie met het langer fit houden van de melkkoeien waardoor ze minder snel vervangen moeten worden, leidt samen tot een vermindering van 11 procent methaanuitstoot.
 
Via deze overeenkomst zal ILVO nu samen met Milcobel – en hun coöperanten/melkveehouders – deze en vele andere onderzoeksprojecten die relevant zijn in deze materie verder kunnen opzetten en uittesten. Milcobel vervult in deze een co-creatieve voortrekkersrol en dat is voor een onderzoeksinstelling als ILVO cruciaal.
 
Met het klimaatparcours wil Milcobel ook een aantal misvattingen uit de wereld helpen. Volgens Peter Koopmans verdienen de boeren meer respect. “Onze melkveehouders begrijpen als geen ander het belang van zorgvuldig omgaan met het milieu. 90.000 hectaren landbouwareaal is 20 maal de oppervlakte van het Zoniënwoud en staat gelijk met het behoud van een groene plattelandsomgeving en grasland dat eveneens CO2 kan stockeren. Daar heb je niet alleen bossen voor nodig. Onze melkveehouders zetten in op circulaire landbouw. Ze telen hun eigen ruwvoeders, zoeken vervanging voor proteïnerijke soja door lokale productie van soja, door het inzetten van andere reststromen, zoals bierdraf en koolzaadschroot, en gebruiken de mestfractie voor afzet op eigen gronden of voor energieopwekking zoals hier in Merchtem.”
 
Volgens Koopmans is het dan ook te betreuren dat de publieke opinie deze inspanningen niet weet te waarderen en “dat soms, niet gehinderd door een gebrek aan grondige kennis van zaken, ongefundeerde en totaal incorrecte opinies de overhand halen in het klimaatdebat. Als speler in de landbouwsector willen we onze verantwoordelijkheid opnemen, maar het spel moet eerlijk gespeeld worden.”
 
Ook kersvers Europarlementslid Kris Peeters was aanwezig bij de ondertekening. “30 procent vermindering van de uitstoot is een duidelijk engagement van de sector”, liet Peeters na afloop optekenen. “Andere sectoren mogen hier een voorbeeld aan nemen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek