header.home link

IKM-auditors controleren voortaan ook antibioticaregistratie

4 februari 2022

IKM-auditors zullen vanaf dit jaar ook controleren of antibiotica door de Vlaamse melkveehouders wordt geregistreerd in het AB-Register. De extra controle is onderdeel van een nieuwe versie van het IKM-lastenboek dat op 1 januari 2022 van kracht werd. Ook de procedure van onaangekondigde controles verandert, boeren worden minder lang op voorhand verwittigd.

Lees meer over:

De zuivelsector heeft er ruim 20 jaar geleden voor gekozen om vragen van afnemers, gebaseerd op de wensen van de consument, te bundelen in het privaat lastenboek IKM, voluit "Integrale Kwaliteitszorg Melk". Op regelmatige basis wordt een nieuwe versie van het lastenboek gelanceerd om ervoor te zorgen dat deze aan de veranderende wensen van de consument voldoet. Ook wettelijke veranderingen worden in deze nieuwe versies van het lastenboek meegenomen.

Dit jaar is de 11de editie van het IKM-lastenboek in gebruik genomen. Doorgevoerde wijzigingen werden op voorhand besproken en goedgekeurd binnen de werkgroep IKM van MilkBE waar alle spelers in de zuivelindustrie, van verwerkers tot veehouders, vertegenwoordigd zijn. De zuivelorganisatie constateert dat onaangekondigde audits in de volledige landbouw- en voedingssector steeds belangrijker worden gevonden. Daarom is besloten om het huidige beleid aan te passen. Er worden twee soorten van onaangekondigde audits voorzien. Enerzijds worden melkveebedrijven ad random geselecteerd, anderzijds worden melkveebedrijven geselecteerd waar er tijdens de vorige audit tekortkomingen werden vastgesteld. Meestal gaat het in dit tweede geval over bedrijven die een lage hygiënescore behaalden.

Visuele audit één dag op voorhand aangekondigd

Bij deze laatste categorie zal vanaf 2022 de focus van een onaangekondigde audit liggen op een rondgang door het melkveebedrijf. Administratieve documenten zullen niet meer moeten klaargelegd noch geverifieerd worden. De audit zal dus veel sneller afgerond zijn. Deze puur visuele audits worden één dag op voorhand aangekondigd, zodat de auditor al kan weten of de bedrijfsleider aanwezig kan zijn. Voor de onaangekondigde audits op de ad random geselecteerde bedrijven blijft de bestaande regeling gelden. In dit geval wordt een volledige IKM-audit uitgevoerd. Dit type onaangekondigde audit wordt met wat meer marge aangekondigd, zodat de melkveehouder tijd heeft om zich voor te bereiden en de nodige documenten te verzamelen.

Ook op het gebied van antibioticaregistratie veranderen de procedures. In de loop van 2018 is gestart met AB Register Melkvee waarbij melkveehouders hun antibioticagebruik moeten ingeven in deze database. Terwijl er aanvankelijk sensibiliserend werd gehandeld, zal er nu ook gehandhaafd worden en zullen IKM-auditors controleren of de gebruikte antibiotica daadwerkelijk geregistreerd werden. Bij niet ingeven, kan het IKM-certificaat ingetrokken worden.

Antibioticagebruik benchmarken met collega's

De opvolging van de correcte registratie zal volgens IKM ook bijdragen tot een hogere kwaliteit van de jaarlijkse benchmarkrapporten die elke melkveehouder krijgt toegestuurd. Dit benchmarkrapport laat toe dat elke melkveehouder inzicht krijgt in het antibioticaverbruik van zijn bedrijf en leert hoe zijn bedrijf zich situeert ten opzichte van bedrijven van collega’s. Zo kan hij samen met zijn bedrijfsdierenarts proactief nadenken over de beste gezondheidsaanpak en een weldoordachte antibiotica-inzet voor zijn dieren.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek